Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення сесій сільської ради | Рішення ХХVІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 11.10.2017 року
Рішення ХХVІ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради від 11.10.2017 року

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ХХVІ  СЕСІЯ  VIІ  СКЛИКАННЯ 

 

П Р О Т О К О Л  № 10

Від  11 жовтня  2017 року

 

                                                                                  Всього депутатів                  12 чоловік

                                                                                  Присутніх                             10  чоловік

 

ЗАПРОШЕНІ:

                                                                                  Дяченко М.О. – депутат Куп‘янської

                                                                                  Районної ради

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

 

            1.Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

            2.Про надання додаткової відпустки Нечволодівському сільському голові Козир Людмилі Іванівні.

            3.Про виплату грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку.

            4.Про затвердження рішення виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради від 10жовтня 2017 року.

 

СЛУХАЛИ: Про внесення змін до рішення сільської ради від 19.12.2016 р. «Про сільський бюджет на 2017 рік»

 

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В..)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про надання додаткової відпустки Нечволодівському сільському голові Козир Людмилі Іванівні.

 

(Інформація секретаря сільської ради Морозової С.Я.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймала.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про виплату грошової компенсації за невикористану додаткову відпустку.

 

(Інформація секретаря сільської ради Морозової С.Я.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно, Козир Л.І. участі в голосуванні не приймала.

 

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження рішення виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради від 10 жовтня 2017 року.

 

(Інформація  сільського голови Л.І.Козир.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

Сільський голова                                                     Л.І.Козир

 

Інформація щодо

поіменного голосування депутатами Нечволодівської сільської ради

ХХVІ сесія VІІ скликання від 11.10.2017 року

 

округу

Прізвище, ім‘я по

батькові

номер питання порядку денної сесії

1

2

3

4

5

6

7

8

Сільський

голова

Козир Людмила

 Іванівна

«за»

не голосу-

вала

не голосу-

вала

«за»

 

 

 

 

1

Морозова Світлана

Яковлівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

2

Радевич Ольга

Іванівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

3

Горягіна Світлана Володимирівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

4

Андреєв Микола

Васильович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-

ній

 

 

 

 

5

Вишневська Зінаїда

 Василівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

6

Святцева Тетяна

Віталіївна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

7

Хлюпіна Наталя

 Митрофанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

8

Шевченко Віталій Миколайович

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-

ній

відсут-

ній

 

 

 

 

9

Люфт Лариса

 Ернстівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

10

Нечволод Віктор

 Петрович

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

11

Нечволод Антоніна

Степанівна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

12

Пономарьова Віра

 Миколаївна

«за»

«за»

«за»

«за»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                       

ХХVІ  сесія  VІІ скликання

 

Рішення

11  жовтня  2017  року                                                      

 

Про внесення  змін до рішення сільської ради

 від 19.12.2016р. «Про  сільський  бюджет

  на  2017  рік»

 

Відповідно до статті 78 Бюджетного кодексу України та пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні»

 

Нечволодівська сільська рада ВИРІШИЛА:

 

Внести зміни до рішення сільської ради  від 19.12.16р. «Про сільський бюджет на 2017 рік» , зі змінами внесеними рішенням сільської ради              7 лютого 2017 року , 23 лютого 2017 року, 23 березня 2017 року, 31 травня 2017 року, 14 липня 2017 року, 10 серпня 2017 року, 17 серпня 2017 року, 6 вересня 2017року, виклавши його у новій редакції :

 

  1. Визначити на 2017 рік:

 

-  доходи сільського бюджету у сумі 1100,966 тис. грн., в тому числі доходи загального фонду сільського бюджету 1003,018 тис. грн., доходи спеціального фонду сільського бюджету 97,948 тис. грн .  згідно з додатком № 1 цього рішення;

-  видатки сільського бюджету у сумі 1231,338 тис. грн., в тому числі видатки загального фонду  сільського бюджету 1115,077 тис. грн., видатки спеціального фонду сільського  бюджету 116,261 тис. грн., в тому числі за рахунок бюджету розвитку 44,613 тис.грн., згідно з додатком № 2 до цього рішення;

- дефіцит загального фонду сільського бюджету установити у сумі 2,704 тис. грн., джерелом покриття якого є вільний залишок у сумі 2,704 тис.грн.,   установити профіцит загального фонду сільського бюджету у сумі 17,145 тис.грн., напрямом використання якого є передача коштів до спеціального  фонду, згідно з додатком №6 цього рішення

-  дефіцит спеціального фонду сільського бюджету установити у сумі 18,313 тис.грн., джерелом покриття якого визначити передачу коштів із загального фонду до бюджету розвитку в сумі 17,145 та вільний залишок у сумі 1,168 тис.грн., згідно з додатком № 6 цього рішення.

 

2.  Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів сільського бюджету  у сумі  9,000 тис. гривень.

 

3. Затвердити на 2017 рік  міжбюджетні трансферти згідно з додатком № 3 до цього рішення.

 

 4. Затвердити перелік захищених статей  видатків загального фонду сільського  бюджету на 2017 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

 

5. Затвердити в складі видатків сільського  бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  313,585 тис. грн. згідно з додатком № 4 до цього рішення.

 

6. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право Нечволодівській сільській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів сільського бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

 

7. Розпорядникам коштів місцевих бюджетів забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком №5 до цього рішення.

 

8. Установити, що у загальному фонді сільського  бюджету на 2017 рік:

до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

 

9. Установити, що джерелами формування спеціального фонду сільського  бюджету України на 2017 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 69 Бюджетного кодексу України.

10. Установити, що розпорядники коштів сільського бюджету беруть бюджетні зобов’язання у 2017 році та здійснюють платежі за загальним фондом тільки в межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисом.

11.Установити, що утримання чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату, включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого у кошторисах.

12.Встановити, що внесення змін до сільського бюджету є виключно повноваженням сільської ради.

13.Надати право Нечволодівському сільському голові укладати договори про міжбюджетні трансферти між сільським бюджетом та іншими бюджетами.

        14. Додатки № 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

        15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань бюджету.

 

Нечволодівський сільський голова                                    Козир Л.І.

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХХVІ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   11  жовтня 2017 року

 

Про надання додаткової відпустки

Нечволодівському сільському голові

КОЗИР  ЛЮДМИЛІ  ІВАНІВНІ

 

 

            1. Надати КОЗИР  ЛЮДМИЛІ  ІВАНІВНІ – сільському голові,  невикористану додаткову оплачувану  відпустку  за 2016 рік терміном на 15  календарних днів: з 18 жовтня  2017 року по 01  листопада  2017 року  за 24 роки роботи, як посадовій особі місцевого самоврядування.

 

            2. Повноваження сільського голови на період відпустки Козир Людмили Іванівни покласти на секретаря сільської ради Морозову Світлану Яковлівну  з правом підпису всіх документів, які видаються сільською радою.

 

            ПІДСТАВА: Заява Козир Людмили Іванівни.

 

Сільський голова                                         Л.І.КОЗИР

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХХVІ СЕСІЯ  VІІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   11  жовтня 2017 року

 

”Про виплату грошової компенсації за

невикористану додаткову  відпустку”

 

Відповідно до  ч. 4 ст. 24 Закону України “Про відпустки”, постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” /із змінами/, Закону України ”Про службу в органах місцевого самоврядування”, сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Виплатити  Козир Людмилі Іванівні, сільському голові, грошову компенсацію за 15 календарних днів невикористаної додаткової відпустки за 25 років роботи в органах місцевого самоврядування за 2017 рік.

 

            ПІДСТАВА: Заява Козир Людмили Іванівни.

 

Сільський голова                                         Л.І.КОЗИР

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ХVІ  СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ                  

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від   11 жовтня  2017  року

 

Про затвердження рішення

виконавчого комітету

Нечволодівської сільської ради від 10 жовтня 2017 року

 

                        Заслухавши  інформацію  Нечволодівського  сільського  голови  КОЗИР Л.І.  та  керуючись  ст..38 п.1Б  Закону  України  «Про місцеве  самоврядування  в  Україні»    Нечволодівська  сільська  рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Рішення засідання виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради від 10.10.2017 року затвердити. (Додається).

 

 

                                   Сільський голова                                                      Л.І. Козир

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 107
Дата публікації: 14:30 10.10.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада