Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення VІ сесії VІІ скликання Нечволодічської сільської ради від 12 лютого 2016 року
Рішення VІ сесії VІІ скликання Нечволодічської сільської ради від 12 лютого 2016 року

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л № 2

Від  12  лютого  2016 року

 

                                                                                  Всього депутатів                   12 чоловік

                                                                                  Присутніх                              11  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 1. Про внесення змін до рішення сесії «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015р. «Про сільський бюджет на 2016 рік»
 2. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2015 рік.
 3. Про визначення місць відбування покарання у вигляді громадських робіт, передбачених Кримінально-виконавчим Кодексом.
 4. Про добровільну відмову від користування земельними ділянками.
 5. Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради».
 6. Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради».
 7. Про внесення змін до рішення LXІ сесії VІ скликання «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради» від 13.07.2015 року.
 8. Про надання дозволу на придбання бензокоси,бензопили.
 9. Про надання згоди на придбання технічних засобів.
 10. Про надання дозволу на придбання глибинного насосу.
 11. Про преміювання.
 12. Про затвердження Програми благоустрою та населених пунктів Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району на 2016-2019 роки.
 13. Про затвердження Правила благоустрою Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки.
 14. Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки.
 15. Про затвердження складу комісії по обстеженню будівлі колишньої котельні, розташованої на території Нечволодівської сільської ради.

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  сільської ради від 24.12.2015р.»Про сільський бюджет на 2016 рік».

(Інформація  головний бухгалтер С.В.Горягіна.)

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

(Інформація головний бухгалтер С.В.Горягіна.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про визначення місць відбування покарання у вигляді громадських робіт, передбачених Кримінально-виконавчим Кодексом.

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про добровільну відмову від користування земельними ділянками.

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради».

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради»

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення LXІ сесії VІ скликання «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради» від 13.07.2015 року.

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на придбання бензокоси,бензопили.

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на придбання технічних засобів.

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ: Про надання дозволу на придбання глибинного насосу

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ: Про преміювання.

(Інформація  сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймали..

 (Додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження Програми благоустрою населених пунктів Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району на 2016-2019 роки.

(Інформація  сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

 (Додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження Правил благоустрою Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки.

(Інформація  сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

 (Додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки.

(Інформація  сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

 (Додається)

СЛУХАЛИ: Про затвердження складу комісії по обстеженню будівлі колишньої котельні,розташованої на території Нечволодівської сільської ради.

(Інформація  сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

 (Додається)

 

Сільський  голова                                                               Л.І. Козир

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Vl сесія  Vll скликання

РІШЕННЯ

«12 »   лютого   2015 року                                                       

Про внесення змін до  рішення сільської ради

                        від 24.12.2015р. «Про сільський  бюджет на

                        2016 рік»

 

  Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

Нечволодівська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.15р. «Про сільський  бюджет на 2016 рік» виклавши його у новій редакції :

 

 1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 693,665 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету 654,130 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 39,535 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 752,813 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету  675,658 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 77,155 тис. гривень, за головним розпорядником коштів, згідно з додатком №2 до цього рішення, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення.

- дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 21,528 тис. грн., джерелом покриття якого є вільний залишок в сумі 59,148 тис. грн. та профіцит у сумі 37,620 тис. грн. (додаток № 8)

- дефіцит спеціального фонду бюджету установити у сумі 37,620 тис. грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 37,620 тис. грн. (додаток № 8)

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  8,000 тис. гривень.

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення :

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( підвіз учнів)  - 25,000 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування(кошти на харчування учнів)  - 21,528 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на виконання районної програми «Трудовий архів»    - 2,000 тис.грн.

Субвенція сільському бюджету на утримання сільського клубу – 14,800 тис.грн.

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету  на 2016  рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

трансферти населенню ;

         трансферти місцевим бюджетам;

5. Затвердити в складі видатків  бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  120,723 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  Нечволодівській сільській раді,  в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №6 до цього рішення.

 8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10.Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

12. Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.   

 14 . Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

Нечволодівський  сільський голова                                            Козир Л.І.

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12  лютого  2016року

Про затвердження звіту

про виконання сільського

бюджету за 2015 рік.

            Заслухавши звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Нечволодівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

Затвердити  звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік, згідно з додатком, в тому числі:

 • загального фонду по доходах в сумі 717,426 тис грн. і видатках в сумі 536,959 тис. грн.; з перевищенням доходів над видатками в сумі 180,467 тис. грн..;
 • спеціального фонду по доходах в сумі 92,838 тис. грн.. і видатках в сумі 87,862 тис. грн..;  з перевищенням доходів над видатками в сумі 4,976 тис. грн..

 

                        Сільський  голова                                         Л.І. Козир

gerb1

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІ  СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ                  

Р І Ш Е Н Н Я

Від   12 лютого  2016  року

Про визначення місць відбування

покарання у вигляді громадських робіт,

передбачених Кримінально-виконавчим Кодексом

               Керуючись ст. ст..30¹ та 321¹, 321³ Кодексу України про адміністративні правопорушення, п.п.2 пункту «а» ч.1 ст.38 Закону України від «Про місцеве самоврядування в Україні», п.1.6 Порядку виконання адміністративних стягнень у вигляді громадських робіт та виправних робіт, затвердженого наказом Мінюсту від 19.03.2013 року №474/5,визнаючи суспільно-значущу роль кримінального покарання у вигляді громадських робіт, прагнучи до подальшого розвитку співпраці з благоустрою села та забезпечення процесу ресоціалізації осіб, засуджених до покарань не пов‘язаних з позбавленням волі.

Нечволодівська сільська рада – В И Р І Ш И Л А:

1.Визначити Види суспільно корисних робіт, на яких правопорушники відбуватимуть

громадські роботи та погодити Перелік об‘єктів для проведення таких робіт на 2016 рік (додаток).

2.Керівникам підприємств, установ, організації, на яких згідно з погодженням цим

рішенням Переліком будуть здійснюватися громадські роботи,забезпечити:

 • контроль за виконанням правопорушниками визначених для них робіт та

           дотриманням правил техніки безпеки;

 • своєчасне повідомлення Куп‘янський відділ кримінально-виконавчої інспекції про ухилення правопорушниками від відбування покарання та переведення його на інше місце роботи, появу на роботі в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп‘яніння,порушення громадського порядку;
 • ведення обліку та щомісячне інформування Куп‘янський відділ кримінально-виконавчої інспекції про кількість відпрацьованих правопорушниками годин і        їх ставлення до праці.

   3.Контроль за виконання цього рішення покласти на Нечволодівського сільського голову Козир Л.І.

 

Сільський голова                                                              Л.І.Козир

                                                                                                                Додаток до рішення

VІ сесія   VІІ скликання

Від12 лютого 2016 року

 

П Е Р Е Л І К

видів суспільно – корисних робіт, на яких

правопорушники

відбуватимуть громадські роботи

 

1.Роботи у весняно – літній період:

- прибирання сміття;

- санітарна обрізка дерев та кущів;

- ліквідація сміттєзвалищ;

- викіс трави та бур‘янів

- побілка бордюр та дерев;

- висадження саджанців дерев, кущів, квітів;

- облаштування квіткових клумб.

2.Роботи в осінньо-зимовий період:

- чищення тротуарів від снігу;

- посипання тротуарів спеціальними сумішами;

- прибирання сміття;

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;

- санітарна обрізка дерев і кущів;

- прибирання листя.

 

П Е Р Е Л І К

об‘єктів для проведення суспільно-корисних робіт, на яких

правопорушники

відбуватимуть громадські роботи

 

1.Нечволодівська сільська рада.

2.Нечволодівський навчально-виховний комплекс.

Сільський голова                                                                        Л.І.Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІ  СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ                  

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12  лютого  2016  року

Про добровільну відмову від користування

земельними ділянками

 

                   Розглянувши заяву громадянина про добровільну  відмову від користування земельної ділянки, що знаходяться в межах населеного пункту с.Нечволодівка та відповідно  до ч.4 ст.142 Земельного Кодексу України і п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Нечволодівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Заява громадянина  про відмову від користування земельною ділянкою, яка розташована в межах села Нечволодівка та якими він користувався–
 • Жуков Андрій Сергійович, для ведення сінокосу – розміром 0,15 га;

з а д о в о л ь н и т и.

 1. Вільні земельні ділянки віднести до земель запасу територіальної громади Нечволодівської сільської ради.
 2. В.О. за земельні питання в сільській раді Морозовій С.Я внести зміни до погосподарських книг згідно даного рішення.

 

                            Сільський голова                                               Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                        

VІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 лютого 2016 року.

 Про внесення змін до рішення сесії

«Про встановлення податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки на території

Нечволодівської сільської ради»

   На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», на підставі ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Нечволодівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А :

Внести зміни до рішення сесії Нечволодівської сільської ради від 13 липня 2015 року «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради»

 1. Доповнити п.3.1:

и) об‘єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються включно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади ( притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об‘єктів нерухомості, в яких здійснюються  виробнича та/або господарська діяльність.

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

2. Позицію 5 із таблиці п.п.5.1(б) виключити.

3. п.6 доповнити:

д) за наявності у власника податку об‘єкта (об‘єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв. метрів (для квартири) та/або 500кв. метрів (Для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а» - «г» цього пункту, збільшується на 2500 гривень на рік за кожен такий об‘єкт житлової нерухомості (його частку)

 

                   Сільський  голова                                             Л.І. КОЗИР

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                          

V1 СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від   12 лютого 2016 року.

Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території

Нечволодівської сільської ради»   

   На виконання Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», на підставі ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

            Внести зміни до рішення сесії Нечволодівської сільської ради від 13 липня 2015 року «Про  встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради»  зі змінами внесеними 7 жовтня 2015 року

1.Допорвнити п.13:

13.7 Річна сума може бути більшою граничного розміру орендної плати, ніж зазначений у ст..288.5.2 ПК у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

                        Сільський  голова                                                     Л.І. КОЗИР

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                           

VІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 лютого 2016 року.

 Про внесення змін до рішення LXІ сесії VІ скликання

«Про встановлення податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки на території

Нечволодівської сільської ради»

Від 13.07.2015 року 

Розглянувши рекомендації Куп‘янської районної організації в Харківській області організації ПАРТІЇ «БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА «СОЛІДАРНІСТЬ» щодо звільнення від оподаткування нерухомого майна учасників антитерористичної операції, викладені в листі вих. № 291215-121 від 29 грудня 2015 року, враховуючи досвід Київської міської ради, Львівської обласної ради та інших органів місцевого самоврядування в Україні, відповідно до п.28 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А :

 1. Доповнити п.4.3 рішення «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради» від 13.07.2015 року підпунктом «г»
 • на всю площу квартири/житлового будинку, що належить учаснику антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на праві власності, але не більше одного об‘єкту.

                   Сільський  голова                                             Л.І. КОЗИР

 

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VI   СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від   12  лютого    2016 року

Про надання дозволу на придбання бензокоси ,бензопили.

            З метою  виконання  Програми  по благоустрою території сільської  ради, заходів  по  наведенню   санітарного   порядку  та  здійсненню  благоустрою   на  території  сільської  ради, керуючись   п. 44   ст. 26 Закону України  «Про  місцеве  самоврядування   в  Україні»   сесія  сільської  ради  

В И Р І Ш И Л А:

 1. Дати  дозвіл  на  придбання   бензокоси та бензопили.
 2. Виділити  кошти   в  сумі  5000,00  грн.  (п‘ять  тисяч  грн. 00 коп.)  на  придбання  бензокоси та 10000,00  грн.  (десять тисяч  грн. 00 кор.) на придбання бензопили.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                        Сільський  голова                                                                 Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VI   СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від   12  лютого   2016 року

Про  надання   згоди  на придбання

технічних засобів.

             З метою організації і забезпечення результативності та зручності роботи Нечволодівського сільського голови, а також збереження та обробки інформації, документів в електронному вигляді; з  метою  забезпечення змістовного  відпочинку  жителів  територіальної  громади, враховуючи  потреби  молоді для  проведення  вечорів  відпочинку, дискотек в сільському клубі,  керуючись ст. 64   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   сесія  сільської   ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Дати дозвіл на придбання ноутбука для результативної роботи сільського голови.
 2. Дати  дозвіл  на  придбання  обігрівача  для  обігріву сільського  клубу.
 3. Виділити  кошти   в  сумі   8000,00 грн.  (вісім тисяч грн.  00 коп.)  на  придбання  ноутбука та 4000,00 грн.  (чотири тисячі грн.  00 коп. )  на придбання  обігрівача.

                        Сільський  голова                                                                 Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12 лютого 2016 року

Про надання дозволу на придбання

глибинного насосу

            Враховуючи те, що насос , що знаходяться на балансі  Нечволодівської сільської ради, який встановлений на Карпівській сердловині по причині тривалого  використання фізично зношений, з метою забезпечення населення села Нечволодівка питною водою, керуючись п.2.ст. 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в  Україні» сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

 1. Дати дозвіл на придбання глибинного насосу для установки на Карпівській  свердловині.

      2.Виділити кошти в сумі 10620 грн. (десять тисяч шістсот двадцять грн. 00 коп.) на придбання глибинного насосу.

                        Сільський  голова                                                                 Л.І. Козир

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІ СЕСІЯ  VІІ CКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від 12 лютого 2016 року

                                                          Про преміювання.

                             Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №268 від 09.03.2006 року

«Про впорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади,органів прокуратури,судів та інших органів»,ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»,керуючись колективним договором між адміністрацією та трудовим колективом Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району Харківської області на 2014-2015 роки,зареєстрованим управлінням праці та соціального захисту населення Куп‘янської РДА від 28.03.2014 року №31 та Положенням про преміювання працівників сільської ради (додаток №1до колективного договору),з нагоди святкування міжнародного жіночого дня 8 березня.

Нечволодівська сільська рада В И Р І Ш И Л А:

 • Преміювати в березні 2016 році в розмірі посадового окладу Козир Людмилу Іванівну - сільського голову.

                               Сільський голова                                                     Л.І.Козир

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

VІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

Від 12  лютого  2016 року

Про затвердження Програми  благоустрою населених пунктів

Нечволодівської сільської ради Куп’янського району

На2016-2019 роки.

                   Відповідно до п 44 ст.26   Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити Програму  благоустрою населених пунктів Нечволодівської сільської ради Куп’янського району 2016-2019роки (додається)

 Сільський голова                                     Л.І. КОЗИР

 

 

 

 

Затверджено

рішенням VІ сесії VІІ скликання   Нечволодівської сільської ради

від  12.02.2016

 

П Р О Г Р А М А

благоустрою населених пунктів  Нечволодівської сільської ради

Куп'янського району 2016-2019 роки

 

1. Загальні положення

Вулиці та парки населених пунктів потребують вирішення цілого ряду елементів зовнішнього благоустрою та архітектурно-декоративного оформлення, без яких неможливо створити нормальні умови для праці та  відпочинку. Наявність правильно розташованих красивих елементів зовнішнього благоустрою та архітектурно-декоративного оформлення, вирішених у комплексному пов’язані як поміж собою, так і з середовищем, що їх оточує (озеленення, забудова), створює єдиний архітектурний ансамбль, поліпшує  вигляд населених пунктів та дає можливість уникнути одноманітності.

Конструктивне та архітектурно-художнє вирішення малих архітектурних форм має бути раціональним, економічним, функціонально обґрунтованим; відповідати сучасним архітектурно-художнім і естетичним вимогам, масштабу та стилю архітектури навколишньої забудови, принципу колірного контрасту чи гармонії, враховувати наявність місцевих будівельних матеріалів і народних художніх традицій.

 

1.1. Номенклатура елементів благоустрою

 

         Кожна структурна частина населеного пункту ( вулиця, парк тощо) має свою номенклатуру елементів благоустрою.

 

1.2. Для вулиць та площ:

- архітектурно-декоративне оформлення в’їзду до населеного пункту;

- зовнішнє освітлення проїзної частини, тротуарів;

- покриття тротуарів;

- Дошки пошани;

- малі архітектурні форми ( торгові кіоски, павільйони, павільйони для пасажирів, що чекають на транспорт);

- покажчиків вулиць, напрямів, номерів будинків;

- урни.

1.3. Для парків та скверів:

- декоративне оформлення входів;

- огорожі;

- покриття алей, доріжок, майданчиків;

- зовнішнє освітлення;

- ставки;

- танцювальна площадка;

- площадка для спортивних ігор;

- дитяча ігрова площадка;

- майданчики для відпочинку з альтанками, перголами, лавами;

- кафе, торгові кіоски;

- декоративні вази;

- урни;

- громадські туалети.

1.4. Для пляжів:

- тіньові пристрої;

- причали;

- лави;

- урни.

1.5. Для індивідуальних жилих садиб:

- покриття доріг та тротуарів;

- огорожі, ворота, хвіртки;

- колодязі;

- штучне освітлення.

1.6. Для багатоквартирних житлових будинків:

- покриття під’їзних доріг , тротуарів;

- зовнішнє освітлення території;

- майданчики для відпочинку;

- дитячі майданчики для ігор;

- спортивні майданчики;

- господарські майданчики (пристосування для сушіння білизни, площадки для

- контейнерів із сміттям).

1.7. Для промислових підприємств:

- огорожі, ворота;

- зовнішнє освітлення території;

- місця відпочинку, дошки пошани.

 

2. Мета та основні завдання Програми

 

2.1. Завданням Програми є завершення архітектурно-просторової організації:

- громадського центру в населених пунктах (створення умов для проведення масових заходів, естетичного й художнього виховання громадян);

- території житлової забудови, яка умовно поділяється на зони: декоративно-захисну, відпочинку та господарську (створення найбільш сприятливих умов для проживання населення);

- вулично-дорожньої мережі, що обмежується лінією забудови і червоною лінією магістралей, вулиць, проїздів, доріг (створення умов для безпеки й зручності руху транспорту та пішоходів, підвищення рівня інженерного, комунального, санітарно-гігієнічного та психологічного комфорту).

- рекреаційних зон: парки, сквери, сади, бульвари ( створення умов для різних видів відпочинку: активного відпочинку; тихого відпочинку та прогулянок; ігрового; спортивного).

2.2. Метою Програми є:

- організація території громадських центрів, житлової забудови, дорожньо-транспортної мережі, рекреаційних зон села  Нечволодівка;

- створення системи зелених насаджень села Нечволодівка,  що включає зелені насадження загального користування і спеціального призначення – парки, сквери, сади, бульвари, алеї житлових вулиць, садиби індивідуальних забудовників, санітарно-захисні зони.

 

3. Організація територій

 

         3.1. Громадський центр є ядром архітектурно-художнього ансамблю забудови села Нечволодівка.

         На території громадського центру має бути передбачений необхідний простір для проведення урочистих масових заходів, забезпечені впорядковані пішохідні та транспортні розв’язки між ділянками житлових і громадських будинків, організовані майданчики для чекання й короткочасного відпочинку, створені умови для огляду архітектурного ансамблю центру.

         Малі архітектурні форми, які застосовують при благоустрої громадського центру, разом із забудовою складають цілісний архітектурно-художній ансамбль, у якому монументально-декоративні елементи(пам’ятник) може стати композиційним центром, який формує простір площі.

         Розміщення пам’ятника,  чи меморіалу може бути центральним або асиметричним відносно всього простору площі і залежить від її архітектурно-планувальної організації. Монументальну скульптуру  рекомендується вирішувати в поєднанні з елементами озеленення й квіткового оформлення. 

         Перед входами в громадські будинки необхідно  створювати  майданчики для короткочасного відпочинку при цьому місце відпочинку необхідно відділяти від місць скупчення та основного потоку відвідувачів низьким живоплотом (заввишки 0,5м) або партерним газоном з декоративними деревно-кущовими групами або квітковими композиціями. Для захисту від інсоляції й сильних вітрів такі майданчики обладнують  декоративними стінками з витких рослин. Встановлювати захисні засоби слід таким чином, щоб не закривати фасадів будинків.

        Біля площ і адміністративних будинків необхідно передбачати автостоянки. В громадському центрі у вузлових місцях пішохідних зв’язків встановлюються інформаційні стенди  та елементи   комунального типу (лави, урни).

                  Дошку пошани  встановлюють біля адміністративного будинку, клубу на газоні . В композицію з дошкою Пошани можуть бути включені декоративні вази, квіткові та кам’яні групи, флагштоки.

        Якщо дошка Пошани є частиною архітектурно-художнього оформлення входу в парк, то її конфігурація в плані  може підкреслювати напрямок руху відвідувачів парку. Якщо дошка пошани є самостійним об’єктом, її вирішення може мати скульптурно-пластичний характер з поділом площини на тематичні об’єми.

        Дорожньо-транспортну мережу починають упорядковувати  з ділянки в’їзду, яка включає в себе знак в’їзду в село Нечволодівка, частину магістралі  і територію до початку забудови. Місце для розміщення знаку та характер оформлення вибирають залежно від  взаємного розміщення села і транспортної автомагістралі. Зовнішній благоустрій магістралі, яка проходить через село, повинен вирішуватись комплексно з благоустроєм території всього села. При проходженні автомагістралі збоку від населеного пункту і розміщенні автобусної зупинки на магістралі доцільним є  об’єднання ділянки  знаку та майданчика автопавільйону.

        Крім стандартних знаків, на головних вулицях сіл рекомендується встановлювати знаки-покажчики, що регулюють рух пішоходів ( покажчики напрямку до об’єкту, покажчики вулиць, номерів будинків тощо).

        На магістралях і головних вулицях обов’язково треба передбачати освітлення перехресть, майданчиків біля клубів, шкіл, магазинів. Відстань між світильниками 30-40м.

         Зона відпочинку села Нечволодівка  включає територію з зеленими насадженнями загального користування (Дендропарк). Парк,  як правило, багатофункціональний, в ньому на площі 2-6 га організовуються різні види відпочинку.

         На території дендропарку прокладаються прогулянкові доріжки з лавами, урнами.

         3.2. Розміщуються майданчики для відпочинку:

- майданчик для дитячих ігор;

- майданчик для відпочинку дорослих;

- спортивний майданчик.

         Зелені насадження села Нечволодівка  повинні становити єдину систему озеленення. Матеріалом для формування системи озеленення є дерева, кущі, трав’яні рослини.

         Основними елементами системи зелених насаджень є масиви, групи, рядові посадки, одинари, вертикальне озеленення, газони, квітники.

        Основна  функція зелених насаджень – створення комфортних мікрокліматичних умов для населення.

 

4. Аналіз існуючого стану  благоустрою населених пунктів

 

        Благоустрій села Нечволодівка  повинен відповідати вимогам часу. Невід’ємною складовою благоустрою є створення для їх жителів естетичного комфортного життєвого середовища, яке не поступається міському і разом з тим має перед ним істотні переваги завдяки наближенню до природи.  

        Встановлений  в’їздний  знак  на  територію  села  Нечволодівка.

         Зупинки громадського транспорту  облаштовані  павільйонами   по  вулицях Дружби та Центральній, в селі Нечволодівка .

         Зелені насадження в селі Нечволодівка мають стихійний характер.  Показовою вулицею є центральна вулиця  Центральна  та  вулиця Дружби,  яка має тротуар  зелені насадження вздовж вулиці також мають системний характер.

         В селі Нечволодівка  газони і квітники розміщені  біля приміщення сільської ради, меморіального комплексу загиблим воїнам, ЗОШ 1-Ш ступенів,  сільського клубу та  продовольчого магазину. Необхідно детальніше підходити до створення ланшафтних композицій в громадських центрах. Квіткові композиції в селі Нечволодівка  необхідно враховувати з періодичністю цвітіння, так як квітники посилюють емоційне сприйняття деревно-кущових композицій.

         Особливу увагу необхідно звернути на водойми, так як водойми в населених пунктах запущені, береги зарощі бур’янами, а не луговими газонами, та й самосійні дерева не придають пейзажу мальовничості. Мальовничість пейзажу можна підсилити спеціальним добором рослинності за тональністю листя,  оформлення пейзажу біля водойм має бути найбільш природним. Правильно підібрана рослинність навколо водойм виконує захисні функції: регулює поверхневий стік, запобігає процесу замулення водойм, усуває надмірне зволоження прибережних ділянок.

         Проблемою в побудові ландшафтних композицій є неправильне співвідношення закритих і відкритих площин, так як при недостатності відкритих площин не відкриваються внутрішні перспективи.

         Освітлення вулиць в селі Нечволодівка немає.

         Стан вулично-дорожньої мережі потребує капітального ремонту (таб.1).

 

 

4. Заходи щодо забезпечення зовнішнього благоустрою населених пунктів.

1.Облаштування ( встановлення) дошк пошани біля приміщення сільського клубу

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради.

Виконання

14.10.2016

 

2. Організація місць короткочасного відпочинку

 біля будинку культури та адміністративного приміщення

 сільської ради з елементами благоустрою.

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради.

Виконання

01.09.2016

 

3. Організація ігрових та спортивних майданчиків

 в парках і на житлових масивах

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради

ФГ „Колос-5” (Ніколаєнко  Я.О.)

Виконання

01.07.2016

 

4. Забезпечити освітлення: вулиць, майданчиків біля клубів, шкіл,

магазинів, сільських рад.

 

Контроль

 

 

Виконання

01.10.2017

Виконавчий комітет сільської ради

ТОВ Агрофірма  „Земляни”

5. Встановлення (відновлення) огорож на кладовищах.

Контроль

 

 

Виконання

01.05.2016

Виконавчий комітет сільської ради

6. Комплексний благоустрій територій медичних закладів (огорожі, пішохідні доріжки, лави, перголи, урни, декоративні вази, газони)

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради

Виконання

01.05.2017

 

7. Забезпечення елементами благоустрою пляжів (туалет, тіньові, дитячий майданчик)

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради

ФГ „Колос-5” (Ніколаєнко  Я.О.)

Виконання

01.05.2017

 

8. Ремонт і будівництво доріг комунальної власності.

Контроль

 

Відділ регіонального розвитку, будівництва та архітектури райдержадміністрації; відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських рад.

Виконання

01.10.2018

 

9. Створення системи зелених насаджень ( парків, скверів, алей

санітарно-захисних зон)

Контроль

 

Виконавчий  комітет сільської ради.

ТОВ Агрофірма  „Земляни”

Виконання

01.05.2017

 

10. Будівництво прогулянкових доріжок в парках

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради.

ФГ „Колос-5” (Ніколаєнко  Я.О.)

Виконання

01.05.2017

 

11. Вирізка самосійних та сухостійних дерев вздовж

вулиць та біля водойм.

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради.

Орендарі  водойм.

ТОВ Агрофірма „Земляни”

Виконання

постійно

 

12. Будівництво (відновлення) тротуарів по центральним вулиці села Нечволодівка.

Контроль

 

Відділ регіонального розвитку, будівництва та архітектури райдержадміністрації; відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації; виконавчі комітети сільських рад.

Виконання

01.05.2018

 

13. Створення ландшафтних квіткових композицій в громадських

центрах і парках.

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської  ради.

Виконання

постійно

 

14. Створення адміністративних комісій

Контроль

 

Виконавчий  комітет сільської ради.

 

 

 

Виконання

1 раз на   п’ять років

 

15.Закріплення ділянок на територіях сільських рад за фермерами та підприємствами розташованими на територіях сільських рад

Контроль

 

Виконавчий комітет сільської ради.

Виконання

01.06.2016

 

 

5. Фінансове забезпечення Програми

Реалізацію Програми передбачається здійснювати за рахунок коштів:

 • державного бюджету за рахунок спеціальних фондів;
 • капітальних вкладень,
 •  що виділяються з районного бюджету на розвиток соціальної сфери населених пунктів;
 • капітальних вкладень, передбачених у місцевих бюджетах ;
 • добровільних внесків підприємств, установ, організацій та окремих громадян.

                                                                                                                                                                          

Таблиця № 1

 

Показники будівництва нових або реконструкції

старих мереж зовнішнього освітлення по селу Нечволодівка Куп'янського району

 

№ з/п

Район, місто, село

Будівництво/реконструкція мереж зовнішнього освітлення по роках:

Всього

за весь період, метрів

2016

2017

2018

метрів

метрів

метрів

1

2

3

4

5

6

1

с. Нечволодівка

1000

-

300

700

Всього по сільській раді

1000

-

300

700

Таблиця №2

Перелік

будівництва та ремонту доріг комунальної власності по Куп'янському району

 

 

з/п

Назва населеного пункту

Вид робіт (ремот, будівництво)

Протяжність

км

Обсяги фінансування

тис. грн.

2016

2017

2018

 

с. Нечволодівка

будівництво

500

 

500

 

ремонт

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

500

 

500

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VI  СЕСІЯ  VIІ CКЛИКАННЯ                  

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12  лютого  2016  року

Про затвердження Правила благоустрою

Нечволодівської  сільської  ради

На 2016-2019 роки.

 

                        Відповідно до  п. 44 ст. 26  Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні ” , Законів України ,, Про благоустрій населених пунктів”, ,,Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення’’, ,, Про охорону навколишнього природного середовища ’’, ,, Про відходи ’’, Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

- Затвердити    Правила благоустрою Нечволодівської  сільської  ради  на 2016-2019 роки. (Додається).

 

                                   Сільський голова                                                     Л.І. Козир

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням VІ сесії VІІ скликання

Нечволодівської сільської ради

від 12.02.2016 року

 

Правила благоустрою
Нечволодівської  сільської ради

на 2016 -2019 роки

 


1. Загальні положення

 

  1.1. Правила благоустрою Нечволодівської сільської ради (далі - Правила) встановлюється порядок благоустрою та утримання території Нечволодівської сільської ради, об’єктів благоустрою сільської ради, регулювання прав та обов’язків учасників правовідносин у сфері благоустрою, визначається комплекс заходів, необхідних для забезпечення чистоти і порядку на території сільської ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Нечволодівської сільської ради об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками та громадянами.

 

  1.2. Об’єкти благоустрою території Нечволодівської сільської рад використовуються відповідно до їх функціонального призначення для забезпечення сприятливих умов життєдіяльності людини на засадах їх раціонального використання та охорони з урахуванням вимог цих Правил, місцевих правил забудови, інших вимог, передбачених законодавством України.

 

  1.3. Повноваження Нечволодівської сільської ради у сфері благоустрою визначені Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про органи самоорганізації населення», іншими нормативно-правовими актами України.

 

  1.4. Нечволодівська сільська рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

 

  1.5. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

 

  1.6. Правила розроблені на підставі Конституції України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи» та інших нормативно-правових актів України.

 

  1.7. Правила містять загальнообов’язкові на території  Нечволодівської сільської ради норми, за порушення яких винні особи притягуються до відповідальності, встановленої нормативно-правовими актами України.

 

 

2. Визначення термінів


У цих Правилах наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
  - благоустрій території Нечволодівської сільської ради - це комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, та інше, що здійснюються на території Нечволодівської сільської ради з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;
  - суб'єкти благоустрою - орган місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, фізичні особи - підприємці, органи самоорганізації населення, громадяни;
  - об'єкти благоустрою – територія Нечволодівської сільської ради:
  - територія загального користування: парки, сквери, сади, , майданчики (дитячі, спортивні), вулиці, провулки, проїзди, пішохідні  доріжки, кладовища  та інші території загального користування;
  - прибудинкові території (прибудинкова територія - територія навколо будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування будинку);
  - території підприємств, установ, організацій, підприємницьких структур та закріплені за ними договором території;
  - інші території, які належать до об'єктів благоустрою території Нечволодівської сільської ради;
  - елементи благоустрою - покриття  вулиць,  доріг,  тротуарів,  пішохідних зон і доріжок; зелені насадження вздовж вулиць і доріг, в парках,  садах, санітарно-захисних зонах, на набережних, на прибудинкових територіях; будівлі та споруди системи збирання та вивезення відходів; засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків, малі архітектурні форми, інші елементи благоустрою;
  - балансоутримувач об'єкта благоустрою - визначена власником об'єкта благоустрою, фізична чи юридична особа, яка забезпечує належне утримання та своєчасний ремонт об'єкта благоустрою;
  - територія прибирання - територія, на якій проводиться комплекс заходів щодо збору, вивезення відходів та складається з території суб'єкта благоустрою та закріпленої (прилеглої) території;
  - територія суб'єкта благоустрою - це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в користування фізичним чи юридичним особам;
  - прилегла територія — це територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду;
  - тимчасові об'єкти для обслуговування населення - кіоски, стоянки автотранспорту та інші споруди не вище двох поверхів, розміщених терміном до 5 років;
  - ремонт будинків та споруд:
   а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно- технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов'язаний зі зміною її техніко- економічних показників;
   б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов'язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об'єкта та його техніко- економічних показників;
  - об'єкт культурної спадщини - визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність;
  - спеціалізоване підприємство – функціональним призначенням якого є виконання відповідних робіт;
  - відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
  - відходи побутові (тверді, рідкі), сміття - усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць;
  - поводження з відходами - дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцями видалення;
  - збирання відходів - діяльність, пов'язана з їх вилученням;
  - перевезення відходів - транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення;
  - зелені насадження - дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери, набережні, упорядковані озеленені території, зелені зони та інші об'єкти озеленення;
  - зелені насадження загального користування - парки,  набережні та ін.;
  - зелені насадження обмеженого користування - насадження на територіях громадських і житлових будівель, шкіл, дитячих закладів, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств, складських територій тощо;
  - зелені насадження спеціального призначення - насадження вздовж вулиць, у санітарно-захисних і охоронних зонах, на територіях кладовищ, ліній електропередач високої напруги, пришляхові насадження в межах сіл, захисні, водоохоронні, протипожежні та інші насадження.

3. Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою


 3.1. Громадяни у сфері благоустрою території Нечволодівської сільської ради мають право:
  3.1.1. користуватись об’єктами благоустрою;
  3.1.2. брати участь в обговорені правил та проектів благоустрою території Нечволодівської сільської ради;
  3.1.3. вносити на розгляд Нечволодівської сільської ради пропозиції з питань благоустрою;
  3.1.4. отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз’яснення їх змісту;
  3.1.5. брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків,  вулиць, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою;
  3.1.6. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території сільської ради в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян;
  3.1.7. звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди заподіяної майну чи здоров’ю громадян внаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувача об’єктів благоустрою.
 3.2. Громадяни у сфері благоустрою зобов’язані:
  3.2.1. утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території;
  3.2.2. дотримуватись правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради;
  3.2.3. не порушувати права та законні інтереси інших суб’єктів у сфері благоустрою;
  3.2.4. відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою сільської ради;
  3.2.5. укладати самостійно або разом з іншими громадянами договори на вивезення відходів та своєчасно сплачувати за їх вивезення;
  3.2.6. дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами на території Нечволодівської сільської ради;
  3.2.7. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «про благоустрій населених пунктів», іншими законами, цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

4. Права та обов’язки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців у сфері благоустрою


 4.1. підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою мають такі права:
  4.1.1. брати участь у розроблені планів соціально-економічного розвитку населених пунктів та заходів з благоустрою їх територій;
  4.1.2. брати участь в обговорені проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів благоустрою сільської ради;
  4.1.3. вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради або призводять до її нецільового використання;
  4.1.4. вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдавати шкоди життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи;
  4.1.5. вносити на розгляд Нечволодівської сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою території Нечволодівської сільської ради.
 4.2. підприємства, установи та організації, фізичні особи – підприємці у сфері благоустрою зобов’язані:
  4.2.1. утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору об’єкти благоустрою (їх частини);
  4.2.2. постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд не допускати фарбування монументів, пам’ятників, скульптурних зображень без погодження з управлінням архітектури в Куп’янському районі, органом охорони культурної спадщини та Нечволодівською сільською радою.
  4.2.3. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;
  4.2.4. проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання об’єктів благоустрою від сміття та чагарників;
  4.2.5. усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;
  4.2.6. відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства;
  4.2.7. вивозити або укладати договора з підприємством, яке здійснює вивезення сміття (в тому числі ТПВ, негабаритних, будівельних, харчових та інших);
  4.2.8. забезпечувати розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та ТПВ на об’єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та цими Правилами;
  4.2.9. проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм;
  4.2.10. розташовувати постійні або тимчасові об’єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг, розваг та інших на об’єктах благоустрою виключно за погодженням з Нечволодівською сільською радою;
  4.2.11. виконувати інші обов’язки у сфері благоустрою, передбачені законодавством України.

5. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування


 5.1. Парків (дендропарку  ім. Г.О. Луценка, спортивних, дитячих  майданчиків та інших), садів, зон зелених насаджень, скверів, територій пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку.
 5.2. благоустрій та утримання у належному стані вище вказаних територій включає:
  5.2.1. прибирання сміття, відходів, листя;
  5.2.2. озеленення;
  5.2.3. збереження зелених насаджень;
  5.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
  5.2.5. відновлення територій у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
  5.2.6. встановлення та утримання у належному стані садових лав, таблиць планів територій, меморіальних дошок, пам’ятників та інших елементів благоустрою;
  5.2.7. забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.
 5.3. благоустрій вказаних територій здійснюється відповідно до затверджених планів.
 5.4. пошкодження зелених насаджень, збір квітів, грибів на територіях парків, зон зелених насаджень, скверів територіях пам’ятників культурної, історичної спадщини і майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.
 5.5. кладовищ.
  5.5.1. утримання в належному стані територій кладовищ передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття.
  5.5.2. існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Нечволодівської сільської ради.
  5.5.3. поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства.
  5.5.4. виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

6. Порядок здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території.


 6.1. Власник або користувач земельної ділянки зобов’язаний утримувати земельну ділянку, яка перебуває в його власності або користуванні, а також прилеглу до його земельної ділянки територію.
 6.2. до прилеглої території відноситься територія тротуару чи земельної зони вздовж огорожі до проїжджої частини вулиці (при наявності з права або зліва), в разі відсутності проїжджої частини на відстані 15 метрів, а також кювети перед земельною ділянкою та позаду.
 6.3. благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:
  6.3.1. прибирання сміття, відходів, листя;
  6.3.2. озеленення;
  6.3.3. збереження зелених насаджень;
  6.3.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
  6.3.5. скошування трави кожної другої суботи місяця;
  6.3.6. видалення та вивезення сухостійних дерев, чагарників та поламаного гілля;
  6.3.7. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
 6.4. підприємствам, установам, організаціям всіх форм власності, приватним підприємцям, громадянам суворо забороняється створювати звалища та скидати сміття, фекалії у кювети, меліоративні канали, водоймища, особливо на територіях прилеглих до житлової забудови.
 6.5. забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків з матеріалами та ін.), будівельного сміття та відходів на прилеглій території.
 6.6. за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність, передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення.

7. Порядок здійснення благоустрою суб’єктами господарювання


 7.1. Суб’єкти господарювання забезпечують благоустрій та у тримання в належному стані земельні ділянки надані їм у власність або користування, а також прилеглі до них території.
 7.2. благоустрій та утримання у належному стані вище вказаної території включає:
  7.2.1. прибирання сміття, відходів, листя;
  7.2.2. озеленення;
  7.2.3. збереження зелених насаджень;
  7.2.4. догляд, обрізання, знесення, висадка зелених насаджень (квітів, дерев, кущів, трави та інших насаджень);
  7.2.5. відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;
 7.3. за невиконання або неналежне виконання порядку здійснення благоустрою та утримання прилеглої до приватних будівель території власник або користувач земельної ділянки несе відповідальність передбачену Кодексом України про адміністративні правопорушення та іншими нормативно-правовими актами.

8. Обмеження при використанні об’єктів благоустрою


 8.1. на об’єктах благоустрою забороняється:
  8.1.1. виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу виданого Нечволодівською сільською радою;
  8.1.2. вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;
  8.1.3. самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати газони, самовільно висаджувати та знищувати дерева, кущі тощо;
  8.1.4. вивозити та/або звалювати в не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя, сніг та влаштовувати звалища;
  8.1.5. забруднювати довкілля, місця загального користування, засмічувати побутовими відходами, недопалками, насінням тощо;
  8.1.6. складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
  8.1.7. порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання відходів;
  8.1.8. наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях;
  8.1.9. самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, торгівельні лотки, павільйони, кіоски тощо;
  8.1.10. випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях, залишати на об’єктах благоустрою та їх елементах фекалії тварин;
  8.1.11. здійснювати ремонт, обслуговування та миття транспортних засобів, машин, механізмів у не відведених для цього місцях;
  8.1.12. самовільно підключатись до мереж водопостачання та зливової каналізації;
  8.1.13. самовольно займати земельні ділянки на всій території Нечволодівської сільської ради (в межах населених пунктів та за межами населених пунктів) і використовувати їх при відсутності документів, що засвідчують право на використання та володіння землею;
  8.1.14. використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;
  8.1.15. самовільно встановлювати точки торгівлі у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу, виданого у встановленому законом порядку;
  8.1.16. здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи проектної документації об’єктів будівництва, реконструкції;
  8.1.17. здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;
  8.1.18. засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси;
  8.1.19. вчиняти дії, що тягнуть за собою порушення умов благоустрою, пошкодження вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії заборонені цими Правилами та іншими нормативно-правовими актами України.

9. Утримання тварин.


 9.1. Громадяни та суб’єкти господарювання – власники тварин зобов’язані:
  9.1.1. реєструвати тварин в Нечволодівській сільській раді;
  9.1.2. не допускати утримання собак у місцях загального користування;
  9.1.3. вигулювати собак виключно на повідку та в наморднику при цьому уникати місць масового скупчення людей, особливо дітей;
  9.1.4. не допускати забруднення тваринами місць загального користування. У разі забруднення власник зобов’язаний прибрати за своєю твариною;
  9.1.5. не проводити купання собак в місцях масового відпочинку людей на воді.
  9.1.6. не випасати худобу на алеях, парках, зонах массового відпочинку людей, спортивних майданчиках;
 9.2. Забороняється жорстоке поводження з тваринами та неналежне їх утримання. Таке поводження тягне за собою притягнення до відповідальності згідно чинного законодавства України.

10. Правила розміщення та утримання елементів благоустрою при розміщенні зовнішньої реклами.


  10.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому порядку Нечволодівською сільською радою.
 10.2. Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на території Нечволодівської сільської ради, здійснюється на підставі дозволів на проведення цих робіт у встановленому виконкомом сільської ради порядку.
 10.3. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Нечволодівської сільської ради, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, цих Правил, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує ці комунікації.
 10.4. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території Нечволодівської сільської ради, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території, споруди) у передбачений дозволом строк. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.
 10.5. У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.
 10.6. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою території, що підтверджено актом, передбаченим Положенням про проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів на території Нечволодівської сільської ради.
 10.7. Проведення робіт з розташування рекламного засобу з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу), в тому числі при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами, тягне за собою відповідальність згідно з чинним законодавством, що не звільняє розповсюджувача зовнішньої реклами від відшкодування шкоди, завданої об'єкту благоустрою Нечволодівської сільської ради, та виконання робіт щодо повного відновлення порушених елементів благоустрою цього об'єкта.
 10.8. Великорозмірні рекламні засоби розташовуються відповідно до комплексного плану благоустрою площі,  вулиці села на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.
 10.9. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.
 10.10. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.


 10.11. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху, а також не повинно освітлювати житлові будинків.
 10.12. Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.
 10.13. Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.
 10.14. Дистанція між великорозмірними рекламними засобами, встановленими вздовж проїзної частини вулиць і доріг, повинна бути не менше двократної відстані між сусідніми опорами контактної мережі (зовнішнього освітлення).
 10.15. При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального користування повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, зупинок транспорту загального користування.
 10.16. Виносні рекламні засоби розміщуються впритул до фасаду будинку на відстані не більше 2 м від входу і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 м та за змістом не повинні замінювати чи дублювати вивіску
 10.17. Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхній фасадів.
 10.18. Забороняється розташування рекламних засобів:
  - на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;
  - на територіях пам'яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;
 10.19 Забороняється розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішній поверхні будинків, будівель, споруд, на парканах, огорожах, стовпах та деревах.
 10.20 Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному санітарно-технічному стані з забезпеченням їх своєчасного прибирання та впорядкування;
 10.21 Рекламні засоби повинні мати постійне рекламно-інформаційне заповнення.
 10.22 Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.
 10.23 Фундаменти рекламних засобів повинні бути заглибленими на 15-20 см нижче рівня ґрунту, а у випадку розміщення на поверхні - декоративно оформленими.
 10.24 В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.
 10.25 Великорозмірні рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.
 10.26 Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, своєчасним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів.
 10.27 При заміні рекламного сюжету не припускається розташування автотранспортних засобів на трав'яному покритті.
 10.28 Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством.
 10.29 Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської ради, щодо проведення таких робіт та вимог цих Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з законодавством.
 10.30 Рекламні засоби, які розташовано з порушенням, Правил благоустрою території сільської ради (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому виконкомом сільської ради.
 10.31 Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому законодавством порядку.
 10.32 Контроль за додержанням Правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради при розміщенні зовнішньої реклами здійснюють виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради.

11. Контроль у сфері благоустрою території Нечволодівської сільської ради.


 11.1. Контроль у сфері благоустрою території Нечволодівської сільської ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів України.
 11.2. Контроль за станом благоустрою території Нечволодівської сільської ради, виконання цих Правил покладається на адміністративну комісію Нечволодівської сільської ради.
 11.3. Самоврядний контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:
  11.3.1. проведення перевірок та складення протоколів в разі виявлення порушень законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради;
  11.3.2. розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання;
  11.3.3. участі в обговоренні проектів благоустрою території Нечволодівської сільської ради, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд виконкому Нечволодівської сільської ради;
  11.3.4. подання позовів до суду про відшкодування шкоди завданої внаслідок порушення законодавства України з питань благоустрою населених пунктів та Правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради.

12. Відповідальність громадян та юридичних осіб за порушення Правил благоустрою.


 12.1. Невиконання або неналежне виконання передбачених Правилами вимог та обов’язків вважається порушенням цих Правил. За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України «Про благоустрій населених пунктів», цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами України.
 12.2. допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою винні особи зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно.
 12.3. У разі, коли особи або суб’єкти господарювання, винні у порушенні цих Правил, не виконують обов’язок щодо усунення наслідків порушення у встановлений строк, Нечволодівська сільська рада має право здійснити усунення наслідків порушення цих Правил власними силами або шляхом укладення відповідного договору залучити певних третіх осіб. У такому випадку дані особи або суб’єкти господарювання зобов’язані відшкодувати витрати (збитки) понесені у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог цих Правил відповідно до наданого обґрунтованого рахунку на протязі п’яти робочих днів.
 12.4. Збитки завдані об’єкту чи елементу благоустрою в результаті порушення законодавства України та цих Правил підлягають відшкодуванню у визначений строк, але не більше п’яти робочих днів.

13. Порядок внесення змін та доповнень до Правил


 13.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Нечволодівської сільської ради.
 13.2. проект рішення Нечволодівської сільської ради про внесення змін та доповнень до Правил підлягає громадському обговоренню.

14. Порядок проведення громадського обговорення проекту правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради.


 14.1. Громадські обговорення проекту правил благоустрою території Нечволодівської сільської ради проводяться в приміщенні Нечволодівської сільської ради.
 14.2. Про дату та час проведення громадського обговорення Нечволодівська сільська рада повідомляє жителів шляхом розміщення оголошення на дошці оголошень Нечволодівської сільської ради.
Правила благоустрою території Нечволодівської сільської ради розроблено на основі положень та вимог Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», Конституції України, Кодексу України про адміністративні правопорушення та інших нормативно-правових актів України.
 

                         Нечволодівський

                         сільський голова                                                        Козир  Л.І.

 gerb1

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VI  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12  лютого2016року                                                                                      с.Нечволодівка

Про затвердження програми соціально-економічного та культурного розвитку

Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки.

 

Відповідно до  Закону України «Про державний бюджет України на 2016 рік»  та п.8 ст.78 Бюджетного Кодексу України, постанови КМУ від 26.04.2003р. №621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту бюджету» сесія  сільської ради.

Вирішила:

 1.  Затвердити програму соціальн-економічного та культурного розвитку

Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки.

 1.  Контроль за виконання цього рішення покласти на комісію з питань

бюджету.

                                 Сільський голова                                            Л.І.Козир.   

                                                                                          Затверджено

                                                                                   рішенням VІсесії Нечволодівської

                                                 сільської ради

                                                                                      VІІ скликання  12 лютого 2016 року

ПРОГРАМА

СОЦІАЛЬНО - ЕКОНОМІЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ

 НЕЧВОЛОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ   НА  2016 – 2019 РОКИ


                    Програма соціально-економічного та культурного розвитку села Нечволодівка на 2016-2019 роки (далі – Програма) є документом, у якому, на основі аналізу розвитку села, визначаються цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку села Нечволодівка на 2016-2019 роки та заходи щодо реалізації державної політики, спрямованої на подолання негативних тенденцій, спричинених впливом світової фінансово-економічної кризи, та підвищення якості життя і добробуту населення.Програмою відродження та розвитку села на 2016-2019 роки передбачається реалізувати комплекс організаційно-економічних заходів, серед яких - більш ефективне використання внутрішніх ресурсів і резервів, перехід на ресурсозберігаючі технології і програмно-цільові методи господарювання, кооперація та інтеграція засобів виробництва , вдосконалення системи оплати праці з виходом в кінцевому підсумку на істотне зростання сільськогосподарської продукції і підвищення її конкурентоспроможності. Ці заходи на рівні сільського товаровиробника передбачається вирішити шляхом розробки та практичної реалізації Програми соціально-економічного розвитку та відродження села на 2016-2019 роки.
Програма містить обгрунтування мети розвитку сільського товаровиробника та шляхів її досягнення, містить опрацювання напрямків оздоровлення економіки всіх ланок і структур сільських товаровиробників , заходи по раціоналізації організаційної структури та вдосконалення взаємовідносин між реальними партнерами по сільсько-господарської діяльності з урахуванням вже наявного досвіду, а також заходи, що забезпечують впровадження досягнень науково-технічного прогресу. У Програмі суттєва роль відводиться інтеграції та кооперації, в ході реалізації яких передбачається об'єднати економічні інтереси всіх товаровиробників , сформувати спеціалізовані технологічні ланцюги, інтегруючі виробництво вихідної сировини, її переробку, отримання готового, якісного продукту, фірмову торгівлю, заготівлю і збут. У ній розглядаються конкретні шляхи та заходи щодо завантаження наявних потужностей особистих селянських господарств, формування спеціалізованого сировинного заготівельного пункту для харчової та переробної галузі.Програма підготовлена згідно з основними завданнями Стратегії розвитку Харківської області на період до 2019 року та відповідно до цілей і пріоритетів розвитку економіки, визначених Державною програмою економічного і соціального розвитку України на 2016 рік.
                          Програма розроблена на основі вимог Конституції України з урахуванням положень  Законів України:

- "Про місцеві державні адміністрації";

- "Про місцеве самоврядування в Україні";

- "Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України";

- "Про державні цільові програми";

- "Про стимулювання розвитку регіонів";

- "Про інвестиційну діяльність";

- "Про режим іноземного інвестування";

- "Про зовнішньоекономічну діяльність";

- "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності".

Постанов Кабінету Міністрів України:

- від 26.04.2003 №621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету";

- від 21.07.2006 №1001 "Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2019 року";

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2010 №1794-р "Про затвердження плану заходів на 2016 рік щодо реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2019 року" та інших нормативно-правових актів.Програма базується на основних показниках прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік, комплексі макроекономічних та аграрно-промислових прогнозів національних, державних та регіональних та районних програм.
                     Прогнозні розрахунки і заходи програми розроблені на основі аналізу соціально-економічної ситуації в аграрно-господарському та приватному комплексі села, особливо з урахуванням тенденцій останніх місяців, пропозицій депутатів, членів виконкому, структурного підрозділу базового господарства , центральних органів виконавчої влади, методичних рекомендацій Міністерства економіки України та цілей і заходів, визначених затвердженими регіональними програмами.
Ураховуючи підсумки 2015 року серед головних пріоритетів економічного і соціального розвитку села в 2016- 2019роках мають бути:
-збереження рівня доходів населення, пом’якшення ситуації на ринку праці в селі,                       -забезпечення соціального захисту найбільш вразливих верств населення;
-підвищення ефективності енергоспоживання, здійснення заходів із енергозбереження в усіх сферах діяльності;
-надійне функціонування систем життєзабезпечення населення, реформування і розвиток житлового та комунального господарства; 
-підвищення рівня соціальних стандартів і якості послуг, які безпосередньо надаються населенню, удосконалення діяльності та матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, соціального захисту, розвиток освіти , створення належних умов для всебічного та повноцінного розвитку дітей, відродження культурних і просвітницьких традицій;
-спрямування наявних ресурсів на соціальне відродження села та підвищення доходів жителів села, створення умов для розвитку аграрного сектору;
-активізація інвестиційної діяльності, продовження реконструкції та поточного ремонту об’єктів життєзабезпечення, розвиток та відновлення мережі сільських доріг, створення місцевої радіостанції та організація радіотрансляції програм;
-розв’язання екологічних проблем;


                         Основне завдання Програми полягає у :

-подоланні наслідків фінансово-економічної кризи та забезпеченні гідних умов життя громадян за рахунок нарощування та утримання рівня економічного зростання, проведення структурних перетворень, впровадження нових енергозберігаючих технологій.                                                           -стимулюванні раціонального використання енергоресурсів, що сприятиме забезпеченню потреби особистих господарських подвір'їв селян в енергоресурсах;
-створенні позитивної тенденції, що до залучення вітчизняних та іноземних інвестицій:сприяння суб`єктам господарювання у реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення нових робочих місць, освоєння передових технологій;
-забезпеченні подальшого розвитку малого підприємництва, фермерських та особистих селянських господарств й підвищення їх ролі у соціально-економічному житті села:усунення перешкод для започаткування та розвитку підприємницької, фермерської, особистої сільсько-господарської діяльності, сприяння підвищенню їх конкурентоспроможності;
-забезпеченні населення якісними комунальними послугами;
-розвитку транспортної інфраструктури: вивчення і розробка нових автобусних маршрутів та надання їх на конкурсній основі перевізникам з метою поліпшення транспортного обслуговування жителів села;
-здійсненні природоохоронних заходів, щодо призупинення погіршення стану навколишнього природного середовища:  поліпшення якості питної води та впорядкування утилізації твердих побутових відходів.
                     Виконання зазначених пріоритетних завдань дасть можливість забезпечити стабільні темпи економічного зростання, сприятиме наповненню бюджету села та дозволить спрямувати фінансові ресурси у соціальну сферу для створення повноцінного життєвого середовища, додержання державних соціальних стандартів та гарантій.
У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Веселинівською сільською радою за поданням депутатів, комісій сільської ради, членів виконкому та громадян села . Звітування про виконання Програми здійснюватиметься за підсумками півріччя та поточного року.

1. Соціальна сфера

1.1. Демографічна ситуація

2.1. Поліпшення демографічної ситуації на селі
       Населення села переживає стійкий період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності осіб, старших працездатного віку. В даний час в селі проживає пенсіонерів, що складає 72,3% від загального числа жителів села.
Соціальний захист людей похилого віку, ветеранів є одним з пріоритетних напрямків соціальної політики та передбачає здійснення заходів, спрямованих на створення умов, що забезпечують економічне і моральне благополуччя, а також надання їм додаткових прав і гарантій. У Купянському районі реалізуються державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни та праці, які проживають в сільській місцевості, забезпечення доступності медичної допомоги, культурно-дозвіллєвих та інших послуг, сприяння активній участі літніх людей у житті суспільства. Вживаються заходи по залученню трудових колективів до соціальної підтримки ветеранів праці, інвалідів та інших категорій громадян.
Сьогодні система соціального захисту Купянського району представляє собою досить розгалужену мережу і охоплює практично всіх непрацездатних громадян за допомогою державного соціального страхування, пенсійного забезпечення та соціальної допомоги всіх видів і форм. У системі функціонує служба соціальної допомоги вдома. В селі 8 осіб самотніх і самотньо проживають інвалідів і пенсіонерів, які потребують сторонньої допомоги і повинні обслуговуватись соціальними працівниками. 
Організувати роботу з надання адресної соціальної допомоги малозабезпеченим громадянам. 
Похилі люди, які проживають в селі, повинні стати обєктами повишеної уваги та турботи зі сторони сільського виконавчого і розпорядчого органу.
Досягнення сталого демографічного розвитку відбуватиметься шляхом створення необхідних умов для збереження і зміцнення репродуктивного здоров’я населення, формування та стимулювання здорового способу життя, розв’язування проблем гігієни і безпеки праці, підтримки молоді, стабілізації стосунків у сім”ях, допомоги у вихованні дітей, організації змістовного дозвілля та відпочинку, захисту інвалідів та людей похилого віку, забезпечення розвитку освіти та культури.
              Основним напрямом діяльності в 2016-2019 роках  році буде стабілізація демографічної ситуації, збереження традицій багатодітності та настанов на дводітну родину. 
Для поліпшення здоров’я, зниження рівня смертності та збільшення тривалості життя заплановано створити умови для забезпечення доступу, в тому числі і примусового, всіх жителів села , до обв'язкового якісного медичного та санаторно-курортного обслуговування, диспансеризації, розширення доступу населення, особливо дітей і підлітків до фізкультурно-спортивних і оздоровчих закладів.
Для поліпшення демографічної ситуації головними завданнями в 2016-2019 роках передбачається: 
- забезпечення підтримки сімей з дітьми;
- проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно права на окремі види державної допомоги сім’ям, у яких народилися діти;
-створення сприятливих умов для поєднання жінками професійної зайнятості з материнством;розвиток співпраці з вітчизняними, міжнародними благодійними організаціями, які займаються оздоровленням та відпочинком дітей,в тому числі і за кордоном;                         -запровадження механізму запобігання насильства у сім'ї, проведення кампаній "Стоп насильству": забезпечення максимального виявлення випадків насильства ;
-забезпечення призначення та виплату нового виду допомоги : одноразової винагороди жінкам, які народили одну, дві дитини, у яких народилась трійня;
-забезпечення підтримки багатодітних сімей, у тому числі надання допомоги за рахунок коштів сільського бюджету;
- розробити та затвердити проект створення сільського парку відпочинку з врахуванням алеї для новонароджених, новостворених молодих сімей, випускників Нечволодівської загальноосвітньої школи різних поколінь, почесних гостей та жителів села; подолання негативних наслідків старіння населення, забезпечення гідних умов життя старших вікових категорій (після 65 років), створення механізму залучення людей похилого віку до активного способу життя поза сферою трудової діяльності; реалізація комплексу заходів щодо поліпшення умов праці, виконання екологічних програм, задоволення населення якісною питною водою, продуктами харчування. сприяння зайнятості молоді, підтримка її підприємницьких ініціатив:організація та створення Благодійного фонду по підтримці громадян похилого віку, благоустрію місць поховання та озеленення і підтримання в належному виді місць громадського відпочинку; організація роботи молодіжного центру праці для надання послуг із працевлаштування, навчання та перенавчання безробітної молоді, профорієнтації та індивідуального консультування; проведення конкурсів проектів програм та бізнес планів для фінансової підтримки підприємницьких ініціатив молоді; забезпечення зайнятості молоді у вільний від навчання час; залучення учнів до роботи в виконкомі, комісіях та сільській раді; запроектувати та встановити дитячі майданчики в місцях компактного відпочинку малюків та дійтей дошкільного віку; заохочення роботодавців до надання молоді першого робочого місця; реалізація обласної програми забезпечення молоді житлом: визначення потреби земельних ділянок та фінансування будівництва житла для молоді села; забезпечення закладання коштів для розвитку молодіжного житлового будівництва при формуванні районного та обласного бюджетів.

1.2. Зайнятість населення та ринок праці
                 У рамках регіональної програми зайнятості населення передбачити здійснення комплексу заходів, спрямованих на активізацію економічної діяльності населення, розширення сфери застосування праці, „детінізації” зайнятості, зменшення диспропорції між попитом та пропозицією робочої сили, створення умов для самостійної зайнятості та соціальної підтримки незайнятих, зареєстрованих у державній службі зайнятості, у тому числі:


- сприяння працевлаштуванню 15 – 25 незайнятих громадян на вільні та новостворені робочі місця; 

- залучення до громадських робіт безробітних громадян у межах фінансових можливостей бюджету сільської ради;

- працевлаштування незайнятих шляхом виплати одноразової виплати допомоги по безробіттю для організації безробітними підприємницької діяльності ;

- посилення контролю за дотриманням вимог законодавства про працю, про зайнятість населення та про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття, забезпечення реалізації прав і гарантій працівників, недопущення випадків використання найманої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем;
- підвищення мобільності робочої сили шляхом поширення інформації про стан регіональних ринків праці;


- зниження соціальної напруги шляхом визначення домогосподарств, у яких жодна з осіб працездатного віку не має роботи та сприяння працевлаштуванню таких осіб.

1.3. Доходи населення та заробітна плата
                      У рамках програми забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності розвиток соціальної сфери діяльності сільської ради та виконкому буде спрямовано на недопущення зниження доходів населення від трудової діяльності, підвищення соціальної відповідальності роботодавців, удосконалення соціального діалогу.
Протягом 2016 – 2019  років передбачається здійснити такий комплекс заходів:
- упровадження постійного контролю за рівнем оплати праці на підприємствах, в фермерських господарствах, серед підприємців розташованих на терреторії села, з метою недопущення виплати зарплати в розмірах, нижчих від затвердженого законодавством мінімального рівня, а також виключення фактів мінімізації офіційного заробітку працівників;
- забезпечення роботи засідань комісії сільської ради з питань погашення заборгованості з заробітної плати, пенсій та інших соціальних виплат, де заслуховуватимуться відповідальні особи та керівники господарств, підприємці, які не забезпечили своєчасну виплату заробітної плати;
- проведення моніторингу укладення колективного договору на базовому підприємстві, яке використовує найману працю з метою забезпечення соціально-трудових гарантій працівникам.
Очікувана середньомісячна заробітна плата прогнозується в розмірі 1550,00грн.

1.4. Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

               Головним напрямом роботи у сфері пенсійного забезпечення в 2016 -2019 роках буде забезпечення фінансової стабільності солідарної пенсійної системи, розвиток додаткового пенсійного забезпечення (недержавне пенсійне забезпечення).
               Основним напрямом діяльності у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи буде: 
- забезпечення соціальних гарантій і пільг громадянам, постраждалим унаслідок Чорнобильської катастрофи та підвищення їх рівня життя;
- санаторно-курортне лікування та оздоровлення дітей-інвалідів, сиріт та напівсиріт;
забезпечення безоплатними ліками та медичними послугами з зубопротезування постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії громадян, у тому числі дітей;
- надання матеріальної та натуральної допомоги найбільш малозахищеним учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, сім’ям потерпілих „ліквідаторів”, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;
- допомога в організації комплексного медико-санітарного забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – проведення диспансеризації постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи населення.

1.5. Соціальне забезпечення
З метою соціального захисту найуразливіших верств населення в межах реалізації заходів, передбачених програмою забезпечення реалізації Стратегії подолання бідності, планується:
- надання додаткової підтримки пільговим категоріям громадян, які найбільш її потребують;продовження роботи щодо реалізації заходів комплексної програми "З турботою про кожного";
- забезпечення інвалідів та пенсіонерів засобами реабілітації (палиці, милиці, ходунки);забезпечення населення різними видами пільг та державних соціальних допомог, що фінансуються з державного бюджету;
- продовження забезпечення осіб з обмеженими фізичними можливостями засобами пересування та зв’язку, у тому числі мобільного (в разі відсутності технічних умов проведення лінійного зв’язку);
- забезпечення виплати допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям; 
- забезпечення санаторно-курортного лікування та оздоровлення ветеранів війни та праці, дітей-сиріт, дітей-інвалідів із чорнобильського контингенту, дітей-інвалідів;
- проведення урочистостей до свят та пам’ятних дат соціального спрямування та наданням матеріальної (грошової) і натуральної допомоги;
- завершення реконструкції та ремонту будинку культури.
                   У межах обласної програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, передбачається:
- надання особам, звільненим з місць позбавлення волі, за їх зверненням у разі виникнення екстремальної ситуації, адресної грошової та натуральної допомоги в рамках проведення благодійних акцій за рахунок коштів місцевого бюджету, фонду соціальної підтримки громадян та благодійних фондів.

                    З найбільш поширених та масових за обсягом видів адресної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям є житлові субсидії на відшкодування витрат на оплату житла, комунальних послуг, природного газу, електроенергії та придбання твердого палива і скрапленого газу. За умови діючого законодавства передбачається, що у 2016 році житлові субсидії отримуватимуть 3 багатодітних сімей,  до 2019 – їх кількість збільшиться.
Проводитимуться засідання комісії з питань надання субсидій громадянам, враховуючи конкретні сімейні обставини.

1.6. Реформування житлово-комунального господарства

                    З метою реалізації регіональної програми розвитку та реформування комунального господарства передбачається здійснити інвентаризацію і енергоаудит усіх основних фондів комунального господарства, визначити зношення, залишкову балансову вартість, провести моніторинг аварійних об’єктів комунального господарства та вжити заходів, спрямованих на:
- виконання робіт з модернізації систем теплопостачання в будинку культури , освітніх закладах встановити лічильники тепла щоб скоротити вид датки  на  оплату  теплових  послуг ;
- проведення поточного ремонту шкільної їдальні, на загальну суму до 68000 ( заміна дерев‘яних вікон та дверей) який передбачає залучення коштів інвесторів, небайдужих громадян та організацій, підприємств та установ,благодійних фондів, коштів місцевого та обласного бюджету;
своєчасне виконання комплексу робіт з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016/2017 року (ремонти покрівель, установка пластикових вікон, утеплення фасадів, реконструкція опалювальних систем); 
                      .Догляд за зеленими  та декоративними насадженнями, площа запланованого озеленення 0.4 га.

 2. Гуманітарна сфера

2.1. Здоров’я населення
                      З метою забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги в рамках регіональних програм протидії поширенню інфекційних соціально небезпечних хвороб, запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань, „Цукровий діабет, „Здоров’я нації”, „Здоров’я дітей та матерів Харківщини” передбачається:
- розширення доступу селян до спеціалізованої медичної допомоги шляхом проведення обов’язкової деспансирізації населення один раз на рік із залученням діагностичного обладнаня та медичних фахівців ;

- сприяння укомплектуванню амбулаторії необхідним діагностичним медичним обладнанням;
запобігання інфікування навколишнього середовища мікробактеріями туберкульозу.

                       Стимулювати залучення  коштів різних суб’єктів господарювання, приватних і комерційних структур для розвитку матеріально-технічної бази місцевої амбулаторії;

                       Провести обстеження технічного стану сільської амбулаторії та скласти план і кошторис по усуненню недоліків , виявлених при оцінці її санітарно- технічного стану ;

 

2.2. Освіта
                              У рамках регіональних програм розвитку освіти передбачається: 
- відновлення іміджу та престижу дошкільного навчального закладу та середньо освітньої школі села ;
-здійснення всіх необхідних організаційних заходів щодо якісного проведення зовнішнього незалежного оцінювання в 2016 -2019 роках;


-доведення вартості безоплатного одноразового гарячого харчування учнів 1 – 4 класів до натуральних норм;

- комп’ютеризація навчального процесу, забезпечення телекомунікаційними засобами доступу до мережі Інтернет, базовими та спеціалізованими програмними продуктами за рахунок сільського бюджету та благодійної допомоги;


- підключення дошкільного навчального закладу до локальної комп’ютерної мережі;забезпечення ефективною сучасною комп’ютерною технікою та мережі Інтернет, підвищення комп’ютерної грамотності педагогічних працівників, через проходження курсової перепідготовки;Звернутись до Міністерства освіти України,управління освіти Харківської  обласної державної адміністрації з мотивованим зверненням, на виконання державної програми «Шкільний автобус» що до виділення автобуса для регулярного підвезення учнів, вихованців дошкільного закладу та педагогічних працівників до місць навчання і додому,проведення екскурсій і практичних занять за рахунок державного бюджету; 
заміна металопластикових вікон в закладі освіти – Нечволодівський  загальноосвітній середній школі;
-придбання спортивного обладнання (тренажерів) для закладу освіти ;
-впровадження обладнання очищення питної води в середній школі;
-поновлення бібліотечних фондів та проведення капітальних ремонтів навчальних класів;
-проведення  науково-практичних конференцій в школі.
                       За рахунок коштів державного бюджету розпочати благоустрій та озеленення території навчальних закладів .

2.3. Культура і духовність

                     З метою забезпечення подальшого розвитку культури, духовності ввести практику проведення сільських та церковних свят, оглядів, фестивалів, конкурсів за жанрами народної творчості, фольклорного мистецтва, української народної пісенної творчості;зміцнення матеріальної бази бібліотеки та забезпечення поповнення бібліотечних інформаційних технологій; в відповідності з програмою розвитку Харківщини, в якій передбачено відновлення архітектурно-культурної спадщини в усій області, всебічне сприяння створенню сільського краєзнавчого музею на громадських засадах ,відродження та популяризації культурної спадщини та побуту українського селянства , відродження та розповсюдження надбань традиційної культури, залучення культурно-просвітницьких та духовних  закладів до організації і підтримки різних форм дозвілля дітей, юнацтва, молоді та дорослого населення; 
Всіляко спряти збереженню та примноженню культурного надбання, забезпечити умови для творчого розвитку особистості, підвищення культурного рівня та естетичного виховання громадян села. 
                     У рамках регіональної програми розвитку культури передбачається вжити заходів щодо:
- завершення ремонту Нечволодівського сільського клубу ;

 - упорядкування та озеленення прилягаючої території ;

- розробити та затвердити проект і кошторис відбудови та впорядкування місцевого стадіону;

-затвердити місце та ескізний план дитячого містечка(майданчика) в центрі села;
- сприяти поповненню бібліотечного фонду, передплаті періодичних видань та комплектуванню фонду  сільської бібліотеки різноманітними виданнями;
- сприяти в придбанні  костюмів, музичних та музично-електричних інструментів для сільських клубів;
- надавати допомогу в проведенні фестивалю  «Сім’я-ключ від щастя», тижнів дитячої та юнацької книги, дитячих свят ;
                           У рамках регіональної програми збереження пам’яток Великої Вітчизняної війни в селі передбачається продовжити роботи з упорядкування могили капітана Романова, індивідуальних могил померлих учасників Великої Вітчизняної війни.

2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді
                          У рамках реалізації регіональної програми подолання дитячої безпритульності та бездоглядності планується:
- проведення лекцій, бесід та надання консультацій лікарями з питань репродуктивного здоров”я та планування сім’ї, профілактики туберкульозу, наркоманії, тютюнопаління;надання відповідної кваліфікованої медичної допомоги сім’ям, які бажають мати дітей;підвищення рівня та якості медичного забезпечення материнства і дитинства;
-удосконалення системи охорони здоров’я населення, насамперед підлітків, молоді, а також зниження рівня смертності, професійних захворювань, побутового та виробничого травматизму та збільшення тривалості життя населення;проведення комплексу виховних, інформаційно-пропагандистських та адміністративних заходів щодо запобігання соціальному сирітству, безпритульності та бездоглядності дітей, а також інформаційно-виховної кампанії щодо створення у суспільстві позитивного іміджу багатодітних сімей;
розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- забезпечення нарахування та виплати державної соціальної допомоги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, які перебувають під опікою(піклуванням);
виконання заходів що до відпочинку та оздоровлення дітей на період 2016-2019 років;
- запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності та підтримки сімей з дітьми в рамках реалізації заходів державної комплексної програми „Назустріч дітям” на 2011-2020 роки;
- забезпечення доступності дітей-інвалідів до закладів соціальної інфраструктури, закладів культури, освіти та до спеціальних закладів, які надають соціальні послуги;
- створення умов для патріотичного, морального та духовного виховання молоді, формування її активної життєвої позиції шляхом залучення до участі в міжрайонних, всеукраїнських і регіональних інформаційно-просвітницьких та мистецьких акціях і заходах; 
- забезпечення якісними послугами з оздоровлення та відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах області;
- виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні виконувати виховні функції і забезпечення захисту прав дітей.

2.5. Фізичне виховання та спорт

                  У рамках реалізації регіональної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2016- 2019 роки передбачається:
- залучення громадян до регулярних занять фізичною культурою та спортом;
- формування складу збірних команд села з пріоритетних видів спорту, а також забезпечення їм належних умов для підготовки;
- створення умов для розвитку дитячо-юнацького  спорту;
- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, за місцем проживання , у місцях масового відпочинку громадян;відновлення сільського стадіону та створення належних умов для можливості населенню займатись спортом;
проведення сільських змагань, комплексних спортивних заходів за програмою спартакіади школярів, сільських спортивних ігор; участь в обласних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту за участю учнівської молоді;
- проведення інвентаризації спортивних споруд, поліпшення стану спортивної бази  Нечволодівської ЗОШ І-Ш ст.., сприяння збереженню матеріально-технічної бази .

3. Безпека життєдіяльності населення

3.1. Охорона навколишнього середовища

                             Атмосферне повітря в населених пунктах, на території господарства , а також повітря у виробничих та інших приміщеннях тривалого чи тимчасового перебування людей повинно відповідати санітарним нормам. 
Основна доля забруднення повітря у селі Нечволодівка -  автотранспорт. Викиди від утилізації і переробки відходів тваринного походження, пересувних джерел забруднення у 2015 році склали основну частину забруднення повітря.
На сьогодні надмірне антропогенне навантаження на природне середовище села,  кліматичні умови істотно знизили якість водноресурсного потенціалу села Нечволодівка. 

Головні цілі на 2016-2019  роки:
                              Реалізація заходів для покращення та стабілізації екологічного стану в селі , забезпечення безпечних умов життєдіяльності населення, поліпшення якості питної води, впорядкування питань поводження з твердими побутовими відходами, озеленення головної площі села та вулиць.

Основні завдання та заходи на 2016- 2019 роки:

- зменшення руху транзитного транспорту через село;
- організація захисних лісосмуг в селі , вздовж магістральних вулиць, озеленення територій господарств, торгівельних закладів;озеленення вулиць села, висадка дерев, кущів, газонів та квітників;
- здійснення контролю за якістю питної води;інвентаризація та реконструкція приватних водоочисних та каналізаційних очисних споруд;придбання спецтехніки для своєчасного транспортування побутових відходів;зменшення негативного впливу відходів на навколишнє середовище (ліквідація стихійних сміттєзвалищ ).Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок коштів підприємств, підприємців , коштів державного, обласного та місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища та коштів інвесторів.
У 2016-2019 роках  у сфері охорони навколишнього природного середовища буде продовжено реалізацію національних, регіональних, місцевих та об’єктових заходів щодо поліпшення екологічної ситуації в рамках Національної програми екологічного оздоровлення басейну Оскола та поліпшення якості питної води, загальнодержавної програми формування національної екологічної мережі України, регіональних програм розвитку водного господарства в області, поводження з відходами, ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах області, охорони навколишнього природного середовища, моніторингу довкілля.
                               За рахунок коштів обласного бюджету на впровадження природоохоронних заходів передбачається: озеленення 0.2 га площі, відведеної під сільський парк, відвід 0,5 га землі за межами села для створеня пункту сортирування твердих побутових відходів, 
- контроль за продовженням робіт щодо поводження з відходами;
- продовження робіт щодо розробки проектів створення та розвитку об’єктів природно-заповідного фонду села, збільшення їх площ, проведення моніторингових досліджень стану навколишнього природного середовища окремих територій, проведення заходів з підвищення екологічної свідомості населення;
                               Реалізація зазначених заходів дозволить оздоровити екологічну ситуацію.

3.2. Техногенна безпека
                              У 2016-2019 роках  роках основну увагу передбачено зосередити на виконанні завдань регіональних та державних програм, у тому числі:
- Програми запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, оперативного реагування на них та забезпечення пожежної безпеки в Харківській області на період до 2017 року;
- Програми створення і використання матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характерів та їх наслідків у Харківської області в 2003 – 2017 роках;провести  обстеження  протирадіаційних приміщень.
 

3.3. Охорона праці
                        З метою стабілізації стану безпеки праці, поліпшення гігієни праці, виробничого середовища та в рамках програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища планується:
- забезпечення функціонування системи управління охороною праці на підприємствах малого та середнього бізнесу;
- організація проведення профілактичних заходів, спрямованих на усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів, запобігання нещасним випадкам на виробництві, професійним захворюванням та іншим випадкам загрози життю або здоров’ю працівників;
- посилення контролю за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів з охорони праці;
- посилення контролю щодо проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки на підприємствах села та прилягаючих населених пунктах;
- організація навчання з питань охорони праці керівників і спеціалістів органів місцевого самоврядування, керівників і фахівців підприємств, установ та організацій села.


3.4. Забезпечення законності та правопорядку
                          У 2016- 2019  роках в рамках регіональних програм профілактики злочинності, підвищення безпеки дорожнього руху передбачається з метою ослаблення дії криміногенних факторів в селі і, зокрема в період кризових суспільних ситуацій, забезпечити здійснення комплексу заходів щодо:
- постійного моніторингу та належного реагування на виявлені недоліки ;
- удосконалення системи профілактики злочинності та правопорушень, спрямованої на посилення боротьби з антисоціальними явищами;
- створення надійних перешкод посиленню кримінального насильства;
- усунення причин виникнення тіньового сектору економіки та створення умов для його ліквідації; 
- залучення до виконання програми громадян, зокрема громадських помічників дільничного інспектора міліції, активістів громадських формувань з охорони громадського порядку;
- підвищення оперативності реагування на вчинені злочини і правопорушення та їх виявлення.
                           У 2016- 2019  роках передбачається вжити всі можливі заходи по недопущенню  вуличної злочинності , злочинності серед неповнолітніх.

4.Технічна та інноваційна діяльність
                            У 2016 – 2019 роках  для виконання основних завдань у сфері інноваційної діяльності планується забезпечити:
- реалізацію регіональних програм інноваційної спрямованості;
- упровадження інноваційних та інвестиційних проектів із застосуванням енерго- та ресурсозберігаючих технологій;

5. Розвиток реального сектору економіки

5.1. Енергоефективність та енергозбереження

                             Продовжити впровадження заходів, спрямованих на забезпечення надійного, безперебійного та якісного енерго-, та газозабезпечення всіх споживачів у селі:
Заміна природного газу альтернативними видами палива.
З метою впровадження енергоефективних заходів, енергозберігаючих технологій на підприємствах господарського комплексу, у бюджетних установах і організаціях, на підприємствах життєзабезпечення населення передбачається:
упровадження сучасних приладів обліку енергоносіїв для побутових споживачів;

5.2. Споживчий ринок
                           Споживчий ринок займає одне з провідних місць в соціальній інфраструктурі села. Стратегія розвитку сфери торгівлі полягає у зростанні обсягу роздрібного товарообігу підприємств торгівлі, в першу чергу, за рахунок реалізації товарів вітчизняного виробництва, формуванні та стабілізації споживчого ринку. 
На кінець 2015 року в селі працює 2 магазина, які задовольняють потреби населеня. 

За формами власності в структурі товарообороту переважає товарооборот підприємств приватної форми власності, дана тенденція збережеться і в прогнозованому періоді. 

Головні цілі на 2016- 2019 роки:
                             Формування ефективної інфраструктури споживчого ринку, здатної задовольнити потреби населення в якісних товарах та послугах, забезпечення високого рівня обслуговування.
 

Основні завдання на 2016- 2019 роки :
- забезпечення реалізації державної політики в сфері послуг, спрямованої на вдосконалення торговельного та побутового обслуговування населення села;
- сприяння підтримці товаровиробників на місцевому рівні;
- посилення контролю за якістю та безпекою продукції, що виробляється та реалізується у селі;
- впровадження сучасних технологій обслуговування населення;
- створення впорядкованого загального сільського ринку для реалізації продукції як власного виробництва сільських жителів так і для проведення ярмарків по забезпеченню селян товарами широкого вжитку ;

- вивчення та пошук інвесторів по створенню об”єкту ресторанного типу в селі, заснованого на традиціях і рецептурах української національної кухні.

5.4. Агропромисловий комплекс і розвиток села
                               Заходами з підвищення родючості ґрунтів у 2016 році прогнозується внести 296 тонн мінеральних добрив і продовжити таку тенденцію до 2019року.
Передбачається проведення посівів сільськогосподарських культур насінням кращих вітчизняних сортів та гібридів.
З метою сприяння розвитку агропромислового комплексу в 2016-2019 роках передбачається здійснити комплекс заходів щодо:
- пошуку інвесторів для створення інфраструктури агропромислового ринку, зокрема – обслуговуючої сільськогосподарської кооперації;
- формування системи дорадництва на селі з тим, щоб сільськогосподарською дорадчою діяльністю охопити всіх жителів села;
- створення сільського аграрно-маркетингового центру оптової торгівлі сільськогосподарською продукцією;
- удосконалення складання балансів попиту та пропозиції основних видів продовольства (зерна та продуктів його переробки, м’яса, м’ясопродуктів, молока, молокопродуктів, олії та цукру);
                                  У рамках реалізації заходів регіональних програм водного господарства та земельних відносин передбачається:  - проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами села;
- відновлення родючості ґрунтів шляхом відновлення рекультивація;

5.5. Транспорт

                                  Удосконалення системи контролю за перевезенням пасажирів транспортними засобами різних форм власності.
У 2016 -2019 роках  передбачається спрямувати кошти районного територіального дорожнього фонду на фінансування витрат, пов’язаних з ремонтом і утриманням сільських доріг .
Першочерговими напрямами їх використання визначаються:
- поточний ремонт та експлуатаційне утримання доріг при умові державної підтримки плану.

- створення та утримання елементів примусового зниження швидкості на небезпечних ділянках доріг;
Реалізація даних завдань та заходів дасть змогу якісно надавати послуги населенню в пасажирських автомобільних перевезеннях та створить умови для безпечного та безаварійного дорожнього руху.Вийти  з  клопотанням  до облавтодору щодо   проведення ремонтних  робіт  дорожного покриття  по  вул.Центральній.

5.6. Зв’язок та інформаційні технології
                                Пріоритетами розвитку в галузі пошти та зв’язку на 2016 – 2019 роки будуть - створення, розвиток та інтеграція нових інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, упровадження фрагмента цифрового мовлення на всю територію села ; розвиток інформаційного суспільства (створення рівних умов для доступу споживачів до мережі Інтернет в населеному пункті), удосконалення поштової мережі. 
У 2016- 2019  роках  буде продовжено виконання комплексу пріоритетних завдань регіональної програми інформатизації , щодо розвитку інформаційного суспільства:
розвиток телекомунікаційної інфраструктури села з використанням сучасних технологій відповідно до стандартів ЄС;
-забезпечення вільного доступу населення до телекомунікаційних послуг та інформаційних ресурсів;
-забезпечення сприятливих умов для подання звітності в електронному вигляді до державних органів із застосуванням електронного цифрового підпису відповідно до чинного законодавства України;
-підвищення комп’ютерної та інформаційної грамотності населення, насамперед, шляхом упровадження у сфері освіти новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій;
5. Фінансові ресурси
5.1. Податково-бюджетна діяльність
Головними напрямами щодо забезпечення наповнюваності бюджету у 2016-2019 роках визначено:

- забезпечення повноти сплати орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності згідно з укладеними договорами оренди землі;
- удосконалення управління приватними майновими паями селян, шляхом передачі їх в оренду та концесію, корпоратизації, акціонування чи продажу через аукціони;
- продовження роботи щодо перегляду та прийняття сільською радою економічно обґрунтованих (що має включати інвестиційну складову для забезпечення підвищення якості надання таких послуг) тарифів і зборів , що дозволить стовідсотково відшкодовувати витрати на їх виробництво, приведення у відповідність вартості соціального податку до розміру доходів населення, створення умов для оплати реально спожитих ресурсів та наданих послуг, відповідності якості наданих послуг, забезпечення беззбиткової діяльності сільської ради.
- забезпечення своєчасності і повноти сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до зведеного, державного та місцевих бюджетів;
цільове, раціональне та економне витрачання бюджетних коштів;
- забезпечення першочергових та соціально захищених видатків;
- забезпечення своєчасних та повних розрахунків об’єктів бюджетної сфери села за спожиті енергоресурси; 
- обмеження окремих видатків на утримання сільської ради ;
- скасування пільг зі сплати місцевих податків і зборів, що призводять до необґрунтованих втрат місцевого бюджету;
- посилення попереднього та поточного контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, вжиття дієвих заходів щодо попередження порушень та вчасного усунення виявлених порушень ;

- вивчення та запроводження платних рекламних послуг з використанням бігбордів, дошок для оголошень та інших інформаційних джерел ; 
- активізація роботи та підвищення ефективності діяльності комісій органу виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджету та погашення заборгованості з виплати заробітної плати, пенсій, інших соціальних виплат;
 

6. Ринкові перетворення
6.1. Розвиток підприємництва та фермерських господарств
                           У 2016 – 2019 роках в рамках регіональної програми розвитку малого підприємництва передбачається здійснити комплекс заходів щодо:
- проведення моніторингу виконання Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” ;

- створення в селіі сприятливого інвестиційного клімату; 
подальше формування привабливого інвестиційного іміджу села шляхом: 
створення і подальшого розширення і оновлення бази інвестиційних проектів сільської ради, підприємств і підприємців розташованих на території села для потенційних інвесторів;
-активізації у сфері висвітлення інвестиційного потенціалу села на всіх доступних інформаційно - міжнародних форумах, семінарах, конференціях; 
-розміщення інформації щодо інвестиційного потенціалу та інвестиційної діяльності села в мережі Internet;
- відстеження за участю комісії та виконкому сільської ради результативності дії прийнятих регуляторних актів за напрямами – соціально-трудові відносини, регулювання економічних процесів, організаційно-правове забезпечення, фінансово-ресурсне забезпечення, менеджмент малих підприємств;
- забезпечення ефективної участі комісії з питань розвитку підприємництва в реалізації державної стратегії підтримки малого бізнесу (розповсюдження довідників, бюлетенів, каталогів, брошур, посібників, навчально-методичної літератури та інших друкованих матеріалів з питань підприємництва,участь в проведенні виставок і конференцій);
надання на конкурсній основі часткового відшкодування з бюджету села відсоткових ставок за кредитами, залученими підприємцями для реалізації інвестиційних проектів;
- забезпечення гарантованого доступу до кредитів для підприємців та фермерів через розвиток ринку фінансових послуг, та кредитно-гарантійних установ;
- проведення засідань, семінарів-практикумів з питань державної регуляторної політики та допомога в здійсненні державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності , розробка пропозицій щодо поліпшення підприємницької діяльності; 
оприлюднення інформації щодо розвитку підприємництва .

6.2. Конкурентна та антимонопольна політика
                               З метою сприяння розвитку економічної конкуренції в підприємницькій діяльності, демонополізації економіки, фінансової, матеріальної, інформаційної, консультативної підтримки суб’єктів господарювання області в 2016- 2019  роках передбачається здійснити комплекс заходів щодо:
- можливості впровадження нових видів товарів (послуг) та сприяння появі нових суб’єктів господарювання на товарних ринках;
- створення рівних умов доступу на товарні ринки суб’єктів господарювання; 
- дотримання конкурентних засад при здійсненні процедур закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти;
- протидії зловживанням монопольним становищем, недобросовісній конкуренції, антиконкурентним узгодженим діям суб’єктів господарювання, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг.

6.3. Регулювання цін
                              З метою забезпечення реалізації державної цінової та тарифної політики, запобігання безпідставного зростання цін та створення стабільної прогнозованої ситуації на ринку споживчих та основних продовольчих товарів передбачається:
- вжиття заходів щодо забезпечення виконання Протоколів порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами оптової та мережевої роздрібної торгівлі;
- підписання Протоколу порозуміння між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, що здійснюють виробництво, оптову й роздрібну торгівлю лікарськими засобами та виробами медичного призначення;
- здійснення моніторингу цінової ситуації на підприємствах роздрібної торгівлі та на продовольчому ринку, вжиття упереджувальних заходів стосовно її стабілізації, у тому числі шляхом запровадження регулювання цін на деякі види продовольчих товарів та оприлюднення отриманих даних у засобах масової інформації;
- продовження роботи, спрямованої на подальший розвиток конкуренції у сфері торгівлі, у тому числі шляхом розвитку та вдосконалення мережі об’єктів роздрібної торгівлі в селі ; 
- упровадження заходів контролю за запобіганням, недопущенням та припиненням зловживань монопольним становищем, насамперед на ринках споживчих товарів і послуг;
- здійснення оцінки ресурсного наповнення ринків товарами широкого вжитку, у тому числі продовольства, за рахунок власного виробництва.

6.4. Захист прав споживачів
                                У 2016 – 2019 роках з метою вдосконалення системи захисту прав споживачів у рамках реалізації завдань і заходів регіональної програми захисту прав споживачів передбачається: 
- вжиття заходів щодо вилучення та припинення реалізації неякісної продукції; 
- посилення контролю за якістю продуктів і продовольчої сировини, за якістю продукції дитячого асортименту, у тому числі продуктів дитячого харчування (вітчизняного та імпортного виробництва), яка реалізується в мережі роздрібної торгівлі та в дитячих та шкільних закладах; 
- сприяння та надання допомоги громадянам у застосуванні правозахисного державного механізму шляхом надання консультацій, методологічної і практичної допомоги у складанні юридичних документів, претензій, позовних заяв та безпосередньої участі в судових справах щодо захисту прав споживачів у їх інтересах;
- поширення діяльності постійно діючого консультаційного пункту для споживачів з надання консультацій із захисту їх прав та надання, за необхідністю, правової допомоги;.
7. Регіональний розвиток
                                 З метою наближення рівня життя населення до європейських стандартів та створення умов для посилення економічної активності територіальних громад, що сприятиме поступовому усуненню галузевих і територіальних диспропорцій у розвитку продуктивних силі і забезпеченню прискореного зростання відносно відсталих в економічному та соціальному розвитку сіл і селищ області, у 2016- 2019 роках буде забезпечено:
- підвищення ефективності реалізації місцевих, обласних, державних цільових програм що до розвитку села – проведення моніторингу існуючих цільових програм та обґрунтування їх дієвості й необхідності реалізації на даному етапі розвитку села Нечволодівка ; реалізацію заходів регіональної програми розвитку місцевого самоврядування щодо проведення капітальних ремонту приміщень сільської ради;
- реалізацію заходів Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2025 року, у тому числі:
- забезпечення модернізації систем освітлення з використанням енергоефективних ламп;
організацію підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників соціальних служб у центрах перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів місцевого самоврядування ;
- визначення основних засад проведення адміністративно-територіальної реформи;
- забезпечення раціонального використання земельних ресурсів з урахуванням потреб населення села;
                                   Передбачається продовження реалізації заходів:
- проектів та програм Всеукраїнського конкурсу розвитку місцевого самоврядування;
- програм і проектів обласного конкурсу органів місцевого самоврядування.

                                   В процесі виконання Програма може уточнюватися для врахування нових соціально-економічних процесів, що відбуватимуться в економіці держави та села. Зміни і доповнення до Програми затверджуються Нечволодівською сільською радою за поданням виконавчого комітету сільської ради.
                                         Для оцінки повноти і якості виконання програмних завдань протягом 2016 - 2019 роках  здійснюватиметься моніторинг виконання Програми.

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

VІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12  лютого 2016року

Про затвердження складу

 комісії по обстеженню будівлі колишньої

котельні, розташованої на території

 Нечволодівської сільської ради

 

                      Розглянувши заяву жителів села Нечволодівка, з метою вирішення питання про доцільність збереження аварійної будівлі колишньої котельні, яка викликає загрозу ля здоров‘я та життя оточуючих, керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесія сільської ради

В И Р І Ш И Л А:

1.Створити та затвердити комісію для обстеження будівлі колишньої котельні в наступному складі:

 • Шевченко Віталій Миколайович – підсобний робітник ФГ «Золотий Тілець», депутат сільської ради;
 • Андреєв Микола Васильович - підсобний робітник ФГ «Золотий Тілець», депутат сільської ради;
 • Святцева Тетяна Віталіївна – директор Нечволодівського НВК, депутат сільської ради;
 • Дяченко Микола Олексійович – вчитель Нечволодівського НВК, депутат Куп‘янської районної ради;
 • Андріянов Володимир Михайлович – машиніст насосних станцій сільської ради.

2. Комісії здійснити обстеження будівлі колишньої котельні. В термін до 15.03.2016 року  скласти необхідний акт обстеження та передати його  на затвердження сесії сільської ради.

 

                        Сільський  голова                                         Л.І. Козир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 282
Дата публікації: 15:20 12.02.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада