Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення ХХІV сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 17.08.2017 року
Рішення ХХІV сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 17.08.2017 року

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХХІV  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л  № 8

Від  17 серпня  2017 року

 

                                                                                  Всього депутатів                  12 чоловік

                                                                                  Присутніх                             9  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

            1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

            2.Про внесення змін до комплексної Програми запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Нечволодівської  сільської ради Куп’янського району на 2015 - 2017 р.р.

           

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В..)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до комплексної Програми запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Нечволодівської сільської ради Куп’янського  району на 2015 – 2017 р.р.

(Інформація секретаря сільської ради Морозової С.Я.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

Сільський голова                                                     Л.І.Козир

Інформація щодо

поіменного голосування депутатами Нечволодівської сільської ради

ХХІІІ сесія VІІ скликання від 17.08.2017 року

 

округу

Прізвище, ім‘я по

батькові

номер питання порядку денної сесії

1

2

3

4

5

6

7

8

Сільський

голова

Козир Людмила

 Іванівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

1

Морозова Світлана

Яковлівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

2

Радевич Ольга

Іванівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

3

Горягіна Світлана Володимирівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

4

Андреєв Микола

Васильович

відсут-

ній

відсут-

ній

 

 

 

 

 

 

5

Вишневська Зінаїда

 Василівна

відсут

ня

відсут

ня

 

 

 

 

 

 

6

Святцева Тетяна

Віталіївна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

7

Хлюпіна Наталя

 Митрофанівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

8

Шевченко Віталій Миколайович

відсут-

ній

відсут-

ній

 

 

 

 

 

 

9

Люфт Лариса

 Ернстівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

10

Нечволод Віктор

 Петрович

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

11

Нечволод Антоніна

Степанівна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

12

Пономарьова Віра

 Миколаївна

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

                                                                                             

ХХІV  сесія  VІІ скликання

 

Рішення

17  серпня 2017  року                                                      

 

 

 

Про внесення  змін до рішення сільської ради

                        від 19.12.2016р. «Про  сільський  бюджет

                        на  2017  рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»

 

Нечволодівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення сільської ради  від 19.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» , зі змінами внесеними рішенням сільської ради              7 лютого 2017 року , 23 лютого 2017 року, 23 березня 2017 року, 31 травня 2017 року, 14 липня 2017 року, 10 серпня 2017 року, виклавши його у новій редакції :

 

  1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи сільського бюджету у сумі 1080,966 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 983,018 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 97,948 тис. грн .  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1211,338 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету 1102,877 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 108,461 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку 36,813 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит загального фонду сільського бюджету установити у сумі 2,704 тис. грн., джерелом покриття якого є вільний залишок у сумі 2,704 тис.грн.,   установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 9,345 тис.грн., напрямом використання якого є передача коштів до спеціального  фонду, згідно з додатком №6 цього рішення

-  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету установити у сумі 10,513 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 9,345 та вільний залишок у сумі 1,168 тис.грн., згідно з додатком № 6 цього рішення.

 

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

5. Затвердити в складі видатків сільського  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  301,385 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Нечволодівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2017 році та здійснюють платежі за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

12.Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

13.Надати право Нечволодівському сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

        14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

 

Нечволодівський сільський голова                                    Козир Л.І.

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХХІV  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 17 серпня  2017 року.

 

 Про внесення змін до комплексної

Програми запобігання виникнення пожеж

та зменшення їх наслідків на території

Нечволодівської  сільської ради

Куп‘янського району на 2015-2017 р.р.

 

 

Переглянувши комплексну Програму запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району на 2015-2017 р.р., керуючись Кодексом Цивільного захисту України, Законом України «Про загальнодержавну цільову програму захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки», ст..26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

Внести зміни до комплексної Програми запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району на 2015-2017 р.р., затверджену рішенням LІX сесії  VІ скликання від 17.02.2015 року «Про затвердження комплексної Програми запобігання виникнення пожеж та зменшення їх наслідків на території Нечволодівської сільської ради Куп‘янського району на 2015-2017р», а саме:

 -  розділ  VІІ таблиці: « Ресурсне забезпечення Програми»:

 - Доповнити  підпунктом  5 «Забезпечення спецодягом підрозділ Куп’янської ДСНС на 2017 рік»  в графі «Орієнтировні обсяги фінансування» у 3-му етапі  визначити  суму 1500,00 грн. (одна тисяча п’ятсот грн.. 00 коп.)

 - Змінити  в п.2 « Виконання вимог пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту на  2017 рік» у 3-му етапі   суму на нуль грн..

 

 

 

                   Сільський  голова                                            Л.І. КОЗИР

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 60
Дата публікації: 11:12 17.08.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада