Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Сільська рада | Виконком сільської ради
Виконком сільської ради

     

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

П Р О Т О К О Л  № 1

 

Від 12 січня  2016 року

 

                                                                                  Всього членів виконкому                 7 чоловік

                                                                                  Присутніх                                          7 чоловік

 

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 

 1. Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.
 2.  Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради на І квартал 2016 рік.
 3. Про затвердження плану роботи ради в справах дітей  при виконавчому комітеті на 2016 рік.
 4. Про стан роботи із зверненням громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» за 2015 р.
 5. Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування жителів територіальної громади.
 6. Про роботу соціальних працівників по обслуговування одиноких престарілих громадян на території сільської ради.
 7. Про організацію проведення, збору та відправки мобілізованих ресурсів на пункт попереднього збору військового комісаріату.
 8. Про затвердження плану заходів щодо сприяння Куп‘янсько – Шевченківсько – Дворічанського ОРВК у забезпеченні підготовки та про ведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та територіальної оборони на території Нечволодівської сільської ради.
 9. Про стан військового обліку військовозобов‘язаних і призовників у 2015 році та завдання на 2016 рік.
 10. Про розподіл обов‘язків між працівниками сільської ради, виділення автотранспорту та приміщень на особливий період.
 11. Про затвердження звіту перспективного плану роботи на 2016 рік.
 12. Про затвердження графіка особистого прийому громадян працівниками апарату виконавчого комітету сільської ради.

 

 

 

 

СЛУХАЛИ: Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

(Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради на І квартал  2016 рік.

(Інформація сільського голови Козир Л.І.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

СЛУХАЛИ:Про затвердження плану роботи  ради в справах дітей при виконавчому комітеті Нечволодівської сільської ради на 2016 рік.

(Інформація секретаря виконавчого комітету Морозової С.Я.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ:Про стан роботи із зверненнями громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» за 2015 рік.

 

(Інформація секретаря виконавчого комітету Морозової С.Я.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийняти одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування жителів територіальної громади.

 

(Інформація медичної сестри АЗПСМ  А.Х.Татевосян)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про роботу соціальних працівників по обслуговуванню одиноких престарілих громадян на території сільської ради.

 

(Інформація  соціальних працівників Нечволод В.П, Нечволод А.С., Бондарєва М.Т.)

 

ВИРІШИЛИ:Рішення прийняти одноголосно.

(Додається)

 

 

СЛУХАЛИ:Про організацію проведення, збору та відправки мобілізованих ресурсів на пункту попереднього збору військового комісаріату.

(Інформація сільського голови Козир Л.І.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів щодо сприяння Куп‘янсько – Шевченківсько – Дворічанського ОРВК у забезпеченні підготовки та про ведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та територіальної оборони на території Нечволодівської сільської ради.

 

(Інформація сільського голови Козир Л.І.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

 

 

СЛУХАЛИ:Про стан військового обліку військовозобов‘язаних і призовників у 2015 році та завдання на 2016 рік.

(Інформація відповідальної особи за ведення військово-облікового столу Лебідь О.І.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

 

 

 

СЛУХАЛИ:Про розподіл обов‘язків між працівниками сільської ради, виділення автотранспорту та приміщень на особливий період.

(Інформація сільського голови Козир Л.І.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

 

 

СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту перспективного плану роботи на 2016 рік.

(Інформація відповідальної особи за ведення військово-облікового столу Лебідь О.І.)

 

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

(Додається)

 

СЛУХАЛИ: Про  затвердження графіка особистого прийому громадян працівниками апарату виконавчого комітету сільської ради.

 

(Інформація  сільського голови Козир Л.І.)

 

ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

(Додається)

 

Cільський  голова                                                     Л.І. Козир

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я  №

 

Від   12  січня   2016 року

 

Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

 

             Заслухавши звіт головного бухгалтера Нечволодівської сільської ради ГОРЯГІНОЇ С.В. про виконання бюджету за  2015 року, керуючись  статтею 28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України,виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

1. Схвалити звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

 

2. Головному бухгалтеру сільської ради Горягіній С.В. забезпечити:

 

2.1. В установленому порядку подання на сесію сільської ради відповідного пакету документів про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

 

2.2. Своєчасно подання до Управління Державної казначейської служби України в Куп‘янському районі бюджетних зобов‘язань та інших підтвердних документів для здійснення відповідних платежів.

 

3. Активізувати роботу адміністративній комісії сільської ради  та за потреби визначити додаткових осіб, які уповноважуються на складання адміністративних протоколів..

 

 

4. Інспектору сільської ради на яку покладено вирішення земельних питань Лебідь О.І. забезпечити:

 

4.1. Контроль за виконанням рішень сесії щодо укладання договорів оренди в термін що зазначається в рішенні.

 

4.2. вживати заходів щодо забезпечення укладання договорів оренди з суб‘єктами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.

 

4.3. Систематично  проводити звіряння по нарахуванню та сплаті орендної плати за землю по договорам укладеним  з сільською радою та повідомляти про укладання нових або внесення змін до діючих договорів Куп‘янську ОДПІ.

 

4.4. Вжити дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу по платі за землю з фізичних осіб.

 

4.5. Систематично проводити звіряння з ОДПІ щодо надходження плати за землю з фізичних осіб.

 

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голови Козир Л.І.

 

 

                                    Сільський  голова                                        Л.І. Козир

 

 

 

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

 

Р І Ш Е Н Н Я №

 

Від   12  січня  2016 року

 

 

Про затвердження

плану роботи виконавчого комітету

на І  квартал  2016  року.

 

 

 

                            Виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради

 

В И Р І Ш И В:

 

 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на І квартал 2016 року (Додається).

 

 

                            Сільський голова                                              Л.І. Козир

 

Додаток

До рішення виконкому №12

                                                                                                                                              від «15» грудня 2015 р.

 

П Л А Н

роботи  виконавчого комітету

Нечволодівської сільської ради

на І квартал 2016 рік

 

 

Назва  місця  та  перелік  питань

Готують

матеріали

Дата

засідання

Доповідають на

засіданні

 

С І Ч Е Н Ь

1.

Про затвердження плану роботи ради в справах дітей при виконавчому комітеті сільської ради на 2016 рік

Секретар виконавчого комітету

Голова ради у справах дітей

12.01.2016

Секретар виконавчого комітету

Голова ради у справах дітей

2.

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету сільської ради на І квартал 2016 року

Секретар виконавчого комітету

 

12.01.2016

Секретар виконавчого комітету

 

3.

Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування жителів територіальної громади

Медична сестра АЗПСМ

12.01.2016

Медична сестра АЗПСМ

4.

Про роботу соціальних працівників по

обслуговуванню одиноких престарілих громадян.

Сільський голова

Секретар

виконкому

Постійна комісія з

питань

депутатської

діяльності

місцевого

самоврядування,

гласності та зв‘язку

з об‘єднаннями

громадян

12.01.2016

Сільський голова

5.

Різне. Розгляд заяв громадян

 

 

 

 

Л Ю Т И Й

1.

Про роботу адміністрації Нечволодівського НВК по забезпеченню якісного харчування учнів та дітей дитячого садка

Дирекція НВК. Постійна комісія з питань

депутатської

діяльності

місцевого

самоврядування,

гласності та зв‘язку

з об‘єднаннями

громадян

09.02.2016

Адміністрація

 НВК.

2.

Про взаємодію з правоохоронними органами та дотримання  громадського порядку, громадської безпеки, запобігання адмінправопорушенням і

злочинам на території сільської ради

Секретар

виконкому

09.02.2016

Дільничний

інспектор

3.

Про умови проживання одиноких громадян похилого віку, які мешкають на території сільської ради

Постійна комісія с/ради з питань соціального захисту населення

Секретар виконкому

Сільський голова

09.02.2016

Сільський

голова

4.

Різне. Розгляд заяв.

 

 

 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

1.

Про затвердження заходів щодо проведення на території сільської ради місячника благоустрою

Секретар виконкому

 

09.03.2016

Сільський

голова

2.

Про стан дотримання умов санітарного стану об’єктами торгівлі, які працюють на території Нечволодівської сільської ради

Секретар виконкому

 

09.03.2016

ПП Лазаренко Ю.В.

ПП Григоров А.В.

3.

Про організаційні заходи щодо наведення належного санітарного

стану на території сільської ради

Секретар виконкому

 

09.03.2016

Сільський

голова

4.

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету сільської ради на ІІ квартал 2016 року

Секретар виконкому

 

09.03.2016

Секретар виконкому

 

5.

Про роботу закладів культури та сільської бібліотеки

Секретар виконкому

09.03.2016

Завідуюча

сільським клубом,

сільською

бібліотекою

 

6.

Різне. Розгляд заяв.

 

 

 

           

 

Сільський голова                                                     Л.Козир

 

 

 

 

 

 

                                                                   

Переглядів: 174
Дата публікації: 10:12 12.01.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада