Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення ХІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 12.07.2016 року
Рішення ХІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 12.07.2016 року

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л  № 7

Від  12 липня  2016 року

 

                                                                                  Всього депутатів                   12 чоловік

                                                                                  Присутніх                              10  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

            1.Про внесення змін до рішення сесії  від 13.07.2015р.«Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради»

            2.Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 р. «Про сільський бюджет на 2016 рік»

            3.Про внесення змін до штатного розпису Нечволодівської сільської ради.

            4.Про внесення змін до рішення сесії від 12.02.2016р.  до «Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки»

            5.Про надання щорічної відпустки Нечволодівському сільському голові Козир Л.І.

            6.Про добровільну відмову від користування земельними ділянками.

            7.Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Нечволоду Г.П. в межах с.Нечволодівка, вулиця Дружби, Куп‘янського району Харківської області.

            8.Про здійснення допорогових закупівель товарі і послуг.

 

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення сесії  від 13.07.2015р «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради»

 

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2015 р. «Про сільський бюджет на 2016 рік»

 

(Інформація головний бухгалтер Горягіна С.В..)

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до штатного розпису Нечволодівської сільської ради.

 

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно, Пономарьова В.М. участі в голосуванні не приймала.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення сесії від 12.02.2016р.  до «Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки»

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про надання щорічної відпустки Нечволодівському сільському голові Козир Л.І.

 

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймала.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про добровільну відмову від користування земельними ділянками.

 

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймала.

 

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність громадянину Нечволоду Г.П. в межах с.Нечволодівка, вулиця Дружби, Куп‘янського району Харківської області.

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:  Про здійснення допорогових закупівель товарі і послуг

(Інформація сільський голова Л.І.Козир.)

 

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

 

 

Сільський голова                                                    Л.І.Козир

 

 

Інформація щодо

поіменного голосування депутатами Нечволодівської сільської ради

Х сесія VІІ скликання від 10.06.2016 року

 

округу

Прізвище, ім‘я по

батькові

номер питання порядку денної сесії

1

2

3

4

5

6

7

8

Сільський

голова

Козир Людмила Іванівна

«за»

«за»

«за»

«за»

не

голосу-

вала

не

голосу-

вала

«за»

«за»

1

Морозова Світлана

Яковлівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

2

Радевич Ольга

Іванівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

3

Горягіна Світлана Володимирівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

не

голосу-

вала

«за»

«за»

4

Андреєв Микола

Васильович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-

ній

5

Вишневська Зінаїда

 Василівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

6

Святцева Тетяна

Віталіївна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

7

Хлюпіна Наталя

 Митрофанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

8

Шевченко Віталій Миколайович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-

ній

9

Люфт Лариса

 Ернстівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

10

Нечволод Віктор

 Петрович

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

11

Нечволод Антоніна

Степанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

12

Пономарьова Віра

 Миколаївна

«за»

«за»

не

голосу-

вала

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

РІ Ш Е Н Н Я

 

 

Від   12 липня  2016 року.

 

    Про внесення змін до рішення сесії від  13 липня 2015 року LXІ сесії VІ скликання  «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради», зі змінами внесеними: LXІІ сесії VІ скликання «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 08 вересня 2015 року , ІІІ сесії VІІ скликання «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 17 грудня 2015 року, VІ сесії VІІ скликання  «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 12 лютого 2016 року.

 

 

З метою врегулювання орендних відносин та збільшення надходжень до місцевого бюджету від плати за землю, стимулювання ефективного та раціонального використання земель, відповідно до Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.7, ст.10, п.п.12.4.1. п.12.4 ст.12; пп.265.1.3 п.265.1 ст. 265; ст. 269-289 Податкового кодексу України,   ст.26 п.24,п.35   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  Нечволодівська  сільська  рада

 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

 

            Внести зміни до рішення LXІ сесії VІ скликання  « Нечволодівської сільської ради від 13 липня 2015 року  «Про  встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» зі змінами, внесеними  рішеннями: LXІІ сесії VІ скликання   «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 08 вересня 2015 року  , LXІІ сесії VІ скликання   «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 17 грудня 2015 року, VІ сесії VІІ скликання  «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 12 лютого 2016 року.

 

 

1.Викласти пункт 5.1, 5.2, 5.3.16, 5.3.17, 5.4  в новій редакції :

 

5.1 За земельні ділянки житлової забудови нормативну грошову оцінку яких проведено, у розмірі – 0,05% від їх нормативної грошової оцінки по кварталам;

 

5.2 За землі сільськогосподарського призначення нормативна грошова оцінка яких проведена: рілля – 0,5%, пасовища – 0,1%,  сіножаті – 1%, багаторічні насадження – 0,1% від їх нормативної грошової оцінки по агрогрупах;

 

5.3.16 Землі запасу  – 5% від нормативної грошової оцінки;

 

5.3.17 Землі резервного фонду – 5% від нормативної грошової оцінки;

5.4 Ставка податку встановлюється у розмірі – 1,5% від  нормативної грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у власності та використовуються у підприємницькій діяльності.

 

2.Дане рішення набирає чинності  з 01.01.2017 року.

 

3.Платники податку за землю несуть відповідальність за порушення податкового законодавства згідно з вимогами Податкового кодексу України.

 

4.Копію рішення направити до Салтівської  ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області у встановлений Податковим кодексом термін.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань  бюджету .

 

 

                        Сільський  голова                                         Л.І. КОЗИР

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Хl  сесія  Vll скликання

 

РІШЕННЯ

 

«12 »   липня   2016 року                                                       

 

Про внесення змін до  рішення сільської ради

                        від 24.12.2015р. «Про сільський  бюджет на

                        2016 рік»

 

  Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 

Нечволодівська сільська  рада ВИРІШИЛА:

 Внести зміни до рішення сільської ради від 24.12.15р. «Про сільський  бюджет на 2016 рік» із змінами внесеними рішенням сільської ради  12 лютого, 18 березня, 19 квітня, 11травня,  виклавши його у новій редакції :

 

  1. Визначити на 2016 рік:

-  доходи сільського  бюджету у сумі 785,145 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського  бюджету 738,130 тис. грн., доходи спеціального фонду  сільського бюджету 47,015 тис. грн., згідно з додатком №1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 898,828 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету  810,193 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 88,635 тис. гривень, за головним розпорядником коштів, згідно з додатком №2 до цього рішення, і тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів, згідно з додатком №3 цього рішення, в тому числі 41,62 тис.грн.  за рахунок бюджету розвитку ( додаток №7).

 

- установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 2,000 тис. грн., напрямом використання якого є передача коштів із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку) (додаток № 8)

- дефіцит  спеціального фонду бюджету установити у сумі 2,000 тис. грн. джерелом покриття  якого визначити передачу  коштів із  загального фонду до бюджету розвитку в сумі 2,000 тис. грн. (додаток № 8)

 

 2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського  бюджету  у сумі  8,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2016 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком №4 до цього рішення :

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( підвіз учнів)  - 25,000 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування(кошти на харчування учнів)  - 21,528 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( придб. спорт.інвентаря для літнього лагеря)  - 2,500 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( спів фінансування міні проекту)  - 12,190 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на виконання районної програми «Трудовий архів»    - 2,000 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( оплата праці та нарахування учителям )  - 20,000 тис.грн.

Субвенція районному бюджету на утримання об’єктів спільного користування( придбання матеріалів для ремонту школи)  - 4,110 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету на пільговий проїзд окремим категоріям громадян, що мають право на пільговий проїзд – 7,200 тис.грн.

Інші субвенції державному бюджету для Державної служби надзвичайних ситуацій                                                          -  1,000 тис.грн.

Інші субвенції районному бюджету для підпики періодичних видань для філіалу Нечволодівської сільської бібліотеки                      -   2,000 тис.грн.

Субвенція сільському бюджету на утримання сільського клубу – 14,800 тис.грн.

 

4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського бюджету  на 2016  рік за їх економічною  структурою:

 

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату ;

придбання медикаментів ;

забезпечення продуктами харчування ;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв ;

трансферти населенню ;

         трансферти місцевим бюджетам;

 

5. Затвердити в складі видатків  бюджету кошти на реалізацію місцевих програм у сумі  170,968 тис. грн. згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право  Нечволодівській сільській раді,  в особі сільського голови, отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів  сільського  бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №6 до цього рішення.

 

 8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2016 рік

до доходів належать надходження, визначені статтею 64  Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського бюджету України на 2016рік у частині доходів є надходження, визначені  статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10.Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2016 році  та здійснюють платежі  за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

 

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

 

12. Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

        

 14 . Додатки № 1-8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Нечволодівський  сільський голова                                           Л.І. Козир

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

 

ХІ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12  липня 2016 року

 

Про внесення змін до штатного розпису

Нечволодівського сільського клубу.

 

         Враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії сільської ради з питань бюджету, керуючись Законом України «Про Деравний бюджет України на 2016 рік», ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         Затвердити з01 жовтня 2016 року в межах кошторисних призначень на 2016 рік штатний розпис сільського клубу з наступними змінами:

Завідуюча сільським клубом – 0,5 ставки.

 

Сільський  голова                                              Л.І. КОЗИР

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12  липня  2016 року

 

Про внесення змін до рішення сесії від 12 лютого 2016 року

VI сесії VIІ скликання до « Програми соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки»

.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Козир Л.І. про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки,затвердженої рішенням сесії сільської ради від 12 лютого 2016 року, на підставі п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з висновку постійної комісії сільської ради з питань бюджету, Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Інформацію сільського голови  Козир Л.І про внесення змін до Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 12 лютого 2016 року, прийняти до відома

         2.Внести зміни до Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 12 лютого 2016 року, виклавши в табличній формі:

Програма

соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки

п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела  фінансування

Сума коштів

тис. грн..

Соціальне забезпечення

1.

Субвенція районному бюджету на пільговий проїзд окремим категоріям громадян, що мають право на пільговий проїзд

Нечволодівська сільська рада

Бюджет сільської ради

7200,00

Регіональний розвиток

1.

Відновлення зовнішнього освітлення населеного пункту

Нечволодівська сільська рада

Бюджет сільської ради

36490,00

 

         3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

 

 

Сільський  голова                                    Л. КОЗИР

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   12  липня 2016 року

 

 

Про надання щорічної відпустки

Нечволодівському сільському голові

КОЗИР  ЛЮДМИЛІ  ІВАНІВНІ

 

 

            1. Надати КОЗИР  ЛЮДМИЛІ  ІВАНІВНІ – сільському голові, щорічну відпустку терміном на 30  календарних днів: з 25 липня  2016 року по 23  серпня 2016 року за період роботи з 20.08.2015 року по 19.08.2016 року.

            2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України   № 268   від 09.03.2006 року „ Про впорядкування структури та умов оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів ” та колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом Нечволодівської сільської ради Куп’янського району Харківської області на 2016 – 2017 роки, зареєстрованим управлінням праці та соціального захисту населення Куп’янської райдержадміністрації від 25.03.2016 року №23

            - надати  КОЗИР  Людмилі  Іванівні – Нечволодівському сільському голові  матеріальну допомогу для  оздоровлення  в розмірі  середньомісячної  заробітної  плати.

            - виплату провести за рахунок фонду оплати праці.

            3. Повноваження сільського голови на період відпустки Козир Людмили Іванівни покласти на секретаря сільської ради Морозову Світлану Яковлівну  з правом підпису  всіх документів, які видаються сільською радою.

 

            ПІДСТАВА: Заява Козир Людмили Іванівни.

 

Сільський голова                                          Л.І.КОЗИР

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ХІ  СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ                  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   12 липня  2016  року

 

Про добровільну відмову від користування

земельними ділянками

 

                   Розглянувши заяви громадян про добровільну  відмову від користування земельними ділянками, що знаходяться в межах населеного пункту с.Нечволодівка та відповідно  до ч.4 ст.142 Земельного Кодексу України і п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

 

Нечволодівська сільська рада

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Заяви громадян  про відмову від користування земельними ділянками, які розташовані в межах села Нечволодівка та якими вони користувалися –
  • Коновалової  Єлізавети  Петрівни, для ведення сінокосу – розміром 0,20 га;
  • Горягіна Геннадія Олексійовича, для ведення сінокосу – розміром 0,20 га;
  • Козир Людмили Іванівни, для ведення сінокосу – розміром 0,20 га;
  • Нагорної Наталії Василівни, для ведення сінокосу – розміром 0,40 га.

 

з а д о в о л ь н и т и.

 

  1. Вільні земельні ділянки віднести до земель запасу територіальної громади Нечволодівської сільської ради.
  2. В.О.за земельні питання в сільській раді Люфт Л.Е.. внести зміни до погосподарських книг згідно даного рішення.

 

                            Сільський голова                                               Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ХІ СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12 липня 2016  року

 

Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою

щодо  відведення земельної ділянки у власність громадянину

Нечволоду Григорію Петровичу в межах с.Нечволодівка, вулиця Дружби,

Куп’янського району Харківської області

 

Розглянувши заяву громадянина НЕЧВОЛОД Г.П.  про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність та додані до неї матеріали, із земель сільськогосподарського призначення , що знаходяться в межах населеного пункту села Нечволодівка, вулиця Дружби та керуючись п.1, п.34, ст. 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”,  ст. 12, 118, 121, 123, 186-1 Земельного кодексу України, Закону України «Про Державний земельний кадастр», ст.50 Закону України «Про землеустрій»

 

                                    Нечволодівська сільська рада - ВИРІШИЛА :

 

            1.Надати дозвіл НЕЧВОЛОДУ Г.П.  на розробку проекту землеустрою щодо  відведення земельної ділянки у власність на земельну ділянку в розмірі 0,34 га для ведення сінокосу, яка розташована в межах села  Нечволодівка, вулиця Дружби  на території Нечволодівської сільської ради Куп’янського району Харківської області.

2. Громадянину НЕЧВОЛОДУ Г.П.. звернутися до землевпорядної організації, яка має ліцензії на виконання землевпорядних робіт з метою замовлення робіт по розробці проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки у власність.

3. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробити та погодити з органом по земельних ресурсах та органом архітектури і подати на розгляд та затвердження до Нечволодівської сільської ради.

4. Попередити громадянина НЕЧВОЛОД В.П... про те, що державна реєстрація земельних ділянок скасовується Державним кадастровим реєстратором у разі, якщо протягом одного року з дня здійснення державної реєстрації земельних ділянок речове право на ділянку не зареєстроване з вини заявника (п.10 ст.24 Закону України «Про Державний земельний кадастр»)

5. Зазначений дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність не надає громадянам права володіти, розпоряджатися та користуватися вказаними ділянками до моменту державної реєстрації цих прав у відповідності до чинного законодавства України.

 

 

 

Сільський голова                                                        Л.І.Козир

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ХІ СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 12 липня 2016  року

 

Про здійснення допорогових

 закупівель товарів і послуг.

 

         З метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, відповідно до ч.1 ст.2 Закону України №922 VІІІ «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 року,статей 25, 26, 59, 64 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради,в зв‘язку частими збоями в роботі мережі «Інтернет»,

 

                             Нечволодівська сільська рада - ВИРІШИЛА :

 

1.Здійснювати закупівлю товару (товарів), послуги (послуг) на суму, яка не перевищує 200 тисяч гривень, а робіт -1,5 мільйонів гривень, без застосування системи електронних закупівель «Prozoro».

2.Дане рішення вступає в дію з 01 серпня 2016 року.

3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань бюджету.

 

 

 

Сільський голова                                               Л.І.Козир

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 72
Дата публікації: 15:17 12.07.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада