Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення ХХІІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 14.07.2017 року
Рішення ХХІІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 14.07.2017 року

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХХІІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л  № 6

Від  14 липня  2017 року

 

                                                                                  Всього депутатів                  12 чоловік

                                                                                  Присутніх                             9  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

            2.Про затвердження «Положення про транспортний податок».

            3.Про виконання сільського бюджету за І півріччя 2017 року.

4.Про надання згоди на придбання енергозберігаючих вікон для Нечволодівського сільського клубу.

5.Про встановлення щомісячної надбавки за високі досягнення в праці та за виконання особливо важливої роботи сільському голові, секретарю та гол. бухгалтеру Нечволодівської сільської ради.

6.Про внесення змін до рішення ХVІ сесії VІІ скликання №105 від 19.12.2016 року «Про затвердження штатного розпису сільської ради на 2017 рік»

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В..)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про затвердження «Положення про транспортний податок».

 

(Інформація секретаря сільської ради Морозової С.Я.)

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про  виконання сільського бюджету за І півріччя 2017 року.

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В..) )

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про надання згоди на придбання енергозберігаючих вікон для Нечволодівського сільського клубу.

(Інформація секретаря сільської ради Морозової С.Я.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:  Про встановлення щомісячної надбавки за високі досягнення в праці та за виконання особливо важливої роботи сільському голові, секретарю та гол. бухгалтеру Нечволодівської сільської ради.

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В..) )

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І., Морозова С.Я., Горягіна С.В. участі в голосуванні не приймали.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення ХVІ сесії VІІ скликання №105 від 19.12.2016 року «Про затвердження штатного розпису сільської ради на 2017 рік»

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В..)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І., Морозова С.Я., Горягіна С.В. участі в голосуванні не приймали.

(Додається)

 

Сільський голова                                                     Л.І.Козир

Інформація щодо

поіменного голосування депутатами Нечволодівської сільської ради

ХХІІ сесія VІІ скликання від 14.07.2017 року

 

округу

Прізвище, ім‘я по

батькові

номер питання порядку денної сесії

1

2

3

4

5

6

7

8

Сільський

голова

Козир Людмила

 Іванівна

«за»

«за»

«за»

«за»

не

голосу

вала

не

голосу

вала

 

 

1

Морозова Світлана

Яковлівна

«за»

«за»

«за»

«за»

не

голосу

вала

не

голосу

вала

 

 

2

Радевич Ольга

Іванівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

3

Горягіна Світлана Володимирівна

«за»

«за»

«за»

«за»

не

голосу

вала

не

голосу

вала

 

 

4

Андреєв Микола

Васильович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

 

 

5

Вишневська Зінаїда

 Василівна

відсут

ня

відсут

ня

відсут

ня

відсут-ня

відсут-ня

відсут-ня

 

 

6

Святцева Тетяна

Віталіївна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

7

Хлюпіна Наталя

 Митрофанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

8

Шевченко Віталій Миколайович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

відсут-ній

 

 

9

Люфт Лариса

 Ернстівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

10

Нечволод Віктор

 Петрович

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

11

Нечволод Антоніна

Степанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

12

Пономарьова Віра

 Миколаївна

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХІІ  сесія  VІІ скликання

 

Рішення

14 липня 2017  року                                                      

Про внесення  змін до рішення сільської ради

 від 19.12.2016р. «Про  сільський  бюджет

   на  2017  рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»

 

Нечволодівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення сільської ради  від 19.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» , зі змінами внесеними рішенням сільської ради              7 лютого 2017 року , 23 лютого 2017 року, 23 березня 2017 року, 31 травня 2017 року, виклавши його у новій редакції :

 

 1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи сільського бюджету у сумі 1047,466 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 949,518 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 97,948 тис. грн .  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1177,838 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету 1069,377 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 108,461 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку 36,813 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит загального фонду сільського бюджету установити у сумі 2,704 тис. грн., джерелом покриття якого є вільний залишок у сумі 2,704 тис.грн.,   установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 9,345 тис.грн., напрямом використання якого є передача коштів до спеціального  фонду, згідно з додатком №6 цього рішення

-  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету установити у сумі 10,513 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9,345 та вільний залишок у сумі 1,168 тис.грн., згідно з додатком № 6 цього рішення.

 

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

5. Затвердити в складі видатків сільського  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  291,885 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Нечволодівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2017 році та здійснюють платежі за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

12.Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

13.Надати право Нечволодівському сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

        14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

 

Нечволодівський сільський голова                                    Козир Л.І.

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА  ОБЛАСТЬ

КУП’ЯНСЬКИЙ  РАЙОН

НЕЧВОЛОДІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА

 

ХХП   СЕСІЯ  VП   СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ   № 47

 

від   14 липня  2017   року                                                                         с. Нечволодівка                                                                         

 

Про затвердження «Положення про                                                                                                 транспортний податок».                                         

 

                Відповідно до ст.267  Податкового кодексу України,  п.24 ст.26 Закону України

«Про місцеве самоврядування в Україні»

сесія сільської ради  в и р і ш и л а :

 1. Затвердити  Положення про транспортний податок  (додається).
 2. Визнати таким що втратило чинність рішення LVІІІ сесії Нечволодівської сільської ради УІ скликання від 23.01.2015 року  «Про встановлення ставки транспортного податку по Нечволодівській сільській раді».
 3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань бюджету.

            

 

Нечволодівський сільський голова                                                           Л.І.Козир

 

 

 

Додаток до рішення ХХП сесії Нечволодівської сільської ради УП скликання  №  47 від 14.07.2017

Положення про транспортний  податок

1. Платники податку

1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення є об'єктами оподаткування.                           

 2. Об'єкт оподаткування

2.1. Об'єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п'яти років та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати,встановленої законом на 1 січня податкового/звітного/ року

 3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

4. Ставка податку

4.1.Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1 пункту 2 цього Положення.

5. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

6. Порядок обчислення та сплати податку

6.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів оподаткування фізичних осіб здійснюється контролюючим органом за місцем реєстрації платника податку.

 6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його реєстрації до 1 липня року базового податкового (звітного) періоду (року). Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності. Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень - рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцем реєстрації об'єктів оподаткування, що перебувають у власності таких нерезидентів.

6.3. Органи внутрішніх справ зобов'язані до 1 квітня подати року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об'єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку податку. З 1 квітня поточного  року органи внутрішніх справ зобов'язані щомісячно, у 10- денний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем реєстрації об'єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця. Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики. 

6.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцем реєстрації об'єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально. Щодо об'єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення права власності на такий об'єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.                                                                                        

  6.5. У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення - рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.                                                                                                                                                  

 6.6. За об'єкти оподаткування, придбані протягом року, податок сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.                                                                                                                                                   

6.7 Фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем  своєї реєстрації  для проведення звірки  даних щодо :                         

   а/ об’єктів оподаткування,що перебувають у власності платника податку ;                                                     

  б/ розміру ставки податку;                                                                                                                                              

  в/ нарахованої суми податку                                                                                                                                             

  7. Порядок сплати податку                                                                                                                                      

  7.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і зараховується до місцевого бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.                                                                       

  8. Строки сплати податку                                                                                                                                                8.1. Транспортний податок сплачується: а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"                                                                                                                                                                          

 9. Відповідальність                                                                                                                                                            9.1 У разі якщо платник податків не подає, або несвоєчасно подає декларації, не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим Кодексом України, такий платник податку притягується до відповідальності згідно Податкового Кодексу та іншими законами України.

Секретар сільської ради                                                                     С.Я.Морозова

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 14 липня 2017 року.

 

 

Про виконання сільського

бюджету за І півріччя 2017 року

 

 

                   Заслухавши  звіт  головного  бухгалтера  Горягіної С.В.  про  виконання  сільського  бюджету  за  І півріччя 2017  року, керуючись п. А, п. 1ст.28,  ст.61 Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні», 

 

Нечволодівська сільська рада – В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Затвердити звіт про виконання сільського бюджету за І півріччя 2017 року. (додається)
 2. Головному бухгалтеру посилити контроль за доходами та видатками сільського бюджету.
 3. Сільському голові забезпечити постійний контроль  за повним та своєчасним надходженням платежів до бюджету.
 4. Сільському голові встановити постійний контроль за ефективним використанням енергоресурсів, дотримуватися затверджених лімітів використання електроенергії та газу.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову та постійні комісії.

 

 

         Нечволодівський сільський голова                                               Л.І.Козир

 

 

 

                                                                                              Додаток до рішення

                                                                                                                      від  14.07.2017 р.

ЗВІТ

про виконання бюджету Нечволодівської сільської ради

за І півріччя 2017 року

 

І. ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

 

         В бюджеті Нечволодівської сільської ради на І півріччя 2017 року затверджені доходи  загального фонду (в тому числі офіційні трансфери)  у  сумі - 382,123 тис. грн., без урахування офіційних трансферів – 371,923 тис. грн.

            Надходження з урахування офіційних трансферів складають – 422,980 тис. грн.,  що складає 110,7%   до призначеного плану на  І півріччя 2017 року, без урахування офіційних трансферів – 412,780 тис. грн., що складає 111,0%, в тому числі:

 • податкові  надходження  план – 369,673 тис. грн., факт – 408,422 тис. грн., що складає

110,5%;

 • неподаткові надходження  план – 2,250 тис. грн., факт – 4,321 тис. грн., що складає

192,0%;

 • офіційні трансфери  план – 10,200 тис. грн., факт – 10,200 тис. грн.., що складає 100%.

 

Перевиконання плану по доходам пов’язане із змінами до Податкового та Бюджетного

кодексів  України.

            Обсяг фінансування видатків загального фонду за І півріччя 2017 року склав 539,989 тис. грн., що складає 99,9% до призначеного плану.

            На утримання бюджетних установ направлено 496,229 тис. грн.., з них на утримання:

 • органів місцевого самоврядування – 296,608 тис. грн.;
 • закладів культури – 54,148 тис. грн.;
 • інші видатки – 145,473 тис. грн..

За І півріччя 2017 року сільською радою перераховані кошти до районного бюджету передано іншу субвенцію в сумі 7,260 тис. грн.. На утримання майна спільного користування профінансовано 36,500 тис. грн..

На захищені статті видатків направлено:

 • оплату праці з нарахуванням                                                               - 290,865 тис. грн.
 • спожиті енергоносії                                                                              - 36,234 тис. грн.
 • соціальне забезпечення                                                                        - 6,000 тис. грн..
 • окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм не віднесених до заходів розвитку                                                                                                    - 183,424 тис. грн.

Питома вага  видатків на захищені статті становить 53,9% від загальної суми видатків.

Станом на 01.07.2017 року розподілено 129,204 тис. грн. вільного залишку кошти загального фонду місцевого бюджету сільської ради, який склався на 01.01.2017 року, кошти що передаються із загального до спеціального 9,345 тис. грн..

 

ІІ. Спеціальний Фонд

            До спеціального фонду бюджету Нечволодівської сільської ради за звітний період надійшло

власних бюджетних установ – 28,139 тис. грн., що становить 80% від запланованих.

            Залишки  коштів спеціального фонду бюджету Нечволодівської сільської ради станом на  01.07.2017 року склали – 1,168 тис. грн.(залишки коштів бюджету розвитку).

            Використано коштів спеціального фонду – 21,321 тис. грн. з них:

 • оплата праці з нарахуванням                                                               - 13,824 тис. грн.
 • оплата комунальних послуг                                                                 - 5,328 тис. грн.
 • на інші виплати                                                                                     - 5,328 тис. грн..

Станом  на 01.07.2017 року заборгованості по заробітній платі та за спожиті енергоносії відсутня.

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХХІІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від  14 липня  2017 року

 

Про  надання згоди на придбання енергозберігаючих

 вікон для Нечволодівського сільського клубу.

 

            З  метою організації і забезпечення належного проведення дозвілля молоді, керуючись п.5.ст. 60   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»   сесія  сільської   ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Дати  дозвіл  на  придбання  двох енергозберігаючих вікон для сільського клубу.
 2. Виділити кошти в сумі 8400 гривень (вісім тисяч чотириста грн.. 00 коп.) для заміни вікон дерев’яних на енергозберігаючі    для сільського клубу.

 

                        Сільський  голова                                                                Л.І. Козир

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХХ ІІ СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

„14” липня 2017 року

 

Про встановлення щомісячної надбавки за високі досягнення

в праці та за виконання особливо важливої роботи

сільському голові, секретарю та гол. бухгалтеру

Нечволодівської сільської ради

 

                        Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..15,21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,   Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 09.03.2006 року  „Про впорядкування  структури та умов  оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, Постанови Кабінету Міністрів №353 від 24.05.2017р. додаток 54 до постанови  року  «Про впорядкування  структури та умов  оплати праці працівникам апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. №268, сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

            1. Встановити  з 01 серпня 2017 року  сільському голові, секретарю та головному бухгалтеру надбавку за високі досягнення у праці у розмірі 50% посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг державного службовця та вислугу років.

            2. Розміри виплат, встановлених цим рішенням, змінюються сесією сільської ради та у разі зміни чинного законодавства  виносяться на розгляд  комісії та сесії сільської ради.

            3. Головному бухгалтеру сільської ради проводити нарахування надбавки за високі досягнення в праці  та виконання особливого важливої роботи згідно рішення сесії сільської ради в межах затвердженого фонду оплати праці сільської ради.

            4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на бюджетну комісію.

                         Сільський голова                                           Л.І. Козир

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ХХІІ СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 14  липня 2017 року

 

Про внесення змін до рішення ХVІ сесії VІІ скликання №105

від 19.12.2016 року «Про затвердження штатного розпису

 сільської ради на 2017 рік»

 

                   Керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст..21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування»,постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2016 року №77 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 липня 2003р. №1078 і від 9 грудня 2015 р.№1033» та Наказу Міністерства  фінансів України 28 січня 2002 року №57 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 листопада 2012 року №1220) сесія сільської ради

 

В И Р І Ш И Л А:

 

         1.Внести зміни до рішення ХVІ сесії VІІ скликання №105 від 19.12.2016 року «Про затвердження штатного розпису по сільської ради на 2017 р.»,а саме:

         1.1Затвердити розрахунок до штатного розпису зі змінами (додадок)

         2.Всі інші пункти рішення  ХVІ сесії VІІ скликання №105 від 19.12.2016 року «Про затвердження штатного розпису по сільської ради на 2017 р.», залишити без змін.

         3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну депутатську комісію з питань бюджету  та фінансів сільської ради, голова комісії Горягіна С.В.

 

Сільський  голова                                              Л.І. КОЗИР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 82
Дата публікації: 10:29 14.07.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада