Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення VІІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 18.03.2016 року
Рішення VІІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 18.03.2016 року

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Vll сесія  Vll скликання

 

РІШЕННЯ

 

«18 »   березня   2016 року                                                       

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

                        від 24.12.2015р. «Про сільський  бюджет на

                        2016 рік»

 

  Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

Нечволодівська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.15р. «Про сільський  бюджет на 2016 рік» зі змінами внесеними рішенням сільської ради 12.02.2016р., виклавши його у новій редакції :

 

 1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 693,665 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету 654,130 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 39,535 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 752,813 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету  673,658 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 79,155 тис. гривень, за головним розпорядником коштів, згідно з додатком №2 до цього рішення, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення, в тому числі 39,620 тис. грн. за рахунок бюджету розвитку ( додаток №7)

- установити  профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 2,0 тис. грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів до бюджету розвитку спеціального фонду(додаток № 8)

- установити дефіцит спеціального фонду бюджету у сумі 2,0 тис. грн. джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 2,0 тис. грн. (додаток № 8)

 

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  8,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення :

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( підвіз учнів)  - 25,000 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування(кошти на харчування учнів)  - 21,528 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на виконання районної програми «Трудовий архів»    - 2,000 тис.грн.

Субвенція сільському бюджету на утримання сільського клубу – 14,800 тис.грн.

 

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету  на 2016  рік за їх економічною  структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

трансферти населенню ;

         трансферти місцевим бюджетам;

 

5. Затвердити в складі видатків  бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  120,723 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  Нечволодівській сільській раді,  в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

 8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10.Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

 

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

 

12. Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

        

 14 . Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Нечволодівський  сільський голова                                Козир Л.І.

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VІІ  СЕСІЯ  VІІ CКЛИКАННЯ                  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   18  березня  2016  року

 

Про розгляд заяви

Чирви Галини Миколаївни про надання земельної ділянки,

яка розташована  біля будівлі СТФ с.Нечволодівка

Куп’янського району Харківської області.

 

Розглянувши заяву та графічні матеріали подані ЧИРВОЮ ГАЛИНОЮ МИКОЛАЇВНОЮ про надання земельної ділянкою 0,20 га, яка розташована біля будівлі СТФ,депутати прийшли до висновку, що відповідно до ст..118 Земельного Кодексу України клопотання подано з порушенням вимог даної статті, а саме не вказано – цільового призначення земельної ділянки.

Керуючись картографічними даними, які є в сільській раді  дана земельна ділянка розташована за межами населеного пункту, відповідно до ст..122 Земельного Кодексу України сільські ради передають земельні ділянки із земель комунальної власності територіальних громад. Враховуючи вище викладеного та керуючись п.34 ст.23,ч.5 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

                             Нечволодівська сільська рада - ВИРІШИЛА :

         Відмовити гр.. Чирві Г.М. в наданні дозволу  на  виділення земельної ділянки  в зв’язку  з  тим, що земельна ділянка орієнтованою площею 0,20 га,відповідно до картографічних даних та технічної документації з нормативної грошової оцінки земель села Нечволодівка  Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району Харківської області, виготовленої комунальним підприємством Харківської обласної ради «Облземпроект» та затвердженої  рішенням ХХХІІ сесії VІ скликання Нечволодівської сільської ради від 26.12.2012 року розташована за межами населеного пункту села Нечволодівка Куп‘янського району Харківської області.

 

Сільський голова                                                        Л.І.Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VІІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18  березня    2016   року                                                                с.Нечволодівка

 

Про затвердження технічної документації

із землеустрою щодо встановлення меж

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та

 передачу її у власність Козир Сергія Володимировича

для будівництва і обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд за адресою: село Нечволодівка

вул..Центральна, буд.52

 

                   Розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.. Козир Сергія Володимировича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЕЦ-В.02.01) за адресою вулиця Центральна,буд.52 села Нечволодівка Куп‘янського району Харківської  області,враховуючи Витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку № НВ – 6302461162016 від 23.02.2016 року,керуючись ст.. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..50 Закону України «Про землеустрій», п.5 ст.16 Закону України «Про Державний Земельний кадастр» ст.. 122, 125,186 – 1 Земельного кодексу України, сесія Нечволодівської сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр..Козир Сергія Володимировича для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) (КВЕЦ – В.02.01) за адресою вулиця Центральна, буд.52 села Нечволодівка Куп‘янського району Харківської області,розроблену ФОП Фомін О.В.
 2. Передати у власність гр..Козир Сергію Володимировичу земельну ділянку площею 0,25 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, розташовану в с Нечволодівка по вулиці Центральна, буд.52 Куп‘янського району  Харківської області (кадастровий номер 6323784001:00:001:0030).
 3. Громадянину Козир Сергію Володимировичу вирішити питання щодо реєстрації речового права на земельну ділянку та отримання правовстановлюючого документа на земельну ділянку, згідно діючого законодавства.

 

 

Сільський  голова                                    Л.І. Козир

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VІІ СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 березня 2016  року

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо  відведення земельної ділянки у власність громадянину

Байдаку Володимиру Володимировичу в межах с.Нечволодівка, вул.. Степова,

Куп’янського району Харківської області

 

Розглянувши заяву громадянина БАЙДАКА В.В.  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність та додані до неї матеріали, із земель сільськогосподарського призначення , що знаходяться в межах населеного пункту села Нечволодівка, провулок Шкільний та керуючись п.1, п.34, ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 12, 118, 121, 123, 186-1 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст.50 Закону України «Про землеустрій»

 

                                    Нечволодівська сільська рада - ВИРІШИЛА :

 

            1.Надати дозвіл БАЙДАК В.В. на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність на земельну ділянку в розмірі 0,06 га для ведення ОСГ, яка розташована в межах села  Нечволодівка, вул.. Степова  на території Нечволодівської сільської ради Куп’янського району Харківської області.

2. Громадянину БАЙДАК В.В. звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензії на виконання землевпорядних робіт з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити з органом по земельних ресурсах та органом архітектури і подати на розгляд та затвердження до Нечволодівської сільської ради.

4. Попередити громадянина БАЙДАК В.В.. про те, що державна реєстрація земельних ділянок скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельних ділянок речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п.10 ст.24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»)

5. Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаними ділянками до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

 

Сільський голова                                                        Л.І.Козир

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VІІ СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 березня 2016  року

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо  відведення земельної ділянки у власність громадянину

Байдаку Володимиру Володимировичу в межах с.Нечволодівка, провулок Шкільний,

Куп’янського району Харківської області

 

Розглянувши заяву громадянина БАЙДАКА В.В.  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність та додані до неї матеріали, із земель сільськогосподарського призначення , що знаходяться в межах населеного пункту села Нечволодівка, провулок Шкільний та керуючись п.1, п.34, ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 12, 118, 121, 123, 186-1 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст.50 Закону України «Про землеустрій»

 

                                    Нечволодівська сільська рада - ВИРІШИЛА :

 

            1.Надати дозвіл БАЙДАК В.В. на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність на земельну ділянку в розмірі 0,12 га для ведення ОСГ, яка розташована в межах села  Нечволодівка, провулок Шкільний  на території Нечволодівської сільської ради Куп’янського району Харківської області.

2. Громадянину БАЙДАК В.В. звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензії на виконання землевпорядних робіт з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити з органом по земельних ресурсах та органом архітектури і подати на розгляд та затвердження до Нечволодівської сільської ради.

4. Попередити громадянина БАЙДАК В.В.. про те, що державна реєстрація земельних ділянок скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельних ділянок речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п.10 ст.24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»)

5. Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаними ділянками до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

 

Сільський голова                                            Л.І.Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VІІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18  березня    2016   року                                                                с.Нечволодівка

 

Про доведення до відома посадових осіб місцевого самоврядування

та депутатів Нечволодівської сільської ради

щодо подання декларації про майно, доходи, витрати і

зобов’зання фінансового характеру за 2015 рік.

 

 

         Відповідно до ч.1 ст.12 Закону України від 07.04.2011 року «Про засади запобігання і протидії корупції» Нечволодівська сільська рада

 

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 • довести до відома посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради про необхідність подання до 01 квітня 2016 року за місцем постійної роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік.

 

 

Сільський  голова                                    Л.І. Козир

 

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VIІ  СЕСІЯ  VIІ CКЛИКАННЯ                  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   18  березня 2016  року

 

Про затвердження Положення про преміювання працівників

Нечволодівської сільської ради

 

                        Відповідно до  п. 22   ст. 26  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”    сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

- Затвердити  Положення про преміювання працівників  Нечволодівської  сільської  ради.  (Додається).

 

 

                                   Сільський голова                                                     Л.І. Козир

 

Додаток № 1

                                                                  до колективного договору

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО ПРЕМІЮВАННЯ

ПРАЦІВНИКІВ НЕЧВОЛОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

 

 1. ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

 

 1. Положення  про  преміювання  працівників  сільської  ради  (далі  Положення) розроблене  відповідно  до  Законів  України  «Про  службу  в  органах  місцевого  самоврядування», «Про  оплату  праці», постанови  Кабінету  Міністрів  України   від  9  березня  2006 року   « 268   «Про  упорядкування структури  та  умов  оплати  праці  працівників  апарату   органів  виконавчої  влади, органів  прокуратури, судів  та  інших  органів», Постанови  Кабінету  Міністрів  України   від  24  лютого   2003  року  № 212  «Про  затвердження  Порядку  видачі  грошової  винагороди  державним  службовцям  за  сумлінну  працю  в  органах  державної  влади, зразкове  виконання  обов’язків»  та  колективного   договору  з  метою  заохочення  працівників   сільської  ради за  ініціативність, творчість  в  роботі, добросовісне  виконання   посадових  обов’язків   і  завдань  шляхом   урахування   їх  особистого  внеску  в  загальні  результати   роботи.
 2. Дія  цього  Положення  поширюється   на  усіх  працівників   сільської  ради.
 3. Преміювання  працівників  сільської  ради  здійснюється  відповідно  до  їх  особистого  внеску  в  загальні  результати  роботи  за  підсумками  роботи  за  місяць.
 4. В  окремих  випадках  за  виконання  особливо   важливої  роботи   або  з    нагоди  ювілейних  та  святкових  дат  за  розпорядженням  сільського  голови  з  урахуванням  особистого   внеску  працівникам  може  бути  виплачена  одноразова  премія   в  межах   затвердженого   фонду   оплати  праці.
 5. Премія  не  нараховується   працівникам   за  час  відпусток, тимчасової  непрацездатності,  відрядженим  на  навчання  з  метою  підвищення  кваліфікації.
 6. Працівникам, які  звільнені  з  роботи   в  місяць, за  який  проводиться  преміювання, премії  не  виплачуються, за  винятком  працівників, які  вийшли  на  пенсію, звільнилися  за  станом  здоров’я.
 7. Працівникам, яким  винесена  догана,  премія  не  виплачується  протягом   дії  дисциплінарного  стягнення.
 8. Фонд  преміювання  працівників  сільської  ради утворюється  в  межах  коштів, передбачених  на  преміювання  у  кошторисі  та  економії  коштів   на  оплату  праці.
 9. Видатки  на  преміювання  передбачаються   в  кошторисі сільської ради.

 

 1. Показники  преміювання  і  розмір  премії.

 

 1. Преміювання  працівників  сільської  ради, встановлення  їм  надбавок  здійснюється  за  поданням  секретаря  сільської  ради  на  підставі  оцінки  та  всебічного  аналізу  виконання  ними   посадових  обов’язків   і  завдань.
 2. Премія  нараховується  працівникам  щомісячно  у  відсотках  до  посадового  окладу.
 3. За  результатами  роботи  за  місяць  для  визначення   розміру  премії  працівникам   враховуються  такі  показники:
 • Своєчасне  та  якісне   виконання  поставлених  керівництвом  завдань  і  доручень;
 • Сумлінне  виконання   своїх  посадових  обов’язків, ініціатива  і творчість   у  роботі;
 • Постійне  самовдосконалення, підвищення   професійної  кваліфікації.
  1. Зменшення  відсотку  преміювання  працівників  або  позбавлення  їх  премії  здійснюється  у  разі:
 • Неякісного   невиконання  розпоряджень  та  доручень  керівництва  сільської  ради;
 • Несвоєчасного  розгляду  пропозицій, заяв, звернень  громадян;
 • Порушення  строків  розгляду  документів;
 • Недобросовісного  виконання   посадових  обов’язків  і  завдань.

 

 1. Порядок  преміювання.

 

 1. Бухгалтер  сільської  ради  щомісяця   до  25  числа   розраховує   загальну  суму  коштів, що  спрямовуються  на  преміювання, та  подає  на  розгляд  керівництву  сільської  ради.
 2. Преміювання   працівників  сільської  ради  здійснюється  на  підставі  розпорядження   сільського  голови.
 3. Розмір  щомісячної  премії  сільському голові на поточний рік  визначається  сесією  сільської  ради  при  прийнятті  сільського бюджету  на   рік.
 4. Виплата  премії  проводиться  щомісячно  у  разі  відсутності   заборгованості   за  обов’язковими  платежами  у  межах   затвердженого  фонду  оплати  праці.

 

          Голова зборів трудового колективу                             Горягіна С.В.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:                                                                                         ПОГОДЖЕНО:

 

Нечволодівський                                                                             З боку  трудового

сільський голова                                                                              колективу

__________________Л.І. Козир                                                      _________В.М.Козир

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   18  березня  2016 року

 

Про добровільну відмову від користування

земельними ділянками

 

                   Розглянувши заяву громадянина  про добровільну  відмову від користування земельної ділянки, що знаходяться в межах населеного пункту с.Нечволодівка та відповідно  до ч.4 ст.142 Земельного Кодексу України і п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Нечволодівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 1. Заяву громадянина про відмову від земельної ділянки, яка розташована в межах села Нечволодівка та якою він користувався:

Байдак Вадим Володимирович – 0,12 га – для ведення ОСГ.

           з а д о в о л ь н и т и.

 1. Вільні земельні ділянки віднести до земель запасу територіальної громади Нечволодівської сільської ради.
 2. В.О. за земельні питання в сільській раді Люфт Л.Е... внести зміни до по господарських книг згідно даного рішення.

 

                            Сільський голова                                              Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

VІІ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18  березня 2016 року

 

Про внесення змін до рішення V сесії VІІ скликання №11

від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису

 сільської ради»

 

                   Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003р. №1078 і від 9 грудня 2015 р.№1033» та Наказу Міністерства  фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року №1220) сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Внести зміни до рішення V сесії VІІ скликання №11 від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису по сільської ради на 2016 р.»,а саме:

         1.1Затвердити розрахунок до штатного розпису зі змінами (додадок)

         2.Всі інші пункти рішення V сесії VІІ скликання №11 від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису по сільської ради на 2016 р.», залишити без змін.

         3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету  та фінансів сільської ради, голова комісії Горягіна С.В.

 

Сільський  голова                                              Л.І. КОЗИР

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VІІ СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 18 березня 2016  року

 

Про затвердження акту обстеження будівлі колишньої котельні,

яка розташована на території Нечволодівської сільської ради та

надання згоди на здійснення робіт по її демонтажу.

 

Розглянувши акт обстеження від 15 березня 2016 року будівлі колишньої котельні, яка розташована на території Нечволодівської сільської ради, складений комісією, склад, якої було затверджено рішенням VІ сесії  VІІ скликання від 12 лютого 2016 року , керуючись  ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, 

 

                                    Нечволодівська сільська рада - ВИРІШИЛА :

 

            1. Акт обстеження від 15.03.2016 року будівлі колишньої котельні, яка розташована на території Нечволодівської сільської ради ЗАТВЕРДИТИ.

2. Просити ФГ «Золотий Тілець» виділити техніку для здійснення робіт по демонтажу колишньої будівлі котельні та вивезення залишків будівельного сміття з території.

3. Укласти угоду з спеціалізованою організацією, яка має відповідну ліцензію, на здачу металевої труби на металобрухт.

4.Постійно діючій комісії по інвентаризацій основних засобів та товарно-матеріальних цінностей, склад якої затверджено розпорядженням сільського голови № 03 від 04.01.2016 року здійснити оцінку залишку будівельних матеріалів (плит перекритті, бетонних блоків) з метою подальшого оприбуткування на баланс сільської ради.

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію по соціально-економічному розвитку території.

 

 

 

Сільський голова                                                        Л.І.Козир

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

VІІ  СЕСІЯ  VІІ CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  18  березня 2016  року

 

Про затвердження заходів по наведенню

санітарного порядку та  здійсненню благоустрою

на  території Нечволодівської  сільської  ради

на  2016 рік.

 

 

                        Відповідно до  п. 44 ст. 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

- Затвердити   заходи  по  наведенню  санітарного  порядку  та здійсненню  благоустрою  на  території Нечволодівської  сільської  ради  на 2016 рік.

(Додаються).

 

                                   Сільський голова                              Л.І. Козир

 

                                                                                                                      Додаток

                                                                                              До рішення виконавчого комітету

                                                                                              № ____ від „  12 лютого 2016 року

 

З А Х О Д И

по благоустрою

території Нечволодівської сільської ради

Куп’янського району Харківської області

на 2016 рік

№ №

П/П

Н а й м е н у в а н н я

заходів

Термін виконання

П р и м і т к а

1.

Висадження дерев, кущів та квітів біля приміщень сільського клубу, сільської ради, меморіального комплексу загиблим воїнам,НВК.

 

 

 

2.

Завезення  піску  на  цвинтарі

 

 

 

3.

Ремонт  столів  та  лав   на  цвинтарях

 

 

 

4.

Встановлення огорожі на цвинтарі по вулиці Дружби.

 

 

 

5.

Виготовлення  проектів  на  вуличне освітлення

 

 

 

6.

Виконання  робіт  по  вуличному  освітленню (вулиця Радянська, Дружби)

 

 

 

7.

Участь в конкурсі  міні-проектів розвитку територіальних громад Харківської  області (1 – заміна дерев’яних вікон  та дверей на металопластикові в їдальні НВК, 2- будівництво  та  облаштування  дитячого  майданчика  на  території НВК).

 

 

 

8.

Вапнування  дерев  на  біля  проїзної частини дороги Куп’янськ-Харків та с. Нечволодівка.

 

 

 

9.

Фарбування водонапірних   веж  біля Карпівського лісу  та по вул. Джерельній

 

 

10.

Проведення  заходів щодо  святкування

Масляної

Дня  Перемоги

Дня  села

 

 

Секретар сільської ради                                             С.Я.Морозова

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VІІ СЕСІЯ  VІІ CКЛИКАННЯ                  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   18  березня 2016   року

с.Нечволодівка

 

Про  надання пільги по сплаті

земельного податку на 2016 рік.

 

 

                        Керуючись п.28 ст.26, ч.1 ст.59 Закону України «Про  місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 284 Податкового кодексу України,  з метою сприяння розвитку земельних відносин та рівних умов користування земельними ділянками Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1.Від сплати земельного податку звільнити фізичних осіб

 • учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

 2.Дане рішення набирає чинності з 1 квітня 2016 року.

 3.Відповідальній особі сільської ради по земельних питаннях Люфт Л.Е. розмістити дане рішення на інформаційному стенді сільської ради.

 4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування бюджету і фінансів.

 

                                   Сільський голова                                                     Л.І. Козир

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Vll сесія  Vll скликання

 

РІШЕННЯ

 

«18 »   березня   2016 року                                                       

Про граничні суми витрат на придбання

комп’ютерів, меблів, іншого обладнання

та устаткування Нечолодівською сільською

радою на 2016 рік.

 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 р. №332 «Про граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок державного бюджету»; пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 4 лютого 2016 р. №102 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2001 року №332» та заслухавши інформацію головного бухгалтера Горягіної С.В. про доцільність затвердження власних граничних сум витрат на придбання комп’ютерів, меблів, іншого обладнання та устаткування для виробничих потреб сільської ради в 2016 році, а також враховуючи рекомендації і пропозиції постійних комісій сільської ради, сесія сільської ради

 ВИРІШИЛА:

 

 1.Затвердити граничні суми витрат на придбання комп’ютерів, меблів, іншого обладнання та устаткування Нечволодівською сільською радою на 2016 рік, а саме:

- легковий автомобіль – 60000 грн.

- мобільний телефон придбання – 1200 грн.

утримання мобільного телефону (на місяць) – 1500 грн.

 - персональний комп’ютер (системний блок, монітор, клавіатура, маніпулятор «миша»), ноутбук – 18000 грн.

- принтер – 7000грн

- комплект меблів для службового кабінету керівника – 10000 грн.

- меблі для обладнання робочих місць працівників:

стіл письмовий – 1600 грн.

крісло офісне – 1200 грн.

стілець – 500 грн.

шафа для паперів – 1100 грн.

шафа для одягу – 1200 грн.

сейф – 3000 грн.

стіл для комп’ютера – 800 грн.

- Теле- і радіоапаратура, відеотехніка для службових кабінетів – 5000 грн.

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Нечволодівської сільської ради з питань планування, соціально- економічного розвитку, бюджету та фінансів.

 

 

 

Нечволодівський  сільський голова                                                      Л.І.Козир

 

 

УКРАЇНА

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

VІІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

від  18  березня  2016 року

 

Про  затвердження Порядку запобігання та

врегулювання конфлікту інтересів в

Нечволодівській сільській раді

та її виконавчому органі

 

 

                        Відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ч.1.ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

            1.Затвердити Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Нечволодівській сільській раді та її виконавчому органі.(Додається)

            2.Секретарю сільської ради, забезпечити ознайомлення із даним рішенням членів виконавчого комітету та посадових осіб сільської ради.

            3.Дане рішення оприлюднити на офіційному сайті Нечволодівської сільської ради.

            4. Контроль за виконання рішення покласти на сільського голову.

 

 

 

 

                        Сільський  голова                                         Л.І. КОЗИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

    Затверджено рішенням

                                                                                  VІІ сесії  VIІ скликання

                                                                                           за № 37/в від 18.03.2016 року

 

 

ПОРЯДОК

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в

Нечволодівській сільській раді та її виконавчого органу.

 

 

І. Загальні положення

 

1. Цей Порядок розроблений на підставі відповідних положень законів України «Про запобігання корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», для використання в роботі посадовими особами місцевого самоврядування і визначає шляхи врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними службових чи представницьких обов’язків та повноважень.

2. Терміни, які вживаються в даному порядку

2.1. Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2.2. Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

2.3. Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

2.4. Майновий інтерес – інтерес щодо збереження або збільшення обсягу, якості нерухомого та рухомого майна особи чи близьких їй осіб.

2.5. Немайновий інтерес – інтерес, спрямований на задоволення особистих фізичних (біологічних), моральних, культурних, соціальних чи інших нематеріальних потреб.

2.6. Близькі особи – особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки із суб’єктом, на якого поширюється дія цього Порядку (крім осіб, взаємні права та обов’язки яких із суб’єктом не мають характеру сімейних), у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі, а також - незалежно від зазначених умов - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невістка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням згаданого суб’єкта.

2.7. Пряме підпорядкування – відносини прямої організаційної або правової залежності підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень тощо, контролю за їх виконанням.

Наявність будь-якого конфлікту інтересів не обов’язково призводить до фактів корупції, однак істотно підвищує ризик вчинення корупційних діянь та є по суті їх передумовою.

Конфлікт інтересів може мати місце не лише тоді, коли зазначена суперечність вже фактично вплинула на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень (вчинення або не вчинення дій), а і тоді, коли вона потенційно може вплинути на них.

Конфлікт інтересів має місце й тоді, коли йдеться про суперечність особистого інтересу близької особи посадової особи з її службовими повноваженнями.

Приховування посадовою особою наявного приватного інтересу вже розцінюється як порушення службової дисципліни і потребує вжиття відповідних заходів щодо запобігання корупції.

3. Суб’єктами, на яких поширюється дія даного Порядку є:

- сільський голова;

- члени виконавчого комітету;

- депутати сільської ради;

- секретар сільської ради;

- посадові особи місцевого самоврядування.

 

II. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів:

 

1. З метою запобігання конфлікту інтересів посадові особи місцевого самоврядування зобов’язані дотримуватися правил запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

2. На виконання цієї вимоги законодавства суб’єкти, на яких поширюється дія даного Порядку зобов’язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів;

- письмово, шляхом спрямування власноручної заяви, повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли посадова особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівництва (сільський голова), або у складі колегіального органу – відповідний колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, або Національне агентство з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) чи інший визначений законом орган;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

3. Посадові особи місцевого самоврядування не можуть прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб підлеглих до прийняття рішень, вчинення дій або бездіяльності всупереч закону на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб.

4. Сільський голова або керівник виконавчого органу сільської ради, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади протягом двох робочих днів після отримання повідомлення про наявність у підлеглої йому особи реального чи потенційного конфлікту інтересів приймає рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів, про що повідомляє відповідну особу.

5. Сільський голова або керівник виконавчого органу сільської ради, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглої йому особи, зобов’язаний вжити передбачені Законом України «Про запобігання корупції» заходи для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів такої особи.

6. У разі існування в особи сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана звернутися за роз’ясненнями до територіального органу Національного агентства. У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно до вимог, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» та цього Порядку.

7. Якщо особа отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

8. Посадова особа, яка повідомила про конфлікт інтересів безпосереднього керівника і вважає, що вжиті заходи є недостатніми, може особисто повідомити про це в письмовій формі відповідний уповноважений підрозділ.

9. Якщо посадовій особі стало відомо про наявність конфлікту інтересів у інших посадових осіб місцевого самоврядування, йому необхідно повідомити про це свого безпосереднього керівника із зазначенням обставин, при яких вона дізналась про наявність конфлікту інтересів.

 

III. Порядок повідомлень про можливість виникнення конфлікту інтересів та їх реєстрація.

 

1. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів у посадової особи місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом.

2. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу.

3. У разі якщо неучасть посадової особи місцевого самоврядування, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

4. Особи уповноважені на ведення протоколів колегіальних органів (працівники відділу, секретарі комісій) зобов’язані протягом одного дня з часу оформлення протоколу надавати витяг з протоколу, в якому було зафіксовано заяву про конфлікт інтересів уповноваженому підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції у Нечволодівській сільській раді.

5. Посадові особи місцевого самоврядування (окрім сільського голови) письмово, шляхом спрямування власноручно написаної заяви, повідомляють не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів, безпосереднього керівника. Письмові заяви адресовані на ім’я безпосереднього керівника подаються у день їх написання до секретаря Нечволодівської сільської ради.

6. Секретар Нечволодівської сільської ради в день надання йому заяви реєструє факт повідомлення про конфлікт інтересів.

7. Реєстрація повідомлень проводиться в журналі заяв , який повинен бути прошитий та пронумерований.

8. Після здійснення реєстрації секретар Нечволодівської сільської ради забезпечує передачу повідомлень про конфлікт інтересів безпосередньо сільському голові.

9. Сільський голова, якого було повідомлено про конфлікт інтересів, повинен після прийняття рішення, протягом двох робочих днів повідомити секретаря сільської ради про прийняте ним рішення щодо врегулювання конфлікту інтересів.

 

 

IV. Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів.

 

1. Зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів здійснюється шляхом:

- усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів;

- застосування зовнішнього контролю за виконанням посадовою особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень;

- обмеження доступу посадової особи до певної інформації;

- перегляду обсягу службових повноважень особи;

- переведення особи на іншу посаду;

- звільнення особи.

2. Усунення посадової особи місцевого самоврядування від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням сільського голови , у випадках, якщо конфлікт інтересів не має постійного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників відповідного органу.

3. Усунення посадової особи місцевого самоврядування від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, а також залучення до прийняття такого рішення або вчинення відповідних дій інших працівників виконавчих органів сільської ради здійснюється за рішенням сільського голови.

4. Обмеження доступу посадової особи місцевого самоврядування до певної інформації здійснюється за рішенням сільського голови, у випадку, якщо конфлікт інтересів пов’язаний з таким доступом та має постійний характер, а також за можливості продовження належного виконання особою повноважень на посаді за умови такого обмеження і можливості доручення роботи з відповідною інформацією іншому працівнику виконавчого органу сільської ради.

5. Перегляд обсягу службових повноважень посадової особи місцевого самоврядування здійснюється за рішенням сільського голови, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, пов’язаний з конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними повноваженнями іншого працівника.

6. Службові повноваження здійснюються посадовою особою місцевого самоврядування під зовнішнім контролем у разі, якщо усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів, обмеження її доступу до інформації чи перегляд її повноважень є неможливим та відсутні підстави для її переведення на іншу посаду або звільнення.

7. Зовнішній контроль здійснюється в таких формах:

- перевірка працівником, визначеним сільським головою, вчинення нею дій, перевірка змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються особою або відповідним колегіальним органом з питань, пов’язаних із предметом конфлікту інтересів;

- виконання особою завдання, вчинення нею дій, розгляд справ, підготовка та прийняття нею рішень у присутності визначеного сільським головою.

8. У рішенні про здійснення зовнішнього контролю визначаються форма контролю, уповноважений на проведення контролю працівник, а також обов’язки особи у зв’язку із застосуванням зовнішнього контролю за виконанням нею відповідного завдання, вчиненням нею дій чи прийняття рішень.

9. Посадова особа місцевого самоврядування, секретар або депутат сільської ради не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування зовнішнього контролю ознайомлюється з таким рішенням.

10. Якщо конфлікт інтересів виникає у зв`язку з діяльністю особи у складі колегіального органу, рішення про запровадження контролю над такою особою надсилається усім членам колегіального органу.

11. Заходи щодо здійснення контролю мають проводитись оперативно, оскільки прийняття рішень чи вчинення дій стосується зовнішніх правовідносин, тобто з фізичними чи юридичними особами.

12. Переведення посадової особи місцевого самоврядування на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням сільського голови , якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повноважень та функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відповідає особистим та професійним якостям особи.

13. Переведення на іншу посаду може здійснюватися лише за згодою посадової особи місцевого самоврядування.

14. Звільнення посадової особи місцевого самоврядування з займаної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, в тому числі через відсутність її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу.

15. Самостійне врегулювання конфлікту інтересів:

Сільський голова, посадові особи місцевого самоврядування, депутати сільської ради, у яких наявний реальний чи потенційний конфлікт інтересів, можуть самостійно вжити заходів щодо його врегулювання шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтверджуючих документів безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

16. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

17. Запобігання конфлікту інтересів у зв`язку з наявністю в особи підприємства чи корпоративних прав:

Для запобігання конфлікту інтересів у зв’язку з наявністю в особи підприємств чи корпоративних прав посадова особа сільської ради зобов’язана протягом 30 днів після призначення (обрання) на посаду передати в управління іншій особі належні їй підприємства та корпоративні права у порядку, встановленому законом.

18. У такому випадку посадовим особам забороняється передавати в управління належні їм підприємства та корпоративні права на користь членів своєї сім’ї.

19. Передача посадовими особами належних їм підприємств, які за способом утворення (заснування) та формування статутного капіталу є унітарними, здійснюється шляхом укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності.

20. Передача посадовими особами виконавчих органів сільської ради належних їм корпоративних прав здійснюється в один із таких способів:

- укладення договору управління майном із суб’єктом підприємницької діяльності (крім договору управління цінними паперами та іншими фінансовими інструментами);

- укладення договору про управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами і грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, з торговцем цінними паперами, який має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління цінними паперами;

- укладення договору про створення венчурного пайового інвестиційного фонду для управління переданими корпоративними правами з компанією з управління активами, яка має ліцензію Національного агентства з цінних паперів та фондового ринку на провадження діяльності з управління активами.

21. Передача корпоративних прав як оплата вартості цінних паперів венчурного пайового інвестиційного фонду здійснюється після реєстрації Національним агентством з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів такого інституту спільного інвестування.

22. Посадові особи не можуть укладати договори, зазначені у наведених вище абзацах, із суб’єктами підприємницької діяльності, торговцями цінними паперами та компаніями з управління активами, в яких працюють члени їх сім’ї.

23. Посадові особи, призначені (обрані) на посаду, в одноденний термін після передачі в управління належних їм підприємств та корпоративних прав зобов’язані письмово повідомити про це Національне агентство із наданням нотаріально засвідченої копії укладеного договору

 

V. Порядок врегулювання конфлікту інтересів,у разі його виникнення, в діяльності сільського голови, депутатів сільської ради, членів виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради.

 

1.Врегулювання конфлікту інтересів відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»: Сільський голова, секретар, депутат ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

2.Здійснення контролю за дотриманням цих вимог, надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну депутатську комісію сільської ради з питань регламенту та депутатської етики.

3. У разі існування в сільського голови, секретаря, депутата ради сумнівів щодо наявності в неї конфлікту інтересів вона зобов’язана письмово звернутися за роз’ясненнями до постійної депутатської комісії сільської ради з питань дотримання законності, охорони громадського порядку та депутатської етики.

У разі якщо особа не отримала підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона діє відповідно п.4 Розділу V Положення.

Якщо посадова особа отримала письмове підтвердження про відсутність конфлікту інтересів, вона звільняється від відповідальності, якщо у діях, щодо яких вона зверталася за роз’ясненням, пізніше було виявлено конфлікт інтересів.

4. Правила врегулювання конфлікту інтересів в діяльності сільського голови, секретаря сільської ради, депутата сільської ради прирівняної до неї особи, визначаються законами, які регулюють статус відповідних осіб та засади організації відповідних органів. В разі винесення на розгляд сесії сільської ради питання, яке викликає/може викликати у сільського голови, секретаря сільської ради, депутата сільської ради наявність приватного інтересу у сфері, в якій вони виконують свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття ними рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (потенційний конфлікт інтересів) чи суперечність між їх приватними інтересами та їх службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень (реальний конфлікт інтересів), вони зобов’язані повідомити про ймовірність виникнення в них потенційного чи реального конфлікту інтересів.

Сільський голова, секретар сільської ради, депутат сільської ради самостійно публічно оголошує або надає повідомлення в письмовому вигляді про це під час засідання ради на якому розглядається відповідне питання, також ним оголошується відмова від участі у голосуванні з даного питання, про що секретарем сесії заноситься в протокол засідання :" не голосували" - кількість чоловік і прізвища. Оголошення має слідуючий зміст: Відповідно ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.35 Закону України «Про запобігання корупції» повідомляю, що при розгляді питання «____________________________________» виникає конфлікт інтересів. Врегулювання конфлікту буду здійснюватись шляхом неучасті у голосуванні. Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член відповідного колегіального органу або учасник засідання, якого безпосередньо стосується питання, що розглядається. Заява про конфлікт інтересів члена колегіального органу заноситься в протокол засідання колегіального органу. У разі виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів сільського голови, секретаря сільської ради, депутата сільської ради, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії тощо), вона не має права брати участь у прийнятті рішення цим органом. У разі якщо неучасть сільського голови, секретаря сільської ради, депутата сільської ради, прирівняної до неї особи, яка входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається сільською радою. Пропозиції щодо форми та способу здійснення зовнішнього контролю надаються постійну депутатську комісію з питань регламенту та депутатської етики.

Не оголошення про наявний конфлікт інтересів перед голосуванням при прийнятті рішення ради є підставою для зупинення сільським головою зазначеного рішення сільської ради.

У разі наявності реального чи потенційного конфлікту інтересів у сільського голови, секретаря, депутата сільської ради під час розгляду проекту рішення на пленарному засіданні Ванівської сільської ради, сільський голова, депутат чи секретар перед тим, як головуючий поставить на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес, зобов’язаний попередити присутніх на засіданні депутатів про наявність конфлікту інтересів. Депутат або секретар сільської ради зобов`язаний відмовитись від участі у голосуванні.

3. У випадку внесення на розгляд сесії Нечволодівської сільської ради питання на пленарному засіданні (з голосу), депутат сільської ради, який вбачає в даному рішенні чи пункті рішення присутність особистого інтересу, зобов’язаний попередити про це всіх присутніх на засіданні сесії та не приймати участі у голосуванні по даному питанню.

4. Дана заява обов’язково вноситься до протоколу засідання сесії сільської ради.

5. При розгляді проектів рішень у постійних комісіях сільської ради депутат утримується від участі у голосуванні при розгляді проекту рішення ради, в якому міститься його особистий інтерес, про що робиться запис у висновку з даного питання.

6. Під час розгляду проекту рішення на засіданні виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради перед тим, як головуючий на такому засіданні поставить на голосування проект рішення, в якому міститься особистий інтерес члена виконавчого комітету чи сільського голови, член виконавчого комітету чи сільський голова зобов’язаний попередити присутніх на засіданні про наявність у нього конфлікту інтересів. Член виконавчого комітету зобов’язаний відмовитись від участі у голосуванні.

7.У випадку внесення будь-якого питання, яке не включено до порядку денного засідання виконавчого комітету, будь-хто із членів виконавчого комітету, хто вбачає у ньому особистий інтерес, зобов’язаний одразу ж повідомити присутніх про це та не брати участь в голосуванні по даному питанню.

8. Дана заява обов’язково вноситься до протоколу засідання виконавчого комітету.

9. У разі якщо неучасть сільського голови, секретаря чи депутатів сільської ради у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати правомочності цього органу, участь такої особи у прийнятті рішень має здійснюватися під зовнішнім контролем. Рішення про здійснення зовнішнього контролю приймається відповідним колегіальним органом.

10. Особи уповноважені на ведення протоколів сесії сільської ради та засідання виконавчого комітету зобов’язані протягом одного дня з часу оформлення протоколу надавати витяг з протоколу, в якому було зафіксовано заяву про конфлікт інтересів секретарю сільської ради.

 

Секретар сільської ради                                                              С.Я.Морозова

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

VІІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  18 березня  2016року

 

Про затвердження Протоколу засідання Постійної комісії

 з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування,

гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян

 Нечволодівської сільської ради.

 

Ознайомившись з протоколом Постійної комісії  з питань депутатської  діяльності місцевого самоврядування, гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян Нечволодівської сільської ради. від 15.03.2016 року,   керуючись ст..26, ст.59 Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Нечволодівська  сільська  рада

 

 

           

В И Р І Ш И Л А:

 

 Протокол засідання комісії   Нечволодівської сільської ради від 15.03.2016 року затвердити. (Протокол додається).

 

 

                        Сільський  голова                                         Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

П Р О Т О К О Л №1

 

Засідання  Постійної комісії  з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян

Нечволодівської сільської ради

 

від 15 березня 2016 року                                                     с.Нечволодівка

 

 Голова комісії                       Люфт Лариса Ернстівна

Секретар комісії                    Радевич Ольга Миколаївна

Член комісії                           Шевченко віталій Миколайович

 

Порядок денний :

 

1.Про затвердження заяви про наявність конфлікту інтересів під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою.

2.Про затвердження Пам‘ятки про порядок врегулювання конфлікту інтересів Нечволодівським сільським головою, секретарем та депутатами Нечволодівської сільської ради, що може виникнути у зазначених осіб під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою.

 

СЛУХАЛИ : Люфт Ларису Ернстівну голову Постійної комісії  з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування, гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян

Нечволодівської сільської ради, про затвердження заяви про наявність конфлікту інтересів під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою, та затвердження Пам‘ятки про порядок врегулювання конфлікту інтересів Нечволодівським сільським головою, секретарем та депутатами Нечволодівської сільської ради, що може виникнути у зазначених осіб під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою.

 

            Відповідно до розділу V Закону України «Про запобігання корупції», керуючись ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

ВИРІШВЛИ:

 

.

1.Затвердити заяву про наявність конфлікту інтересів під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою.

2.Затвердити Пам‘ятки про порядок врегулювання конфлікту інтересів Нечволодівським сільським головою, секретарем та депутатами Нечволодівської сільської ради, що може виникнути у зазначених осіб під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою.

3.Клопотати перед сесією Нечволодівської сільської ради  про затвердження

рішення  Постійної комісії  з питань депутатської діяльності місцевого самоврядування,

гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян Нечволодівської сільської ради від

15.03.2016 року №1

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову постійної комісії.

 

                                   Голова комісії                                    Л.Е.Люфт

 

                                   Секретар  комісії                               О.М.Радевич

 

 

     Додаток 1

     до рішення Постійної комісії з питань

                                                           депутатської діяльності місцевого самоврядування,

                                                                гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян

                                                                Нечволодівської сільської ради

                                                                № 1 від 15.03.2016року

 

Постійній комісії з питань

депутатської діяльності місцевого самоврядування,

гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян

Нечволодівської сільської ради

 

Депутата сільської ради

VIІ скликання

______________________

                      (П.І.Б)

                                                          

                                                                       ЗАЯВА

Під час_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(зазначається подія обставини, за яких депутату стало відомо про наявність питання, що може викликати конфлікт інтересів;одер-

жання порядку денного пленарного засідання, участь у засіданні постійної комісії, членом якої є цей депутат, тощо)

мені стало відомо, що Нечволодівська сільська рада_______________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(описується суть чи робоча назва питання, проект якого розглядається, готується чи рішення щодо якого приймається)

Справжнім повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у вирішенні цього питання по суті, оскільки________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

(описуються обставини, які викликають конфлікт інтересів у особи у зв‘язку із рішенням, яке розглядається, готує чи затверджує рада)

На підставі вищенаведеного керуючись ст..59-1 Закону України «Про місцеве самовряду-вання в Україні», Положення про постійні комісії Нечволодівської сільської ради, затвердженим рішенням №17 від 19.11.2015 року,

 

прошу Комісію:

 

            1.Прийняти цю заяву до відома та проголосити її до початку розгляду питання щодо_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

під час пленарного засідання Нечволодівської сільської ради.

            2.Надати роз‘яснення щодо моєї можливості у подальшому брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті відповідною радою рішення із зазначеного питання.

 

 

«____»_________2016р.                                                      ___________/__________________

 

 

 

     Додаток 2

     до рішення Постійної комісії з питань

                                                           депутатської діяльності місцевого самоврядування,

                                                                гласності та зв‘язку з об‘єднаннями громадян

                                                                Нечволодівської сільської ради

                                                                № 1 від 15.03.2016року

 

                                         

ПАМ‘ЯТКА

про порядок врегулювання конфлікту інтересів Нечволодівським сільським головою, секретарем да депутатами Нечволодівської сільської ради, що може виникнути у зазначених осіб під час участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Нечволодівською сільською радою

            1.Особи, яких стосується ця пам‘ятка (далі іменовані – суб‘єкти відповідальності):

            -сільський голова;

            -члени виконавчого комітету;

            -секретар сільської ради;

            -депутати сільської ради;

            -посадові особи місцевого самоврядування.

            2.Цю пам‘ятку слід використовувати усім суб‘єктам відповідальності у разі загрози виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час їхньої участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень сільської ради.

            3.Ця  пам‘ятка не стосується випадків, коли суб‘єкт відповідальності постановлює акти самостійно та /або вивчає дії одноособово, а також випадків, колидепутат здійснює повноваження, не пов‘язані із розглядом, підготовкою або прийняття рішень сільською радою.

            4.реальним конфліктом інтересів є суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об‘єктивність або неупередженість прийття рішень, або на вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

            5.Потенційним конфліктом інтересів є наявність  у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об‘єктивність чи неупередженість приймання нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

            6.Приватним інтересом є будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими поза службови-ми стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі тими, що виникають у зв‘язку зі членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

            7.Згідно з ч.1 ст.28 Закону України «Про запобігання корупції» суб‘єкти відповідальності зобов‘язані:

-вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

            -повідомляти не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального чи потенційного конфлікту інтересів Постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності і етики Нечволодівської сільської ради , а у випадках, коли особа дізналася про наявність у неї конфлікту інтересів безпосередньо під час пленарного засідання, - до початку розгляду питання, що викликає конфлікт інтересів по суті;

            - не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

            -вживати заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.

            8.У повідомленні (заяві) про конфлікт інтересів суб‘єкт відповідальності пояснює усі обставини справи,що, на його думку, спричиняють цей конфлікт. Рекомендовано використовувати заяву встановленого зразка.Водночас членам Комісії забороняється відмовляти особі у прийняті заяви, зробленої за іншою формою.

            9.якщо така заява надійшла  до початку пленарного засідання ради, Комісія має розглянути її, визначити особу, яка доповідатиме про зазначену ситуацію на засіданні ради, а також підготувати висновок щодо подальшої участі суб‘єкта відповідальності у розгляді, підготовці та прийнятті відповідного рішення сільською радою. Суб‘єкт відповідальності, який звернувся до комісії із відповідною інформацією, має одержати роз‘яснення з приводу своєї подальшої поведінки до початку пленарного засідання. У випадку, коли про наявність конфлікту інтересів суб‘єкту відповідальності стало відомо під час пленарного засідання і йому потрібна консультація щодо проголошення цієї інформації та можливості подальшої участі у голосуванні, така особа має право звернутися до головуючого на засіданні для проголошення перерви. Під час перерви члени Комісії розглядають ситуацію та за наслідками її розгляду дають публічні рекомендації щодо можливої участі особи у вирішенні питання, що спричиняє конфлікт інтересів. Ці рекомендації приймаються депутатами до відома та заносяться до протоколу пленарного засідання ради.

            10.Голова Комісії або інша визначена Комісією особа мають забезпечити можливість проголошення суб‘єктом відповідальності, заява якого була отримана до початку пленарного засідання ради, інформації про наявність конфлікту інтересів безпосередньо на пленарному засіданні ради до моменту розгляду по суті питання, щодо якого виникає конфлікт інтересів.

            11.Відповідно до ч.1 ст.59-1 Закону України «Про  місцеве самоврядування» суб‘єкт відповідальності має право брати учать у розгляді, підготовці та прийнятті рішень сільської ради за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

            12.Неповідомлення суб‘єктом відповідальності про наявність конфлікту інтересів у визначений законом спосіб  є правопорушенням, пов‘язаним з корупцією, та корається у порядку, передбаченому ч.1 ст. 172-7 КпАП.

            13.Вчинення суб‘єктом відповідальності дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів є  правопорушення, пов‘язаним з корупцією, та карається у порядку, передбаченому ч.2 ст.172-7 КпАП.

 

 

 

 

 

Переглядів: 266
Дата публікації: 12:44 18.03.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада