Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Поточна діяльність | Рішення виконкому
Рішення виконкому

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

П Р О Т О К О Л  № 1

Від 12 січня  2016 року

                                                                                  Всього членів виконкому                 7 чоловік

                                                                                  Присутніх                                          7 чоловік

П О Р Я Д О К  Д Е Н Н И Й:

 1. Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

 2. Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради на І квартал 2016 рік.

 3. Про затвердження плану роботи ради в справах дітейпри виконавчому комітеті на 2016 рік.

 4. Про стан роботи із зверненням громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» за 2015 р.

 5. Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування жителів територіальної громади.

 6. Про роботу соціальних працівників по обслуговування одиноких престарілих громадян на території сільської ради.

 7. Про організацію проведення, збору та відправки мобілізованих ресурсів на пункт попереднього збору військового комісаріату.

 8. Про затвердження плану заходів щодо сприяння Куп‘янсько – Шевченківсько – Дворічанського ОРВК у забезпеченні підготовки та про ведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та територіальної оборони на території Нечволодівської сільської ради.

 9. Про стан військового обліку військовозобов‘язаних і призовників у 2015 році та завдання на 2016 рік.

 10. Про розподіл обов‘язків між працівниками сільської ради, виділення автотранспорту та приміщень на особливий період.

 11. Про затвердження звіту перспективного плану роботи на 2016 рік.

 12. Про затвердження графіка особистого прийому громадян працівниками апарату виконавчого комітету сільської ради.

  СЛУХАЛИ: Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

  (Інформація головного бухгалтера Горягіної С.В.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про затвердження плану роботи виконавчого комітету Нечволодівської сільської ради на І квартал  2016 рік.

  (Інформація сільського голови Козир Л.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про затвердження плану роботи  ради в справах дітей при виконавчому комітеті Нечволодівської сільської ради на 2016 рік.

  (Інформація секретаря виконавчого комітету Морозової С.Я.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про стан роботи із зверненнями громадян відповідно до вимог Закону України «Про звернення громадян» за 2015 рік.

  (Інформація секретаря виконавчого комітету Морозової С.Я.)

  ВИРІШИЛИ:Рішення прийняти одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ: Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування жителів територіальної громади.

  (Інформація медичної сестри АЗПСМ  А.Х.Татевосян)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняти одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ: Про роботу соціальних працівників по обслуговуванню одиноких престарілих громадян на території сільської ради.

  (Інформація  соціальних працівників Нечволод В.П, Нечволод А.С., Бондарєва М.Т.)

  ВИРІШИЛИ:Рішення прийняти одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про організацію проведення, збору та відправки мобілізованих ресурсів на пункту попереднього збору військового комісаріату.

  (Інформація сільського голови Козир Л.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ: Про затвердження плану заходів щодо сприяння Куп‘янсько – Шевченківсько – Дворічанського ОРВК у забезпеченні підготовки та про ведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та територіальної оборони на території Нечволодівської сільської ради.

  (Інформація сільського голови Козир Л.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про стан військового обліку військовозобов‘язаних і призовників у 2015 році та завдання на 2016 рік.

  (Інформація відповідальної особи за ведення військово-облікового столу Лебідь О.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про розподіл обов‘язків між працівниками сільської ради, виділення автотранспорту та приміщень на особливий період.

  (Інформація сільського голови Козир Л.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ:Про затвердження звіту перспективного плану роботи на 2016 рік.

  (Інформація відповідальної особи за ведення військово-облікового столу Лебідь О.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийняли одноголосно.

  (Додається)

  СЛУХАЛИ: Про  затвердження графіка особистого прийому громадян працівниками апарату виконавчого комітету сільської ради.

  (Інформація  сільського голови Козир Л.І.)

  ВИРІШИЛИ: Рішення прийнято одноголосно.

  (Додається)

  Cільський  голова                                                     Л.І. Козир

   

  УКРАЇНА

  НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

  КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

  ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

  ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

  Р І Ш Е Н Н Я  №

  Від   12  січня   2016 року

  Про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

               Заслухавши звіт головного бухгалтера Нечволодівської сільської ради ГОРЯГІНОЇ С.В. про виконання бюджету за  2015 року, керуючись  статтею 28 Закону України  „Про місцеве самоврядування в Україні”,п.4 ст. 80 Бюджетного Кодексу України,виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради

  В И Р І Ш И В:

  1. Схвалити звіт про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

  2. Головному бухгалтеру сільської ради Горягіній С.В. забезпечити:

  2.1. В установленому порядку подання на сесію сільської ради відповідного пакету документів про виконання сільського бюджету за 2015 рік.

  2.2. Своєчасно подання до Управління Державної казначейської служби України в Куп‘янському районі бюджетних зобов‘язань та інших підтвердних документів для здійснення відповідних платежів.

  3. Активізувати роботу адміністративній комісії сільської ради  та за потреби визначити додаткових осіб, які уповноважуються на складання адміністративних протоколів..

  4. Інспектору сільської ради на яку покладено вирішення земельних питань Лебідь О.І. забезпечити:

  4.1. Контроль за виконанням рішень сесії щодо укладання договорів оренди в термін що зазначається в рішенні.

  4.2. вживати заходів щодо забезпечення укладання договорів оренди з суб‘єктами, які використовують земельні ділянки без правовстановлюючих документів.

  4.3. Систематично  проводити звіряння по нарахуванню та сплаті орендної плати за землю по договорам укладеним  з сільською радою та повідомляти про укладання нових або внесення змін до діючих договорів Куп‘янську ОДПІ.

  4.4. Вжити дієвих заходів щодо скорочення податкового боргу по платі за землю з фізичних осіб.

  4.5. Систематично проводити звіряння з ОДПІ щодо надходження плати за землю з фізичних осіб.

  5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голови Козир Л.І.

                                      Сільський  голова                                        Л.І. Козир

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ   

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №

Від   12  січня  2016 року

Про затвердження

плану роботи виконавчого комітету

на І  квартал  2016  року.

                            Виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити план роботи виконавчого комітету на І квартал 2016 року (Додається).

                              Сільський голова                                              Л.І. Козир

Додаток

До рішення виконкому №12

 від «15» грудня 2015 р.

П Л А Н

роботи  виконавчого комітету

Нечволодівської сільської ради

на І квартал 2016 рік

 

Назва  місця  та  перелік  питань

Готують

матеріали

Дата

засідання

Доповідають на

засіданні

 

С І Ч Е Н Ь

1.

Про затвердження плану роботи ради в справах дітей при виконавчому комітеті сільської ради на 2016 рік

Секретар виконавчого комітету

Голова ради у справах дітей

12.01.2016

Секретар виконавчого комітету

Голова ради у справах дітей

2.

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету сільської ради на І квартал 2016 року

Секретар виконавчого комітету

 

12.01.2016

Секретар виконавчого комітету

 

3.

Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування жителів територіальної громади

Медична сестра АЗПСМ

12.01.2016

Медична сестра АЗПСМ

4.

Про роботу соціальних працівників по

обслуговуванню одиноких престарілих громадян.

Сільський голова

Секретар

виконкому

Постійна комісія з

питань

депутатської

діяльності

місцевого

самоврядування,

гласності та зв‘язку

з об‘єднаннями

громадян

12.01.2016

Сільський голова

5.

Різне. Розгляд заяв громадян

 

 

 

 

Л Ю Т И Й

1.

Про роботу адміністрації Нечволодівського НВК по забезпеченню якісного харчування учнів та дітей дитячого садка

Дирекція НВК. Постійна комісія з питань

депутатської

діяльності

місцевого

самоврядування,

гласності та зв‘язку

з об‘єднаннями

громадян

09.02.2016

Адміністрація

 НВК.

2.

Про взаємодію з правоохоронними органами та дотримання  громадського порядку, громадської безпеки, запобігання адмінправопорушенням і

злочинам на території сільської ради

Секретар

виконкому

09.02.2016

Дільничний

інспектор

3.

Про умови проживання одиноких громадян похилого віку, які мешкають на території сільської ради

Постійна комісія с/ради з питань соціального захисту населення

Секретар виконкому

Сільський голова

09.02.2016

Сільський

голова

4.

Різне. Розгляд заяв.

 

 

 

 

Б Е Р Е З Е Н Ь

1.

Про затвердження заходів щодо проведення на території сільської ради місячника благоустрою

Секретар виконкому

 

09.03.2016

Сільський

голова

2.

Про стан дотримання умов санітарного стану об’єктами торгівлі, які працюють на території Нечволодівської сільської ради

Секретар виконкому

 

09.03.2016

ПП Лазаренко Ю.В.

ПП Григоров А.В.

3.

Про організаційні заходи щодо наведення належного санітарного

стану на території сільської ради

Секретар виконкому

 

09.03.2016

Сільський

голова

4.

Про затвердження плану роботи виконавчого комітету сільської ради на ІІ квартал 2016 року

Секретар виконкому

 

09.03.2016

Секретар виконкому

 

5.

Про роботу закладів культури та сільської бібліотеки

Секретар виконкому

09.03.2016

Завідуюча

сільським клубом,

сільською

бібліотекою

 

6.

Різне. Розгляд заяв.

 

 

 

           

Сільський голова                                                     Л.Козир

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

Р І Ш Е Н Н Я №  1

Від 12 січня 2016 року

Про затвердження плану роботи

ради  у справах  дітей при виконавчому комітеті

на 2016  рік.

                   Виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Затвердити планроботи радив справахдітей при виконавчомукомітеті на 2016 рік.

  (Додається).

  Cільський   голова                                            Л.І.Козир

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                               Рішенням  № 1   виконавчим комітетом

                                                                                               Нечволодівської сільської ради

                                                                                              від „_12_” січня 2016 р.

                                                                                               _______                                Л.І. КОЗИР

 

                                                                                                                      УЗГОДЖЕНО

                                                                                              Начальник ССД Куп’янської РДА

                                                                                              _________________ Л.І. ДІДЕНКОВА

ПЛАН РОБОТИ

РАДИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ

НЕЧВОЛОДІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

НА  2016 рік.

№ №

п/п

НАЗВА ЗАХОДУ

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ

1.

Щоквартально проводити засідання ради у справах дітей з таким порядком денним:

 

 

Спільна робота виконкому сільської ради з Нечволодівською ЗОШ з сім‘ями, які опинилися в складних життєвих обставинах

І квартал

 

Про оздоровлення дітей, які проживають на території Нечволодівської сільської ради

ІІ квартал

 

Про підготовку дітей до нового навчального року

ІІІ квартал

 

Про стан медичного обслуговування дітей, які проживають на території сільської ради

ІV квартал

2.

Проведення засідань ради з метою взяття на облік та

зняття з обліку неповнолітніх (за потребою).

Протягом року в

разі необхідності.

3.

Пропаганда правових знань серед неповнолітніх та

правових і педагогічних знань серед батьків.

Постійно

4.

Проведення індивідуальної виховної роботи з неповнолітніми правопорушниками та батьками, що впливають на поведінку дітей, що проживають на території сільської ради.

Протягом року в разі необхідності.

5.

Закріплення за неповнолітніми правопорушниками громадських вихователів, координація їх роботи.

В разі необхідності та при взятті на облік неповнолітнього.

6.

Виявлення неповнолітніх правопорушників, батьків, які негативно впливають на поведінку дітей, а також інших осіб, що негативно впливають на неповнолітніх, втягують їх у протиправні дії.

Протягом року

7.

Облік неповнолітніх правопорушників та  сімей на території сільради.

Постійно

8.

Сприяння залученню неповнолітніх правопорушників до занять спортом, гуртків художньої самодіяльності, сприяння працевлаштуванню.

 

Постійно.

9.

Проведення рейдів по виявленню неповнолітніх правопорушників,які  ухиляються від навчання та вживають алкогольні напої,  та батьків, які не займаються вихованням дітей.

Постійно

10.

Розгляд поведінки неповнолітніх правопорушників, батьків, інших осіб, які негативно впливають на поведінку дітей та направлення в разі потреби до РДА представлень та інших документів, про позбавлення батьківських прав.

В разі потреби.

11.

Робота по виявленню та усуненю причин і умов, що сприяють бездоглядності та правопорушенням серед неповнолітніх.

Постійно.

                        Голова ради                                                              С.Я.МОРОЗОВА

                        Секретар ради                                                           О.І. ДЯЧЕНКО

УКРАЇНА

МІСЦЕВЕ  САМОВРЯДУВАННЯ

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                   

Р І Ш Е Н Н Я  №

Від 12  січня  2016 року

Про стан  роботи із зверненнями громадян

відповідно до вимог  Закону України

«Про звернення громадян» за 2015  р.

         Заслухавши інформацію секретаря сільської ради  про стан роботи із зверненнями громадян за 2015 рік, на виконання вимог Указу Президента України від 07лютого 2008 року №109/2008, Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», делегованих повноважень визначених п. пп.  б ч 1ст.38 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні ” , виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ :

 1. Підприємствам, установам, незалежно від форми власності забезпечити створення умов для реалізації Конституційних прав громадян на письмове звернення або особистий прийом та обов‘язкове одержання обгрунтової відповіді на нього.

  Постійно

 2. Домагатись реального здійснення прийняти рішень по зверненням громадян.

  Постійно

 3. Особливу увагу звертати на вирішення питань поставлених у листах інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, багатодітних сімей, одиноких матерів.

  Постійно

 4. Виявити та усунути причини, що породжують скарги громадян.

  Постійно

 5. Вирішувати питання про відповідальність посадових осіб, з вини яких допущені порушення.

  Протягом року

 6. Аналізувати стан роботи зі звернень громадян.

  Що річно

 7. Посадовим особам регулярно проводити особистий прийом громадян згідно графіків прийому.

  Протягом року

 8. Забезпечити персонально відповідальність та рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та сурового дотримання терміну розгляду звернень, надалі неухильно дотримуватись порядку розгляду звернень громадян згідноЗакону України«Про зверненням громадян».

 9. Посилити контроль за своєчасним і об‘єктивним розглядом звернень громадян.

 10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконкому.

Сільський  голова                                    Л.І.Козир

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

Від  12 січня 2016 року

Про роботу АЗПСМ та стан медичного обслуговування

жителів територіальної громади.

                        Заслухавши інформацію медичної сестри Нечволодівської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини Шагінян А.Х. про роботу Нечволодівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та заходи щодо її покращення в питанні обслуговування населення та відповідно до ст.. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», а також про стан медичного обслуговування жителів територіальної громади

виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:

 1. Звіт про роботу Нечволодівської сільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини та заходи щодо її  покращення в питанні обслуговування населення прийняти до відома.
 2. Рекомендувати працівникам Нечволодівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини (сімейний лікар Муратов В.Ю.) щоквартально здійснювати подвірні обходи громадян похилого віку, пільгового контингенту, багатодітних сімей та сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, з метою виявлення потреби в наданні медичної допомоги та медикаментів, складати необхідні акти та надавати інформацію до ради в справах дітей при виконавчому комітеті сільської ради.
 3. Керівництву ФГ «Золотий Тілець» № визначити відповідальних осіб за проведення медичного огляду робітників, скласти та направити до сільської амбулаторії списки працівників господарства (механізаторів, водіїв, тваринників, робітників, які мають контакти з ядохімікатами, спеціалістів).
 4. Медичним працівникам Нечволодівської АЗПСМ посилити профілактичну роботу серед дітей та батьків щодо ведення здорового способу життя.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову Козир Людмилу Іванівну.

                                   Сільський голова                                                     Л.І.КОЗИР

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я 

Від  12 січня  2016  року

Про роботу соціальних працівників

по обслуговуванню одиноких престарілих

громадян на території сільської ради.

                    Виконком  сільської ради відмічає. Що на території Нечволодівської сільської ради

Працюють три соціальні працівники: Нечволод Антоніна Степанівна, Нечволод Віктор Петрович, Бондарєв Микола Тихонович, що обслуговують одиноких престарілих громадян села Нечволодів-ка. На даний час під їх  опікою знаходиться 17 громадян.

                       В цілому робота ведеться на належному рівні. Соціальні працівники сумлінно ставляться до виконання своїх обов‘язків. Скарг на роботу соціальних працівників до сільської ради за минулий рік не надходило.

                        Заслухавши  інформацію  соціальних  працівників «про роботу соціальних працівників по обслуговуванню одиноких престарілих громадян на території сільської ради», керуючись п.2  ст.34 Закону України „ Про місцеве самоврядування в України ” виконавчий комітет сільської ради

В И Р І Ш И В:

1. Інформувати соціальних працівників Нечволод А.С., Нечволод В.П., Бондарєва М.Т. « Про роботу соціальних працівників по обслуговуванню одиноких престарілих громадян на території сільської ради» взяти до відома.

2. Соціальним працівникам  Нечволод А.С., Нечволод В П., Бондарєву М.Т. з метою покращення роботи по обслуговуванню одиноких престарілих громадян села Нечволодівка:

- сповна дотримуватися виконання функціональних обов‘язків по обслуговуванню одиноких престарілих громадян;

-  відповідно і вчасно реагувати на кожне звернення підопічних;

-  читко і вчасно оформляти відповідну документацію про виконану роботу згідно чинного законодавства;

-  підтримувати тісний зв‘язок з керівниками установ, підприємствами, які працюють на території сільської ради з метою вирішення проблем одиноких престарілих громадян і надання їм допомоги.

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову виконавчого комітету Козир Л.І.

Сільський голова                                                                 Л.І. Козир

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ                   

Р І Ш Е Н Н Я  № ____

Від  12  січня  2016 року

Про організацію проведення, збору та

відправки мобілізованих ресурсів

на пункту попереднього збору

військового комісаріату.

         Керуючись Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

підпунктом 3 статті 36 Закону України «Про місце самоврядування в Україні»

виконком Нечволодівської сільської ради

ВИРІШИВ :

        1.      З метою забезпечення швидкого оповіщення, збору та організованої відправки мобілізаційних ресурсів,організувати пункт оповіщення сільської ради у складі:

Управління пункту:

 1. Начальнику пункту – Козир Людмила Іванівнасільський голова

 2. Комендант – Святашов Микола Васильович, вчитель Нечволодівського НВК

 3. Медпрацівник пункту – Шагінян Анаіт Хоренівна, медична сестра АЗПСМ

 4. Патрульний-регулювальник – Андріянов Володимир Михайлович, пенсіонер

 5. Заступник з виховної роботи – Святцева Тетяна Віталіївна, директор Нечволодівського НВК

  Відділення оповіщення і явки:

 6. Начальник відділення – Лебідь Ольга Іванівна, інспектор сільської ради

 7. Технічний робітник – Соляник Ольга Володимирівна, прибиральниця службового приміщення сільської ради

 8. Уповноважені сільської ради в с.Нечволодівка та організаціях:

 9. Тарасова Наталя Володимирівна, головний бухгалтер ФГ «Золотий тілець»;

 10. Бондарєва Олена Віталіївна, головний бухгалтер ПСП «Вікторія-Плюс»

 11. Посильний – Радевич Ольга Миколаївна,бібліотекар

Відділення формування і відправки:

 1. Начальник відділення – Козир Віра Миколаївна, діловод сільської ради

 2. Технічний робітник – Тіщенко Лідія Миколаївна, прибиральниця НВК

 3. Начальник команди (по кількості команд) – Пономарьова Віра Миколаївна, завідуюча сільським клубом.

Група розшуку:

 1. Начальник групи – Горягіна Світлана Володимирівна, головний бухгалтер сільської ради

 2. Посильний – Морозова Світлана Яковлівна, секретар сільської ради

     Пункт оповіщення розгорнути  в приміщенні сільської ради з одержанням розпорядження з військкомату.

    2.Інспектору сільської ради Лебідь О.І. розробити документи пункту збору по практичному виконанню розпоряджень військкомату.

    3.Для забезпечення своєчасного прийому розпоряджень військового комісаріату та доведення їх до посадових осіб сільської ради, організувати чергування в сільській раді в вихідні дні, доповідь черговому військкомату проводити щоденно з 16.00 до 17.00 про обстановку на території сільської ради.

    4.З метою вдосконалення навичок особового складу пункту збору і скорочення термінів на оповіщання і відправку мобілізаційних ресурсів, періодично, не менше 2-х разів на рік проводити учбові заняття з особовим складом пункту оповіщення.

    5.Копію рішення подати в Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанський об‘єднаний міський військовий комісаріат за адресою: м. Куп‘янськ вулиця 1-го Травня

  Сільський голова                                        Л.І.Козир

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я №____

Від 12  січня  2016 року

Про затвердження плану заходів щодо сприяння Куп‘янсько-Шевченківсько-

Дворічанському ОРВК у забезпеченні підготовки та проведення мобілізації

Людських і транспортних ресурсів та територіальної оборони та території

Нечволодівської сільської ради

            Виконком сільської ради в і д м і ч а є,що на виконання Указу Президента України  від 15.01.2015 №15 «Про часткову мобілізацію» необхідно спланувати певні заходи.

            Заслухавши інформацію сільського голови керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» ,виконавчий комітет сільської ради

ВИРІШИВ:

            1. Затвердити план заходів щодо сприяння Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському ОРВК у забезпеченні підготовки та проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів та територіальної оборони на території Нечволодівської сільської ради (додається)

            2.Довести даний план до всіх керівників та відповідальної за військовий облік Лебідь О.І. під розпис вимоги даного плану заходів.

Сільський голови                                         Л.І. КОЗИР

                                                                                                       Додаток

                                                                                                 До рішення виконавчого комітету

                                                                                                 №          від 12.01.2016 року

ПЛАН

заходів щодо сприяння Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському

ОРВК

у забезпеченні підготовки та проведення мобілізації людських і

транспортних ресурсів та територіальної оборони на

території Нечволодівської сільської ради

1.З метою своєчасного оповіщання керівників підприємств, установ і організацій, збору та доставки мобілізаційних ресурсів у військово-організаційні структури:

 1. Розгорнути на базі сільської ради дільницю оповіщення та пункт збору, які забезпечити засобами зв‘язку, документацією та обладнанням.

 2. Створити в організаціях та установах усіх форм власності пункти попереднього збору військовозобов‘язаних і техніки.

 3. Визначити на дільницях оповіщення, пунктах збору та попереднього збору відповідальних осіб – керівників організацій та установ, що будуть здійснювати взаємодію з Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському ОРВК з цих питань.

 4. Забезпечити оповіщення та прибуття (по мірі необхідності)на пункт управління Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському ОРВК(м. Куп‘янськ,вул..1-го Травня) інспектора сільської ради відповідальної особи за роботу військово-облікового столу Лебідь О.І.

2. У разі оголошення особливого періоду забезпечити стійкий безперебійний зв‘язок, в тому числі з виходом на міжміську АТС, між правоохоронними органами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, військовим комісаріатом та пунктом оповіщання, збору і поставки мобілізованих ресурсів в ході виконання мобілізаційних заходів;

Сільський голова

3. З метою виконання військово-транспортного обов‘язку керівникам, підприємств, установ та організацій, за зверненнями Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському ОРВК забезпечити підготовку для виділення необхідної техніки і  проведення мобілізації людських і транспортних ресурсів на території ради та відправлення людських ресурсів, при цьому залишити за працівниками на час мобілізації їх робочі місця;

Керівники підприємств та установ

4. При оголошенні особливого періоду:

    4.1 Сприяти у розшуці військовозобов‘язаних, які ухиляються від призову.

Інспектор сільської ради

5. З метою якісного планування та проведення заходів мобілізації людських і транспортних ресурсів, забезпечення можливості оперативного реагувати на зміни в мобілізаційних завданнях надавати допомогу Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському ОРВК за запитами в за запитами в здійсненні вивчення і проведення аналізу мобілізаційної обстановки.

Інспектор сільської ради

6. Вирішувати за зверненням Куп‘янсько-Шевченківсько-Дворічанському ОРВК, питання щодо забезпечення транспортом, паливно-мастильними матеріалами,продовольством,речовим, медичним майном,медикаментами заходів на період проведення підготовки тимчасово сформованих підрозділів у межах можливого та наявного ресурсу в сільській раді.

Сільський голова                                          Л.І.Козир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переглядів: 815
Дата публікації: 05:31 12.01.2016
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада