Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення XVІІІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 07.02.2017 року
Рішення XVІІІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 07.02.2017 року

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

ХVІІІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

П Р О Т О К О Л № 2

Від  07 лютого  2016 року

 

                                                                                  Всього депутатів                  12 чоловік

                                                                                  Присутніх                               9  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

  2. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2016 рік.

  3. Про внесення змін до рішення сесії від 12 лютого 2016 року VІ сесії  VІІ скликання до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нечволодвівської сільської ради на 2016-2019 роки.»

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення  сільської ради від 19.12.2016р.»Про сільський бюджет на 2017 рік».

(Інформація  головний бухгалтер С.В.Горягіна.)

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 2016 рік.

(Інформація головний бухгалтер С.В.Горягіна.)

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про внесення змін до рішення сесії від 12лютого 2016 року VІ сесії   VІІ скликання до «Програми соціально-економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки»

(Інформація секретаря сільської ради Морозової С.Я )

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

Сільський  голова                                                               Л.І. Козир

Інформація щодо

поіменного голосування депутатами Нечволодівської сільської ради

ХVІІІ сесія VІІ скликання від 07.02.2017 року

 

округу

Прізвище, ім‘я по

батькові

номер питання порядку денної сесії

1

2

3

 

 

 

 

 

Сільський

голова

Козир Людмила Іванівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

1

Морозова Світлана

Яковлівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

2

Радевич Ольга

Іванівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

3

Горягіна Світлана Володимирівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

4

Андреєв Микола

Васильович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-ній

 

 

 

 

 

5

Вишневська Зінаїда

 Василівна

відсут-ня

відсут-ня

відсут-ня

 

 

 

 

 

6

Святцева Тетяна

Віталіївна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

7

Хлюпіна Наталя

 Митрофанівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

8

Шевченко Віталій Миколайович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-ній

 

 

 

 

 

9

Люфт Лариса

 Ернстівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

10

Нечволод Віктор

 Петрович

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

11

Нечволод Антоніна

Степанівна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

12

Пономарьова Віра

 Миколаївна

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

 

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХVІІІ  сесія  VІ скликання

 

Рішення

 

«07 » лютого  2017  року                                                      

 

Про внесення  змін до рішення сільської ради

  від 19.12.2016р. «Про  сільський  бюджет

      на  2017  рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»

 

Нечволодівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення сільської ради  від 19.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» , виклавши його у новій редакції :

 

  1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи сільського бюджету у сумі 976,526 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету  904,878тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 71,648тис. грн .  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1091,526 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету 1019,878 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 71,648 тис. грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит загального фонду сільського бюджету установити у сумі 115,000 тис. грн., джерелом покриття якого є вільний залишок у сумі 115,000 тис.грн., згідно з додатком №7 цього рішення.

 

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

5. Затвердити в складі видатків сільського  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  386,460 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Нечволодівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2017 році та здійснюють платежі за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

12.Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

13.Надати право Нечволодівському сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

        14. Додатки № 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

 

Нечволодівський сільський голова                                    Козир Л.І.

 

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

КУП’ЯНСЬКОГО  РАЙОНУ

 

ХVІІІ  СЕСІЯ  VІІ  СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від  07 лютого   2017 р.                                                     

 

Про затвердження звіту

про виконання сільського

бюджету за  2016 року

 

Заслухавши звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік, відповідно до статті 80 Бюджетного кодексу України, на підставі пункту 23 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" Нечволодівська сільська  рада

 

ВИРIШИЛА:

 

Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за 2016 рік,  в тому числі:

-      загального фонду по доходах  в сумі  1008,883 тис.грн. і видатках в сумі 920,642  тис.грн.;  з перевищенням доходів над видатками  в сумі 88,241 тис.грн.;

-      спеціального фонду по доходах  в сумі  150,324 тис.грн. і видатках в сумі 134,260тис.грн.;  з перевищенням доходів над видатками в сумі 16,064 тис.грн.

 

Нечволодівський сільський голова                                   Козир Л.І.

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХVІІІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від  07 лютого  2017 року

 

Про внесення змін до рішення сесії від 12 лютого 2016 року

VI сесії VIІ скликання до « Програми соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016-2019 роки»

.

 

         Заслухавши інформацію сільського голови Козир Л.І. про внесення змін до Програми соціально-економічного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки,затвердженої рішенням сесії сільської ради від 12 лютого 2016 року, на підставі п.22 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з висновку постійної комісії сільської ради з питань бюджету, Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Інформацію сільського голови  Козир Л.І про внесення змін до Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 12 лютого 2016 року, прийняти до відома

         2.Внести зміни до Програми  соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки, затвердженої рішенням сільської ради від 12 лютого 2016 року в межах бюджетних призначень, виклавши в табличній формі:

Програма

соціально – економічного та культурного розвитку Нечволодівської сільської ради на 2016 – 2019 роки

п/п

Назва заходу

Виконавці

Джерела  фінансування

Сума коштів

тис. грн..

Регіональний розвиток

1.

Відновлення зовнішнього освітлення населеного пункту

Нечволодівська сільська рада

Бюджет сільської ради

93000,00

Здоров’я населення 2.1

1

Субвенція міському бюджету для Комунального некомерційного підприємства Куп’янському центру первинної медичної допомоги (для НАЗПСМ медобладнання та медикаменти, а також для ГАЗПСМ бензин та запасні частини для автомобіля який обслуговує НАЗПСМ)

Нечволодівська сільська рада

Бюджет

12000,00

 

         3.Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

 

 

Сільський  голова                                    Л. КОЗИР

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 72
Дата публікації: 12:22 07.02.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада