Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення ІХ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 11.05.2016 року.
Рішення ІХ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 11.05.2016 року.

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ІХ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л  № 5

Від  11  травня  2016 року

 

                                                                                  Всього депутатів                   12 чоловік

                                                                                  Присутніх                              11  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Про внесення змін до рішення сесії «Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015р. «Про сільський бюджет на 2016 рік»
  2. Про виділення матеріальної допомоги з сільського бюджету учасникам бойових дій в зоні АТО.
  3. Про надання додаткової відпустки Нечволодівському сільському голові Козир Л.І.
  4. Про внесення змін до рішення V сесії   VІІ скликання №11 від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису сільської ради»
  5. Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань.
  6. Про закріплення території обслуговування.

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  сільської ради від 24.12.2015р.»Про сільський бюджет на 2016 рік».

 

(Інформація  головний бухгалтер С.В.Горягіна.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про виділення матеріальної допомоги з сільського бюджету учасникам бойових дій в зоні АТО.

 

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про надання додаткової відпустки Нечволодівському сільському голові Козир Л.І.

.

 

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймала.

(Додається)

 

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення V сесії   VІІ скликання №11 від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису сільської ради»

 

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І.,Морозова С.Я.,Горягіна С.В.,

Люфт Л.Е.,Пономарьова В.М. участі в голосуванні не приймали.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про надання матеріальної допомоги для вирішення соціально – побутових питань.

 

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймала.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про закріплення території обслуговування.

 

 

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно,

(Додається)

 

 

Сільський  голова                                                               Л.І. Козир

 

Інформація щодо

поіменного голосування депутатами Нечволодівської сільської ради

ІХ сесія VІІ скликання від 11.05.2016 року

 

округу

Прізвище, ім‘я по

батькові

номер питання порядку денної сесії

1

2

3

4

5

6

Сільський

голова

Козир Людмила Іванівна

«за»

«за»

не голосу-вала

не голосу-вала

не голосу-вала

«за»

1

Морозова Світлана

Яковлівна

«за»

«за»

«за»

не голосу-вала

«за»

«за»

2

Радевич Ольга

Іванівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

3

Горягіна Світлана Володимирівна

«за»

«за»

«за»

не голосу-вала

«за»

«за»

4

Андреєв Микола

Васильович

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

5

Вишневська Зінаїда

 Василівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

6

Святцева Тетяна

Віталіївна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

7

Хлюпіна Наталя

 Митрофанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

8

Шевченко Віталій Миколайович

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

9

Люфт Лариса

 Ернстівна

«за»

«за»

«за»

не голосувала

«за»

«за»

10

Нечволод Віктор

 Петрович

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

11

Нечволод Антоніна

Степанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

12

Пономарьова Віра

 Миколаївна

«за»

«за»

«за»

не голосувала

«за»

«за»

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

lХ  сесія  Vll скликання

 

РІШЕННЯ

 

«11 »   травня   2015 року                                                       

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

                        від 24.12.2015р. «Про сільський  бюджет на

                        2016 рік»

 

  Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

Нечволодівська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.15р. «Про сільський  бюджет на 2016 рік» із змінами внесеними рішенням сільської ради  12 лютого, 18 березня, 19 квітня,  виклавши його у новій редакції :

 

  1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 693,665 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету 654,130 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 39,535 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 807,348 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету  728,193 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 79,155 тис. гривень, за головним розпорядником коштів, згідно з додатком №2 до цього рішення, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення, в тому числі 39,62 тис.грн.  за рахунок бюджету розвитку ( додаток №7).

 

- установити дефіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 12,190 тис. грн., джерелом покриття якого є передача коштів до загального фонду із спеціального фонду (бюджету розвитку) (додаток № 8)

- профіцит  спеціального фонду бюджету установити у сумі 12,190 тис. грн. напрямом використання якого визначити передачу  коштів до  загального фонду в сумі 12,190 тис. грн. (додаток № 8)

 

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  8,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення :

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( підвіз учнів)  - 25,000 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування(кошти на харчування учнів)  - 21,528 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( придб. спорт.інвентаря для літнього лагеря)  - 2,500 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( спів фінансування міні проекту)  - 12,190 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на виконання районної програми «Трудовий архів»    - 2,000 тис.грн.

Субвенція сільському бюджету на утримання сільського клубу – 14,800 тис.грн.

 

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету  на 2016  рік за їх економічною  структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

трансферти населенню ;

         трансферти місцевим бюджетам;

 

5. Затвердити в складі видатків  бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  160,568 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  Нечволодівській сільській раді,  в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

 8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10.Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

 

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

 

12. Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

        

 14 . Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Нечволодівський  сільський голова                                            Козир Л.І.

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ІХ СЕСІЯ  VІІ CКЛИКАННЯ                  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   11 травня  2016  року

с.Нечволодівка

 

Про виділення матеріальної допомоги

з сільського бюджету  учасникам

бойових дій в зоні АТО.

 

 

                        Розглянувши заяви учасників бойових дій в зоні  АТО, на виконання «Програми соціального захисту населення Нечволодівської сільської ради на 2015-2016 роки» керуючись Законом України «Про статус ветеранів війни,гарантії їх соціального захисту»  та ст..91 Бюджетного Кодексу  України та до ст. ст. 26,64  Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”  сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Виділити з сільського бюджету матеріальну допомогу, учасникам бойових дій в зоні АТО, які опинилися у скрутному матеріальному становищі, а саме:

- Федорчук Анатолій Анатолійович – 1000,00 грн.

- Масний Сергій Сергійович – 1000,00 грн.

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету та фінансів.

 

 

                                   Сільський голова                                                     Л.І. Козир

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ІХ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   11  травня 2016 року

 

 

Про надання додаткової відпустки

Нечволодівському сільському голові

КОЗИР  ЛЮДМИЛІ  ІВАНІВНІ

 

 

            1. Надати КОЗИР  ЛЮДМИЛІ  ІВАНІВНІ – сільському голові,  невикористану додаткову оплачувану  відпустку  за 2015 рік терміном на 15  календарних днів: з 23 травня  2016 року по 06  червня  2016 року  за 25 років роботи, як посадовій особі місцевого самоврядування.

 

            2. Повноваження сільського голови на період відпустки Козир Людмили Іванівни покласти на секретаря сільської ради Морозову Світлану Яковлівну  з правом підпису документів за винятком, що подаються до Куп’янського УДКСУ.

 

 

            ПІДСТАВА: Заява Козир Людмили Іванівни.

 

Сільський голова                                          Л.І.КОЗИР

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ІХ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 11  травня 2016 року

 

Про внесення змін до рішення V сесії VІІ скликання №11

від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису

 сільської ради»

 

                   Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003р. №1078 і від 9 грудня 2015 р.№1033» та Наказу Міністерства  фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року №1220) сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Внести зміни до рішення V сесії VІІ скликання №11 від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису по сільської ради на 2016 р.»,а саме:

         1.1Затвердити розрахунок до штатного розпису зі змінами (додадок)

         2.Всі інші пункти рішення V сесії VІІ скликання №11 від 05.01.2016 року «Про затвердження штатного розпису по сільської ради на 2016 р.», залишити без змін.

         3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету  та фінансів сільської ради, голова комісії Горягіна С.В.

 

Сільський  голова                                              Л.І. КОЗИР

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ІХ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   11 травня 2016 року

 

 

Про надання матеріальної допомоги

для вирішення соціально-побутових питань

 

 

 

            Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України   № 268   від 09.03.2006 року „Про впорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, взявши до уваги Колективний договір № 23 на 2016-2017 роки, затверджений 25  березня 2016 року

 

Нечволодівська  сільська  рада  В И Р І Ш И Л А:

 

            - надати  КОЗИР  Людмилі   Іванівні – Нечволодівському сільському голові  матеріальну допомогу для  вирішення соціально-побутових питань  в розмірі середньомісячної заробітної плати..

 

            - виплату провести за рахунок фонду оплати праці.

 

            ПІДСТАВА: Заява Козир  Людмили Іванівни

 

Сільський  голова                                                    Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ІХ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  11 травня  2016 року

 

Про закріплення території

обслуговування.

 

            Керуючись ст.. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», Постановами кабінету міністрів України від 12.04.2000 року №646 «Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку», від 27.08.2010 року № 778 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», з метою забезпечення своєчасного і в повному обсязі обліку дітей і підлітків шкільного віку,

 

Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 

1.Закріпити за Нечволодівським НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний заклад» Куп’янської районної ради Харківської області територію обслуговування с.Нечволодівка, з якої проводиться набір учнів до навчально-виховного комплексу.

 

2.Контроль за виконанням даного рішення покласти на уповноважену особу з захисту прав дітей Морозову С.Я. для проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку сільської ради.

 

 

 

                        Сільський  голова                                         Л.І. Козир

 

 

 

 

 

Переглядів: 86
Дата публікації: 14:42 11.05.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада