Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Методичні рекомендації

Поділитися новиною:

Методичні рекомендації

Методичні рекомендації з організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних в органах місцевого самоврядування

2

 

Харківська обласна

державна адміністрація

 

 

Харківський обласний

військовий комісаріат

 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

з організації та ведення військового обліку

призовників і військовозобов’язаних

в органах місцевого самоврядування  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Харків

2017 рік

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ військового комісара Харківського ОВК 
21.11.2017 року № 676

 

 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
з організації та ведення військового обліку 
призовників і військовозобов’язаних 
в органах місцевого самоврядування

 

 
ЗМІСТ
№ питання
Назва питання
Номер сторінки

 
Вступ
3
1.             
Перелік законодавчих та нормативно-правових документів з питань ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних.
4
2.             
Загальні положення.
6
3.             
Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників.
10
4.             
Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації.
15
5.             
Військово-облікові ознаки.
20
6.             
Вимоги щодо ведення персонально-первинного обліку військовозобов'язаних та призовників в органах місцевого самоврядування.
27
7.             
Організація військового обліку в органах місцевого самоврядування.
44
8.             
Перелік документів з військового обліку, що відпрацьовуються у органі місцевого самоврядування.
51
9.             
Донесення (звіти), що надаються органами місцевого самоврядування з питань військового обліку.
85
10.        
Порядок проведення перевірок стану військового обліку.
94
11.        
Відповідальність військовозобов’язаних, призовників і посадових осіб за порушення законодавства про військовий обов’язок та правил військового обліку.
99

 
Список використаної літератури
103

 
 
ВСТУП

Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України.

Військовий обов'язок установлюється з метою підготовки громадян України до захисту Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань.

Якісно організована військово-облікова робота є запорукою гарантованого виконання завдань в ході проведення заходів мобілізації. Вона здійснюється в межах загального обліку людських ресурсів в Україні та відіграє особливу роль саме під час відбиття зовнішньої агресії, коли мобілізація стає одним із основних заходів у сфері оборони держави.

Органи місцевого самоврядування, що у відповідності до нормативно-правових актів здійснюють персонально-первинний облік військовозобов’язаних і призовників, займають одне із найважливіших місць у системі організації та ведення військового обліку держави.

Військово-облікова робота – це комплекс заходів, який проводиться постійно, не залежно від стану в якому перебуває держава та безпосередньо залежить від фахової підготовки і організаторських здібностей посадових осіб, відповідальних за її проведення.

 

І. ПЕРЕЛІК ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ ДОКУМЕНТІВ З ПИТАНЬ ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ПРИЗОВНИКІВ І ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ станом на 20.11.2017 року.

 

 1.  

 

28.06.96

Конституція України (статті 17, 65)

 

1. Закони України

 1.  

№ 2232-XII

25.03.92

“Про військовий обов’язок і військову службу”. (в редакції 2006р.)

 1.  

№ 1951-VIII

16.03.17

Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних

 1.  

№ 3543-XII

21.10.93

“Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”. (в редакції 2005р.)

 1.  

№ 1932-XII

06.12.91

“Про оборону”. (в редакції 2000р.)

 1.  

№ 389-VIII

12.05.15

“Про правовий режим воєнного стану”.

 1.  

№ 1550 - III

16.03.00

“Про правовий режим надзвичайного стану”.

 1.  

№ 1975-XII

12.12.91

Про альтернативну (невійськову) службу (в редакції 1999р.)

 1.  

№ 280/97-ВР

21.05.97

Про місцеве самоврядування в Україні

 

2. Кодекси України

 1.  

№ 2341-III

05.04.01

Кримінальний кодекс України (статті 1141, 335, 336, 3361, 337)

 

3. Кодекси Української РСР

 1.  

№ 8073-X

07.12.84

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 210 - 2116)

 

4. Укази Президента України

 1.  

№ 618/2012

29.10.12

Про Положення про проходження громадянами України служби у військовому резерві Збройних Сил України

 1.  

№ 582/2016

30.12.16

Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу

 

5. Постанови Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 921

07.12.16

Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних

 1.  

№ 711

14.10.94

“Про затвердження переліку спеціальностей, за якими жінки, що мають відповідну підготовку, можуть бути взяті на військовий облік”.

 1.  

№ 352

21.03.02

Про затвердження Положення про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом

 1.  

№ 607

12.11.14

Про затвердження структури військового резерву людських ресурсів (зі змінами)

 1.  

№ 673

28.07.10

Про затвердження переліку поважних причин неприбуття чи несвоєчасного прибуття військовозобов'язаного до військового комісаріату для призову на збори

 1.  

№ 45 дск

04.02.15

Про затвердження Порядку бронювання військовозобов’язаних за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування та підприємствами, установами і організаціями на період мобілізації та на воєнний час

 1.  

№ 2066

10.11.99 

Про затвердження нормативно-правових актів щодо застосування Закону України “Про альтернативну (невійськову) службу

 

6. Розпорядження Кабінету Міністрів України

 1.  

№ 493-р дск

18.03.15

“Про затвердження переліків посад і професій військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню на період мобілізації та на воєнний час” (зі змінами)

 

7. Накази Міністра оборони України.

 1.  

№ 206

10.04.17 

Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу

 1.  

№ 402

14.08.08

“Про затвердження Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України”

 1.  

№ 560

11.11.09

“Про затвердження Інструкції з організації і проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними у військових частинах і установах Збройних Сил України (у редакції від 05.04.13 № 245)

 1.  

№ 337

27.05.14 

Про затвердження тимчасових переліків військово-облікових спеціальностей і штатних посад рядового, сержантського і старшинського складу та військовослужбовців-жінок і тарифних переліків посад вищезазначених військовослужбовців

 1.  

№ 418

08.08.17

Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних

         

 

8. Підручники, вказівки, рекомендації

 1.  

Наказ Міністерства економіки України від 18.05.2007  № 140 «Про затвердження Переліку відомостей з питань мобілізаційної підготовки національної економіки, які містять службову інформацію»

 

 

ІІ. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

 

Відповідно до Конституції України захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян України.

 

Військовий   обов'язок   включає:     

- підготовку громадян до військової служби;

- приписку до призовних дільниць;

- прийняття в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу;

- проходження військової служби;

- виконання військового обов'язку в запасі;

- проходження служби у військовому резерві;

- дотримання правил військового обліку.

 

Військовий  обов'язок не поширюється на іноземців та осіб без громадянства, які перебувають в Україні.

 

Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують державні  органи,  органи  місцевого самоврядування, утворені  відповідно  до  законів  України  військові  формування, підприємства, установи і організації незалежно від підпорядкування і форм власності в межах їх повноважень,  передбачених законом, та районні  (об'єднані районні),  міські (об'єднані міські) військові комісаріати, військові комісаріати Автономної Республіки Крим,  областей,  міст Києва та Севастополя,  а також територіальні центри (в  Автономній Республіці Крим,  областях,  місті Києві) та філіали (в районах та містах) комплектування військовослужбовцями за контрактом.

 

Проходження військової служби здійснюється:

громадянами України - у добровільному порядку (за контрактом) або за призовом.

 

Види військової служби:

строкова військова служба;

військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період;

військова служба за контрактом осіб рядового складу;

військова служба за контрактом осіб сержантського і старшинського складу;

військова служба (навчання) курсантів вищих військових навчальних закладів, а також вищих навчальних закладів, які мають у своєму складі військові інститути, факультети військової підготовки, кафедри військової підготовки, відділення військової підготовки;

військова служба за контрактом осіб офіцерського складу;

військова служба за призовом осіб офіцерського складу.

Строкову військову службу громадяни України проходять відповідно до законів України у Збройних Силах України та інших військових формуваннях з метою здобуття військово-облікової спеціальності, набуття практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни.

 

Військовий облік є складовою змісту мобілізаційної підготовки держави та полягає у цілеспрямованій діяльності державних органів (органів місцевого самоврядування),  підприємств, установ та організацій щодо фіксації, накопичення та аналізу військово-облікових даних призовників і військовозобов’язаних із відображенням їх у військово-облікових документах, а також здійснення контролю за дотриманням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 

Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

 

Військовий облік ведеться з метою забезпечення повного та якісного укомплектування Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, особовим складом у мирний час та особливий період.

 

Завдання військового обліку:

утворення військового резерву людських ресурсів для забезпечення здійснення заходів щодо переведення Збройних Сил та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, на організацію і штати воєнного часу, а також для доукомплектування їх особовим складом у мирний час та в особливий період;

проведення аналізу кількісного складу та якісного стану призовників і військовозобов’язаних для їх ефективного використання в інтересах оборони та національної безпеки держави;

документальне оформлення військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних;

бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

здійснення контролю за виконанням призовниками і військовозобов’язаними, посадовими особами державних органів, підприємств, установ та організацій встановлених правил військового обліку.

 

З метою ведення військового обліку в державі утворюється система військового обліку призовників і військовозобов’язаних.

Системою військового обліку є визначена законодавством сукупність узгоджених за метою та завданнями державних органів (органів місцевого самоврядування), підприємств, установ та організацій, які ведуть військовий облік та забезпечують її функціонування із застосуванням засобів автоматизації процесів та використанням необхідних баз даних (реєстрів), визначених законодавством.

Головною вимогою до системи військового обліку є постійне забезпечення повноти та достовірності даних, що визначають кількісний склад та якісний стан призовників і військовозобов’язаних.

 

Функціонування системи військового обліку забезпечується органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.

 

Загальне керівництво роботою з організації та ведення військового обліку військовозобов'язаних і призовників та контроль за станом цієї роботи в державних органах, в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, організаціях та установах (навчальних закладах) незалежно від   підпорядкування і форм власності здійснює Генеральний штаб Збройних Сил України,  а в межах областей,  районів і міст - відповідно, штаби  оперативних командувань і військові комісаріати.

 

Приписка громадян України чоловічої статі до призовних дільниць проводиться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей. До призовних дільниць щороку протягом січня - березня приписуються допризовники, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Приписка проводиться Р(М)ВК за місцем проживання («військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб» - пункт 15 Порядку).

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку призовників з дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас.

 

У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі.

Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань (Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України).

Взяттю на військовий облік військовозобов'язаних підлягають жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом.

 

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб, організовується і безпосередньо ведеться державними органами (органами місцевого самоврядування), а також підприємствами, установами та організаціями, в яких призовники і військовозобов’язані працюють (навчаються).

 

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у Р(М)ВК здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

 

Відповідно до обсягу та деталізації військовий облік поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та персональний.

Ведення персонально-якісного обліку призовників і військовозобов'язаних покладається на районні (міські) військові комісаріати. Персонально-якісний облік військовозобов'язаних Служби безпеки України покладається на відповідні облікові органи Служби безпеки України, а Служби зовнішньої розвідки України – на відповідні підрозділи Служби зовнішньої розвідки України.

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.

Персональний облік призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх роботи або навчання та покладається на керівників підприємств, установ, організацій і навчальних закладів незалежно від підпорядкування і форм власності.

 

Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.

На спеціальному військовому обліку перебувають військовозобов’язані, заброньовані за органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями на період мобілізації та на воєнний час, який ведеться в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Решта військовозобов’язаних перебуває на загальному військовому обліку.

 

Військовий облік громадян України, які тимчасово перебувають за кордоном, ведеться дипломатичними та консульськими представництвами України.

Військовий облік громадян України, які постійно проживають за кордоном, не ведеться.

 

ІІІ. ОБОВ’ЯЗКИ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЩОДО ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ.

 

Обов’язки органів місцевого самоврядування щодо ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про військовий обов'язок і військову службу», «Про місцеве самоврядування в Україні», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352 та Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

 

Закон України «Про оборону України»

 Стаття 15. Діяльність органів місцевого самоврядування у сфері оборони

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної роботи забезпечують:

 • підготовку громадян до військової служби, а також загальне військове навчання у воєнний час;
 • приписку громадян до призовних дільниць, військовий облік військовозобов'язаних і призовників;
 • призов громадян на строкову військову службу;
 • направлення громадян на навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори;
 • організацію та участь у здійсненні на відповідній території заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою, територіальною обороною та цивільним захистом;
 • бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;
 • проведення мобілізації людських, транспортних та інших ресурсів в особливий період;
 • проведення заходів щодо військово-патріотичного виховання громадян України;
 • здійснення інших повноважень у галузі оборонної роботи, передбачених законами.

 

Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 18. Органи місцевого самоврядування

Виконавчі органи сільських, селищних, міських рад:

 • планують, організовують    і    забезпечують    мобілізаційну підготовку  та  мобілізацію  на  території  відповідних  населених пунктів;
 • розробляють мобілізаційні плани, довготермінові і річні програми мобілізаційної підготовки;
 • організовують під  час  мобілізації  в  установленому порядку своєчасне  оповіщення  та  прибуття  громадян,  які залучаються до виконання   обов'язку  щодо  мобілізації  у  порядку,  визначеному частинами  третьою  -  п'ятою  статті  22 цього Закону, техніки на збірні  пункти та у військові частини, виділення будівель, споруд, земельних  ділянок,  транспортних  та  інших матеріально-технічних засобів  і надання послуг Збройним Силам України, іншим військовим формуванням,   Оперативно-рятувальній  службі  цивільного  захисту відповідно до мобілізаційних планів;
 • забезпечують на   території   відповідних  населених  пунктів ведення військового обліку  військовозобов'язаних  і  призовників, бронювання  військовозобов'язаних  на  період  мобілізації  та  на воєнний    час    і    надання    звітності    щодо     бронювання військовозобов'язаних  у порядку,  визначеному Кабінетом Міністрів України;
 • забезпечують надання військовим комісаріатам  відомостей  про реєстрацію,   банкрутство   (ліквідацію)  підприємств,  установ  і організацій,  що  належать  до  сфери  їх  управління,  згідно  із законодавством;
 • сприяють військовим  комісаріатам у їх роботі в мирний час та під час мобілізації;
 • одержують від місцевих  органів  виконавчої  влади  необхідну інформацію   про   характер  мобілізаційних  завдань  (замовлень), встановлених  підприємствам,   установам   і   організаціям,   які знаходяться  на  території відповідних населених пунктів,  з метою планування  раціонального  використання  людських  і  матеріальних ресурсів під час мобілізації та у воєнний час;
 • забезпечують на  території  відповідних   населених   пунктів виконання  законів  України  та  інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

 

Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»

Стаття 36. Повноваження в галузі оборонної роботи

До відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать такі делеговані повноваження:

1) сприяння організації призову громадян на військову службу за призовом осіб офіцерського складу, строкову військову та альтернативну (невійськову) службу, а також їх мобілізації, підготовці молоді до служби в Збройних Силах України, організації навчальних (перевірочних) та спеціальних військових зборів; забезпечення доведення до підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, а також населення наказу військового комісара про оголошення мобілізації;

2) бронювання робочих місць для військовозобов'язаних на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до законодавства;

3) організація та участь у здійсненні заходів, пов'язаних з мобілізаційною підготовкою та цивільним захистом, на відповідній території;

8) здійснення заходів щодо військово-патріотичного виховання населення.

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов'язок

7. Виконання військового обов'язку громадянами України забезпечують … органи місцевого самоврядування … в межах їх повноважень, передбачених законом…

 

Стаття 8. Підготовка до військової служби

2. Відповідальність за організацію та проведення підготовки громадян України до військової служби в межах повноважень покладається на … місцеві державні адміністрації …

4. Контроль за організацією і проведенням допризовної підготовки та підготовки призовників з військово-технічних спеціальностей, програмним і методичним забезпеченням цієї підготовки здійснюється … органами місцевого самоврядування.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

5. … органи місцевого самоврядування, на які покладено ведення первинного обліку військовозобов'язаних і призовників … щороку в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, зобов'язані подавати до відповідних районних (міських) військових комісаріатів списки громадян України, які підлягають приписці до призовних дільниць.

Стаття 34. Персонально-якісний, персонально-первинний та персональний облік призовників і військовозобов'язаних

4. Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання. У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні військові комісаріати, облік ведеться органами місцевого самоврядування.

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів, незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.

2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:

здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, військовозобов’язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому обліку за місцем проживання або перебування;

надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які порушують ці правила;

надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік.

3. Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов’язані за зверненнями військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук, затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.

4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.

9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.

Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України

1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України, винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць, призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів, мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть відповідальність згідно із законом.

Стаття 43. Фінансове і матеріальне забезпечення заходів, пов'язаних з організацією військової служби і виконанням військового обов'язку

2. Центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування для проведення медичного огляду громадян, призову їх на військову службу, відправлення призваних осіб до військових частин, прийняття на військову службу за контрактом зобов'язані забезпечувати районні (міські) військові комісаріати необхідною кількістю технічних працівників та обслуговуючого персоналу, обладнаними призовними (збірними) пунктами, медикаментами, інструментарієм, медичним і господарським майном, автомобільним транспортом, а також забезпечувати здійснення охорони громадського порядку на призовних пунктах.

3. Для повного і якісного виконання планів проведення мобілізації в особливий період місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування разом з підприємствами, установами та організаціями незалежно від підпорядкування і форм власності та районними (міськими) військовими комісаріатами в мирний час утворюють дільниці для оповіщення і збору військовозобов'язаних, комплектують їх особовим складом із числа військовозобов'язаних без звільнення громадян від виконання основних обов'язків за місцем роботи та сприяють у набутті ними професійних навичок, а також забезпечують реалізацію інших заходів, пов'язаних з виконанням планів проведення мобілізації.

4. Місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування забезпечують районні (міські) військові комісаріати службовими будинками, підсобними господарськими приміщеннями і приміщеннями для призовних пунктів (дільниць) згідно із законодавством.

 

Обов’язки, визначені:

- Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

- Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921.

 

ІV. ОБОВ’ЯЗКИ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ І ПРИЗОВНИКІВ З ПИТАНЬ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, МОБІЛІЗАЦІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ.

 

Обов’язки військовозобов’язаних і призовників з питань військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації визначені Законами України «Про оборону», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних», «Про військовий обов'язок і військову службу», Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 та Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

 

Закон України «Про оборону України»

 Стаття 17. Права та обов'язки громадян України у сфері оборони

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

Громадяни України чоловічої статі, придатні до проходження військової служби за станом здоров'я і віком, а жіночої статі - також за відповідною фаховою підготовкою, повинні виконувати військовий обов'язок згідно із законодавством.

Громадяни проходять військову службу, службу у військовому резерві та виконують військовий обов'язок у запасі відповідно до законодавства.

 

Закон  України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 22. Обов'язки громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

1. Громадяни зобов'язані:

з'являтися    за    викликом   до   військових   комісаріатів (військовозобов'язані   Служби   безпеки  України  -  за  викликом Центрального  управління  або  регіонального органу Служби безпеки України, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за  викликом Служби зовнішньої розвідки України) для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час;

2. Громадяни,  які  перебувають  у  запасі  і  не призвані на військову  службу  або  не  залучені  до виконання обов'язків щодо мобілізації  за посадами, передбаченими штатами воєнного часу, під час  мобілізації,  можуть  бути  відповідно  до закону залучені до виконання  робіт,  які  мають  оборонний  характер.

Громадяни, які    здійснюють    підприємницьку    діяльність, виконують мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з  укладеними договорами (контрактами).

3.  Під  час мобілізації та переведення Збройних Сил України, інших    військових   формувань,   Оперативно-рятувальної   служби цивільного захисту на штати воєнного часу громадяни (крім тих, які проходять  службу  у військовому резерві) зобов’язані з’явитися до військових  частин  або на збірні пункти військових комісаріатів у строки,  зазначені  в  отриманих  ними  документах (мобілізаційних розпорядженнях,  повістках або розпорядженнях військових комісарів (військовозобов'язані Служби безпеки України - керівників органів, де  вони  перебувають  на військовому обліку, військовозобов’язані Служби зовнішньої розвідки України - за викликом Служби зовнішньої розвідки   України,   військовозобов'язані  Оперативно-рятувальної служби   цивільного   захисту  -  керівників  відповідних  органів управління  центрального  органу виконавчої влади, який забезпечує формування  та  реалізує  державну  політику  у  сфері  цивільного захисту).  Резервісти зобов'язані з'явитися до військових частин у строки,  визначені  командирами  військових  частин,  в  яких вони проходять службу у військовому резерві.

 4. Громадяни, які перебувають у запасі, завчасно приписуються до  військових  частин для проходження військової служби у воєнний час або до інших підрозділів чи формувань для виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу.

5.   Призов  громадян  на  військову  службу  (крім  тих,  що проходять  службу  у  військовому резерві) під час мобілізації або залучення  їх  до  виконання обов'язків за посадами, передбаченими штатами  воєнного часу, здійснюють місцеві органи виконавчої влади через  військові комісаріати (військовозобов'язаних Служби безпеки України  -  Центральне  управління  або  регіональні органи Служби безпеки  України, військовозобов’язаних Служби зовнішньої розвідки України      -     Служба     зовнішньої     розвідки     України, військовозобов'язаних   Оперативно-рятувальної  служби  цивільного захисту   -   відповідні  органи  управління  центрального  органу виконавчої  влади, який забезпечує формування та реалізує державну політику  у  сфері  цивільного  захисту). Резервістів на військову службу   під   час  оголошення  мобілізації  призивають  командири військових  частин,  в  яких  вони  проходять службу у військовому резерві.

Військовозобов’язані   та   резервісти,  які  перебувають  на зборах,  у  разі  оголошення мобілізації продовжують перебувати на зборах. За необхідності зазначені особи призиваються на військову службу командирами відповідних військових частин за розпорядженням Генерального штабу Збройних Сил України.

6. Громадянам,  які  перебувають  на  військовому  обліку,  з моменту   оголошення   мобілізації   забороняється   зміна   місця проживання  без  дозволу  посадової  особи,  визначеної  у частині третій цієї статті.

 

Закон України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних»

Стаття 9. Права та обов’язки військовозобов’язаних (призовників)

2. Військовозобов’язаний (призовник) зобов’язаний подавати до органу ведення Реєстру достовірну інформацію про свої персональні дані, що вносяться до Реєстру.

 

Закон України «Про військовий обов'язок і військову службу»

Стаття 1. Військовий обов'язок

1. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є конституційним обов'язком громадян України.

4. Громадяни України мають право на заміну виконання військового обов'язку альтернативною (невійськовою) службою згідно з Конституцією України та Законом України"Про альтернативну (невійськову) службу".

10. Громадяни України, які приписані до призовних дільниць або перебувають у запасі Збройних Сил України чи проходять службу у військовому резерві, зобов'язані:

прибувати за викликом районного (міського) військового комісаріату для оформлення військово-облікових документів, приписки, проходження медичного огляду, направлення на підготовку з метою здобуття або вдосконалення військово-облікової спеціальності, призову на військову службу або на збори військовозобов'язаних;

проходити медичний огляд та лікування в лікувально-профілактичних закладах згідно з рішеннями комісії з питань приписки, призовної комісії або військово-лікарської комісії районного (міського) військового комісаріату;

проходити підготовку до військової служби, військову службу і виконувати військовий обов'язок у запасі;

виконувати правила військового обліку, встановлені законодавством.

Резервісти зобов’язані прибувати до військової частини, в якій вони проходять службу у військовому резерві, за викликом командира цієї військової частини.

11. Жінки, які мають фах, споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військовозобов'язаних.

12. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. У мирний час жінки можуть бути прийняті на військову службу та службу у військовому резерві тільки в добровільному порядку (за контрактом).

Стаття 2. Військова служба і виконання військового обов'язку в запасі

8. Виконання військового обов’язку в запасі полягає в дотриманні військовозобов’язаними порядку і правил військового обліку, проходженні зборів для збереження та вдосконалення знань, навичок і умінь, необхідних для виконання обов’язків військової служби в особливий період.

12. Громадяни України, які приписуються до призовних дільниць, направляються для підготовки до військової служби, особи, які призиваються або приймаються на військову службу, приймаються на службу у військовому резерві, та військовозобов’язані, призначені для комплектування посад за відповідними військово-обліковими спеціальностями під час проведення мобілізації, проходять обов’язковий медичний огляд.

Стаття 13. Права та обов'язки громадян України, які проходять підготовку до військової служби

3. Відвідування громадянами України, направленими районними (міськими) військовими комісаріатами для проходження занять з підготовки до військової служби та інших заходів, що стосуються підготовки допризовників та призовників, обов'язкове.

Стаття 14. Приписка громадян України до призовних дільниць

6. Для приписки до призовної дільниці громадяни України зобов'язані особисто прибути до районного (міського) військового комісаріату в строк, зазначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони України.

Стаття 15. Призовний вік. Призов громадян України на строкову військову службу

1. На строкову військову службу призиваються придатні для цього за станом здоров'я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 19 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

3. Призов громадян України на строкову військову службу включає проходження ними призовної комісії та відправлення їх до військових частин.

8. Після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову:

призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці;

у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України;

призовники, які змінили місце проживання, зобов'язані в семиденний строк прибути до районного (міського) військового комісаріату за новим місцем проживання для взяття на військовий облік;

9. У ході проведення чергового призову зміна місця військового обліку громадян призовного віку не допускається, за винятком підтверджених відповідними документами випадків, які передбачають:

переведення на роботу в іншу місцевість;

переїзд на нове місце проживання;

прийняття до навчального закладу і вибуття в іншу місцевість для продовження навчання;

направлення за розподілом на роботу в іншу місцевість після закінчення навчального закладу.

10. У разі неявки призовника без поважних причин за викликом районного (міського) військового комісаріату на призовну комісію він несе відповідальність, установлену законом.

Стаття 21. Матеріальне забезпечення громадян України у зв'язку з призовом або прийняттям на військову службу

2. Громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із взяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціонарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, необхідний для виконання зазначених обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

Стаття 27. Зарахування в запас. Категорії запасу

1. У запас Збройних Сил України та інших військових формувань зараховуються громадяни України, які придатні за станом здоров’я до проходження військової служби в мирний або воєнний час і не досягли граничного віку перебування в запасі. Вони перебувають на військовому обліку в районних (міських) військових комісаріатах та відповідних органах інших військових формувань.

Стаття 29. Проходження зборів військовозобов'язаними та резервістами

1. Військовозобов'язані призиваються на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори. Резервісти проходять підготовку та збори відповідно до програм у порядку, встановленому положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві.

9. Військовозобов'язані, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату (органу Служби безпеки України) на прибуття для призову на збори, зобов'язані прибути в пункт і в строк, зазначені у повістці.

Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо виконання правил військового обліку

10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.

 

 

Обов’язки, визначені:

- Положенням про підготовку і проведення призову громадян України на строкову військову службу та прийняття призовників на військову службу за контрактом, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2002 р. № 352;

- Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921;

- Правилами військового обліку призовників і військовозобов’язаних, які затверджені Додатком 1 до вказаного Порядку.

 

V. ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВІ ОЗНАКИ.

 

Щодо  військового  обов'язку громадяни України поділяються на такі категорії:

     - допризовники - особи,  які підлягають приписці  до  призовних дільниць;

     - призовники - особи, приписані до призовних дільниць;

     - військовослужбовці - особи, які проходять військову службу;

     - військовозобов'язані -  особи,  які  перебувають у запасі для комплектування Збройних Сил України та інших військових  формувань на  особливий період,  а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави;

     - резервісти -  особи, які проходять службу у військовому резерві Збройних Сил України, інших військових формувань і призначені для їх комплектування у мирний та воєнний час.

 

Військовий ідентифікаційний номер – номер, який присвоюється військовозобов’язаному (призовнику) під час внесення його даних до бази даних Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних (має цифрове позначення, також відображається штрих-кодом).

 

Група обліку.

Відповідно до Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних встановлені наступні групи обліку для військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу, які позначають особливі ознаки служби (додаток 2 до наказу Міністерства оборони України від 27.05.2014 року № 337):

А – для всіх видів Збройних Сил України, родів військ і служб, для яких не визначені особливі вимоги щодо проходження військової служби;

Б – для спеціалістів з ракетної зброї;

Г – для Служби безпеки України;

Д – для високомобільних десантних військ;

Е – для льотного складу;

І  – для плавскладу підводних човнів;

К – для плавскладу надводних човнів;

М – для морської піхоти;

Н – для берегових ракетно-артилерійських військових частин;

П – для Національної гвардії України;

Р – для Державної прикордонної служби України;

С – для Державної служби України з надзвичайних ситуацій;

Т – для Державної спеціальної служби транспорту Міністерства інфраструктури України;

У – для військових формувань, утворених відповідно до законів України;

Ф – для військових частин спеціального призначення;

Х – для гірських військових частин і підрозділів;

Ч – для Управління державної охорони України.

 

 

 

Категорія обліку.

Запас військовозобов’язаних поділяється на першу і другу категорії.

До запасу першої категорії належать військовозобов’язані, які проходили військову службу та здобули під час її проходження військово-облікову спеціальність.

До запасу другої категорії належать військовозобов’язані, які не здобули військово-облікової спеціальності під час проходження військової служби або не проходили військової служби, а також військовозобов’язані-жінки.

Військовозобов’язані, зараховані до запасу другої категорії, у разі здобуття під час перебування в запасі або служби у військовому резерві військово-облікової спеціальності переводяться до запасу першої категорії (крім військовозобов’язаних-жінок).

 

Склад.

Військовослужбовці, резервісти та військовозобов'язані поділяються на:

- рядовий склад;

- сержантський і старшинський склад;

- офіцерський склад.

 

Профіль підготовки (для офіцерського складу запасу) (група – перші дві цифри військово-облікової спеціальності офіцерського складу запасу).

- командний (групи з 01 по 39),

- інженерний і технічний (групи з 44 по 67),

- юридичний (група 85),

- медичний (група 90),

- ветеринарний (група 99).

 

Військове звання.

Встановлюються такі військові звання:

Армійські

Корабельні

Рядовий склад

солдат

матрос

старший солдат

старший матрос

Сержантський і старшинський склад

молодший сержант

старшина 2 статті

сержант

старшина 1 статті

старший сержант

головний старшина

старшина

головний корабельний старшина

прапорщик

мічман

старший прапорщик

старший мічман

Офіцерський склад

Молодший офіцерський склад

молодший лейтенант

молодший лейтенант

лейтенант

лейтенант

старший лейтенант

старший лейтенант

капітан

капітан-лейтенант

Старший офіцерський склад

майор

капітан 3 рангу

підполковник

капітан 2 рангу

полковник

капітан 1 рангу

Вищий офіцерський склад

генерал-майор

контр-адмірал

генерал-лейтенант

віце-адмірал

генерал-полковник

адмірал

генерал армії України

 

До військових звань громадян України, які перебувають у запасі чи у відставці або проходять службу у військовому резерві, додаються слова відповідно "запасу", "у відставці" або "резерву".

Присвоєння та позбавлення військових звань, пониження та поновлення у військовому званні військовослужбовців, військовозобов’язаних та резервістів, переатестація осіб, які мають спеціальні звання або класні чини, для присвоєння військових звань здійснюються в порядку, визначеному статутами Збройних Сил України, положеннями про проходження військової служби, положеннями про проходження громадянами України служби у військовому резерві. Військові звання присвоюються довічно.

За військовослужбовцями та військовозобов'язаними зберігається військове звання "рядовий", присвоєне до набрання чинності Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу».

 

Військово-облікова спеціальність.

Для офіцерського складу: шестизначна цифра (сьома цифра позначає рівень військової освіти осіб офіцерського складу).

Для рядового, сержантського та старшинського складу: три перші цифри (наступні три цифри позначають код посади, сьомий знак (літерний) позначає особливі ознаки служби (групу обліку)).

 

Придатність до військової служби.

Придатність до військової служби військовозобов’язаних і призовників визначається військово-лікарськими комісіями (далі - ВЛК) військових комісаріатів у відповідності до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 року № 402.

За  статтями  (пунктами  статей)  Розкладу  хвороб, ВЛК щодо військовозобов'язаних, виносить одну із таких  постанов: 

"Придатний  до  військової  служби". 

"Обмежено придатний до військової служби";

"Непридатний до  військової  служби  у  мирний час,  обмежено придатний у воєнний час";

"Непридатний до  військової  служби  з виключенням з військового обліку";

Військовозобов'язані,  залежно  від  категорії   запасу, військово-облікової   спеціальності   та  призначення,  підлягають повторному огляду ВЛК військових комісаріатів.  Крім того, офіцери запасу  підлягають  повторному  огляду  зазначеними  ВЛК  під  час чергового атестування (присвоєння чергових військових звань у запасі),  а рядовий,  сержантський  та  старшинський склад   запасу   ВЛК   військових  комісаріатів  -  у  разі  зміни призначення (призначення на особливий період у команду для призову на військову службу, у разі оголошення  мобілізації).

Повторний медичний огляд військовозобов’язаних, які перебувають у запасі 1 і 2 розрядів, раніше визнаних придатними до військової служби або непридатними до військової служби в мирний час за станом здоров’я, а також військовозобов’язаних плавскладу ВМС Збройних Сил України проводиться один раз на 5 років ВЛК військових комісаріатів, а льотного складу - ЛЛК військових комісаріатів.

Військовозобов’язані, визнані непридатними до військової служби, повторно оглядаються ВЛК військових комісаріатів за місцем проживання після обов’язкового обстеження у спеціалізованих лікувально-профілактичних закладах. Медичний огляд цієї категорії громадян проводиться за графою ІІ Розкладу хвороб, а тих, які мають офіцерське звання, - за графою ІІІ цього Розкладу хвороб.

 

Розряд запасу.

Запас військовозобов'язаних поділяється на два розряди, що встановлюються залежно від віку військовозобов'язаних. Військовозобов’язані, які перебувають у запасі та мають військові звання рядового, сержантського і старшинського складу, поділяються на розряди за віком:  

Склад (військові звання)

Розряди за віком

1 розряд

2 розряд

Рядовий (солдат (раніше «рядовий»), старший солдат (раніше «єфрейтор»), матрос, старший  матрос 

до 35

до 60

Сержантський та старшинський склад (молодший  сержант,  сержант,  старший   сержант, старшина, старшина 2 статті, старшина 1 статті, головний старшина, головний  корабельний  старшина,  прапорщик,  старший   прапорщик, мічман, старший мічман)

до 35

до 60

Офіцерський склад:

   Молодший офіцерський склад (мол. лейтенант, лейтенант, ст. лейтенант, капітан (капітан-лейтенант)

 

   Старший офіцерський склад:

- майор (капітан 3 рангу), підполковник (капітан 2 рангу)

- полковник (капітан 1 рангу)

 

   Вищий офіцерський склад

 

до 45

 

 

 

до 50

 

до 55

 

до 60

 

до 60

 

 

 

до 60

 

до 60

 

до 65

Військовозобов'язані жінки, незалежно від присвоєних їм  військових звань

----

до 50

 

Граничний  вік  перебування  в  запасі  другого  розряду є граничним віком перебування в запасі та у військовому резерві.

Військовозобов’язані-жінки, незалежно від присвоєних їм військових звань, зараховуються до запасу другого розряду. Граничний вік перебування їх у запасі встановлюється 50 років.

 

Військовозобов'язані,    які:

- досягли   граничного   віку  перебування  в  запасі, 

- визнані військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку,

виключаються з військового обліку і переводяться у відставку.

 

Відмітка у військово-облікових документах про виключення з військового обліку військовозобов’язаних ставиться Р(М)ВК:

- визнаним військово-лікарськими комісіями непридатними до військової служби з виключенням з військового обліку – при винесенні відповідної постанови ВЛК;

- які досягли граничного віку  перебування  в  запасі - протягом січня – лютого наступного року за тим, у якому військовозобов'язані досягли граничного віку перебування у запасі.

 

На підставі вимог пункту 1 статті 27 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу та підпункту 1 пункту 18 Порядку організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. №921 громадяни України, які були раніше виключені з військового обліку по досягненню граничного віку перебування у запасі, придатні на даний час за станом здоров’я до проходження військової служби і не досягли чоловіки – 60 років, а жінки – 50 років підлягають постановці на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах за місцем реєстрації місця проживання.

Хибною є думка, що на підставі статті 58 Конституції України (що Закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи) не повинні перебувати на військовому обліку, у зв’язку з тим, що здійснюється не відновлення на військовому обліку, а проводиться нова постановка громадян на військовий облік військовозобов’язаних.

 

Посадові особи органів місцевого самоврядування за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку і мобілізацію несуть адміністративну відповідальність згідно із законом.

За перешкоджання законній діяльності ЗС України та інших військових формувань в особливий період - кримінальну відповідальність згідно із законом.

Довідково: особливий період   -   період   функціонування   національної економіки,  органів  державної  влади,  інших  державних  органів, органів місцевого  самоврядування, ЗС України,  інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і  організацій,  а  також  виконання  громадянами  України   свого конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період після закінчення воєнних дій. Таким чином на території України особливий період настав 17.03.2014 року – з набранням чинності Указом Президента України «Про часткову мобілізацію». Але з закінченням періоду проведення часткової мобілізації, особливий період не закінчився. Окремі рішення про його закінчення не приймалися. (Вищий адміністративний суд України у постанові від 16.02.2015 року (справа №800/582/14) виходячи із системного аналізу норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» зазначив, що закінчення періоду мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду). Таким чином, на даний час триває особливий період.

Військовозобов’язані, за ухилення від військового обліку після попередження, зробленого відповідним військовим комісаріатом, а також за ухилення від призову на військову службу та на навчальні (чи перевірні) або спеціальні збори несуть кримінальну відповідальність згідно із законом.

 

Громадяни, приписані до призовних дільниць, перебувають на військовому  обліку  призовників  з  дня їх приписки до призову на військову службу чи зарахування в запас. Граничний вік перебування на обліку призовників - до 27 років.

 

Законом України «Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних» визначається перелік персональних та службових відомостей про військовозобов’язаних і призовників, які заносяться та зберігаються в базі даних:

Стаття 6. Відомості Реєстру

1. До Реєстру заносяться та зберігаються в базі даних Реєстру такі відомості про військовозобов’язаних (призовників):

1) персональні дані;

2) службові дані.

2. Згода військовозобов’язаних (призовників) на обробку їхніх персональних даних для цілей Реєстру не потрібна.

Стаття 7. Персональні дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До персональних даних військовозобов’язаного (призовника) належать:

1) прізвище;

2) власне ім’я (усі власні імена);

3) по батькові (за наявності);

4) дата народження;

5) місце народження;

6) стать;

7) місце проживання та місце перебування;

8) відомості про батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників та інших представників (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження);

9) реквізити паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон (серія, номер, дата видачі, орган, що видав, строк дії);

10) відомості про документи, що підтверджують смерть особи або визнання особи померлою чи безвісно відсутньою;

11) відомості щодо визнання особи недієздатною (поновлення дієздатності);

12) відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада);

13) реєстраційний номер облікової картки платника податків;

14) відцифрований образ обличчя особи;

15) відомості про дату виїзду за межі України та дату повернення на територію України;

16) відомості про освіту та спеціальність.

Стаття 8. Службові дані військовозобов’язаного (призовника)

1. До службових даних військовозобов’язаного (призовника) належать відомості про виконання ним військового обов’язку та військово-облікові ознаки.

 

VІ. ВИМОГИ ЩОДО ВЕДЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНО-ПЕРВИННОГО ОБЛІКУ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ТА ПРИЗОВНИКІВ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Персонально-первинний облік призовників і військовозобов'язаних передбачає облік відомостей щодо призовників та військовозобов'язаних за місцем їх проживання (військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб). У сільській місцевості, а також у містах і селищах, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, персонально-первинний облік призовників і військовозобов’язаних, крім військовозобов’язаних СБУ, Служби зовнішньої розвідки, за місцем їх проживання ведеться виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад.

 

З метою забезпечення персонально-первинного обліку призовників і військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад здійснюють:

взяття на військовий облік громадян, які прибули на нове місце проживання до адміністративно-територіальної одиниці, що обслуговується виконавчим комітетом сільської, селищної або міської ради, тільки після їх взяття на військовий облік у районному (міському) військовому комісаріаті;

зняття з військового обліку громадян після їх вибуття в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю) до нового місця проживання тільки після їх зняття з військового обліку в районному (міському) військовому комісаріаті;

виявлення призовників і військовозобов’язаних, які проживають на території, що обслуговується виконавчими комітетами сільської, селищної чи міської ради, і не перебувають в них на військовому обліку, взяття таких працівників і військовозобов’язаних на персонально-первинний облік та направлення до районних (міських) військових комісаріатів для взяття на військовий облік;

оповіщення на вимогу районних (міських) військових комісаріатів призовників і військовозобов’язаних про їх виклик до районних (міських) військових комісаріатів і забезпечення їх своєчасного прибуття;

постійну взаємодію з відповідними районними (міськими) військовими комісаріатами та військовими частинами щодо строків та способів звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів, внесення відповідних змін до них, а також щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних;

у п’ятиденний строк з дня подання відповідних документів внесення до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних змін щодо їх сімейного стану, місця проживання, освіти, місця роботи і посади та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних (додаток 2);

звіряння не рідше одного разу на рік облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ, організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності сільських, селищних та міських рад, а також із будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу;

звіряння даних карток первинного обліку призовників, які перебувають на військовому обліку в органах місцевого самоврядування, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів (після приписки громадян до призовних дільниць і перед призовом їх на строкову військову службу, а також в інші строки, визначені районними (міськими) військовими комісаріатами);

складення і подання щороку до 1 грудня до районних (міських) військових комісаріатів списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (додаток 3);

приймання під розписку від призовників і військовозобов’язаних їх військово-облікових документів для подання до районних (міських) військових комісаріатів для звіряння з картками первинного обліку та оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнний час (додаток 4);

постійний контроль за виконанням громадянами, посадовими особами підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів, встановлених правил військового обліку та проведенням відповідної роз’яснювальної роботи. Звернення щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, надсилаються до органів Національної поліції для їх розшуку, затримання і доставки до відповідних районних (міських) військових комісаріатів (додаток 5);

інформування районних (міських) військових комісаріатів про всіх громадян, посадових осіб підприємств, установ та організацій та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення винних до відповідальності згідно із законом;

повідомлення щомісяця до 5 числа районних (міських) військових комісаріатів про реєстрацію, ліквідацію підприємств, установ та організацій, які перебувають на території відповідних населених пунктів (додаток 6);

ведення та зберігання журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів (додаток 7). Журнал ведеться до повного закінчення, після чого зберігається згідно із встановленим порядком протягом семи років.  

 

Крім того, Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921 встановлені наступні вимоги:

 

Кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку у державних органах (в органах місцевого самоврядування), визначається з урахуванням таких норм, за наявності на військовому обліку:

від 500 до 1000 призовників і військовозобов’язаних — одна особа;

від 1000 до 2000 призовників і військовозобов’язаних — дві особи, а на кожні наступні 1000 призовників і військовозобов’язаних — по одній особі додатково.

Зазначені особи утримуються за рахунок коштів державного та відповідних місцевих бюджетів.

За наявності на військовому обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях менше 500 призовників і військовозобов’язаних обов’язки щодо ведення військового обліку покладаються на посадову особу кадрового підрозділу або служби управління персоналом, якій встановлюється доплата у розмірі до 50 відсотків посадового окладу, крім державних службовців.

Загальна кількість осіб, відповідальних за ведення військового обліку в державних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, визначається виходячи з кількості призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку станом на 1 січня поточного року, із застосуванням вказаних вище норм.

У разі наявності у виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад, на підприємствах, в установах та організаціях двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують в окремий підрозділ — військово-обліковий підрозділ (відділ, сектор, групу тощо).

Посадові оклади для осіб військово-облікових підрозділів установлюються на рівні посадових окладів працівників кадрового підрозділу.

 

Державні органи (органи місцевого самоврядування), підприємства, установи та організації у семиденний строк інформують відповідні районні (міські) військові комісаріати про призначення, переміщення і звільнення осіб, відповідальних за ведення військового обліку.

 

Органи місцевого самоврядування повинні вести військовий облік громадян України, які підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 17 та 18 Порядку.  

Військовий облік громадян України, які не підлягають взяттю на військовий облік призовників і військовозобов’язаних згідно пунктів 19 та 20 Порядку, органами місцевого самоврядування не ведеться.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про затвердження переліку підстав за яких громадяни України знімаються з військового обліку військовозобов’язаних у військових комісаріатах, відповідних підрозділах Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки України, в  інших випадках, за рішенням Міністерства оборони України».

 

Військовий облік здійснюється з урахуванням встановлених в Україні правил реєстрації місця проживання фізичних осіб (призовники і військовозобов’язані повинні перебувати на військовому обліку у Р(М)ВК за місцем реєстрації місця проживання).

 

Військовий облік ведеться на підставі паспорта громадянина України та таких військово-облікових документів:

для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

для військовозобов’язаних — військового квитка або тимчасового посвідчення.

Довідково: станом на кінець 2017 року на погодженні та затвердженні знаходиться проект наказу Міністра оборони України «Про тимчасове посвідчення військовозобов’язаного».

Громадяни, у яких в наявності довідки (замість військового квитка), обліково-послужні картки, приписні посвідчення та інше – не мають встановлених військово-облікових документів і повинні невідкладно прибути до районного (міського) військового комісаріату за місцем перебування на військовому обліку для їх отримання.

Військово-обліковий документ зобов’язані мати всі чоловіки а також жінки, які мають спеціальність визначену постановою Кабінету Міністрів України № 711 від 14.10.1994 року.

Відповідно до Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і Положення про військовий квиток офіцера запасу, затверджених Указом Президента України від 30.12.2016 року № 582/2016 та наказу Міністра оборони України від 10.04.2017 року № 206 «Про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу», військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу і військовий квиток офіцера запасу видаються тільки військовозобов’язаним. У разі втрати (пошкодження) військово-облікового документу громадянами України, які були раніше виключені з військового обліку (по досягненню граничного віку, за станом здоров’я або були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину), районні (міські) військові комісаріати по місцю виключення з військового обліку або по місцю теперішньої реєстрації місця проживання громадян, за їх заявою, видають тимчасові посвідчення замість військових квитків (у разі, якщо громадянин виключався з військового обліку іншим Р(М)ВК – комісаріат за місцем проживання громадянина направляє до нього запит для отримання необхідних даних для виписки тимчасового посвідчення замість військового квитка і після отримання необхідних даних організовує його видачу).

 

Державні органи (органи місцевого самоврядування), які забезпечують функціонування системи військового обліку, підприємства, установи та організації, де ведеться військовий облік призовників і військовозобов’язаних, виготовляють друкарським способом правила військового обліку і вивішують їх на видному місці у відповідних приміщеннях.

 

Взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах здійснюється за їх особистої присутності. При цьому взяття на військовий облік, зняття або виключення з нього здійснюється за умови наявності паспорта громадянина України та військово-облікових документів, визначених у пункті 16 цього Порядку.

Виключення з військового обліку осіб, які за рішенням суду визнані недієздатними, оголошені померлими (які пропали безвісти) або засуджені до позбавлення волі, здійснюється без їх особистої присутності.

 

Звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку, з їх обліковими даними, що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій, в яких вони працюють (навчаються), що перебувають на території відповідальності виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, а також з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб, а також з фактичним проживанням (перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного обходу.

Крім того, під час звіряння перевіряються наявність та стан військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних.

Виконавчі комітети сільських, селищних або міських рад вносять до карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних зміни облікових даних, які виявлені під час звіряння, та надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних.

Про призовників і військовозобов’язаних, керівників та посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також власників будинків, які порушують встановлені правила військового обліку, повідомляється виконавчими комітетами сільських, селищних або міських рад районному (міському) військовому комісаріату для притягнення винних до відповідальності згідно із законом.

Результати звіряння облікових даних карток первинного обліку з обліковими даними особових карток призовників і військовозобов’язаних підприємств, установ та організацій вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та підприємств, установ і  організацій.

Для цього органами місцевого самоврядування:

- складається список підприємств, установ та організацій, розташованих на території відповідальності незалежно від підпорядкування та форми власності;

- видається відповідне рішення, яким затверджується графік звіряння. Графік повинен включати в себе розділ по проведенню звіряння з підприємствами, установами та організаціями, розділ по проведенню звіряння з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та розділ по проведенню звіряння шляхом подвірного обходу (по вулицям (охоплюючи всі будинки розташовані на території обслуговування)). Примірник рішення з графіком звіряння надсилається до відповідного Р(М)ВК;

- для проведення подвірного обходу у рішенні передбачається створення комісії з числа членів виконавчого комітету сільської (селищної, міської) ради;

- завчасно доводиться Графік звіряння до підприємств, установ та організацій;

- проставляються відмітки про усі проведені звіряння в Графіку звіряння та у Журналі обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів;

- надсилаються повідомлення до Р(М)ВК про виявлених порушників Правил військового обліку.

Особи, відповідальні за ведення військового обліку підприємств, установ та  організацій, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних сільських (селищних, міських) рад та проводять звіряння даних особових карток призовників і військовозобов’язаних з картками первинного обліку органів місцевого самоврядування.

Сільська (селищна, міська) рада проводить звіряння з підприємствами, установами та організаціями розташованими на території її відповідальності за призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у цій раді.

 

Звіряння даних карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад, з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів здійснюється відповідно до графіка звіряння, затвердженого відповідним розпорядженням місцевого органу виконавчої влади (за військовозобов’язаних – не рідше одного разу на рік, за призовників – після проведення приписки громадян до призовних дільниць, перед їх призовом на строкову військову службу, а також у інші строки, визначені Р(М)ВК).

Особи виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад, відповідальні за ведення військового обліку, у визначені графіком звіряння строки відряджаються до відповідних районних (міських) військових комісаріатів та проводять звіряння даних карток первинного обліку з обліковими документами призовників і військовозобов’язаних, які зберігаються в районних (міських) військових комісаріатах.

Результати звіряння вносяться до журналу обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів сільських (селищних, міських) рад та відповідних Журналів Р(М)ВК посадовими особами відповідних відділень комісаріату (за офіцерів запасу, рядовий, сержантський і старшинський склад запасу та за призовників).

 

У разі отримання розпорядження районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх явку на призовні дільниці (пункти попереднього збору) для їх приписки до призовної дільниці, призову на військову службу або на збори військовозобов’язаних виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад:

відбирають картки первинного обліку зазначених у розпорядженні осіб;

здійснюють оповіщення зазначених у розпорядженні призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання під їх особистий підпис у картках первинного обліку. У разі відсутності призовників і військовозобов’язаних за місцем їх проживання доводять вимогу про виклик до відома власників будинків, у яких вони проживають;

письмово повідомляють районному (міському) військовому комісаріату про результати оповіщення та виконання вимог законодавства призовниками і військовозобов’язаними та власниками будинків;

забезпечують контроль за прибуттям призовників і військовозобов’язаних за викликом районного (міського) військового комісаріату;

звертаються до органів Національної поліції щодо громадян, які ухиляються від виконання військового обов’язку, для їх розшуку, затримання і доставки до районного (міського) військового комісаріату.

У разі отримання розпоряджень районного (міського) військового комісаріату щодо оповіщення призовників і військовозобов’язаних про їх виклик за іншими причинами, передбаченими пунктом 10 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» або пунктом 1 статті 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку і мобілізацію», органам місцевого самоврядування  рекомендується проводити аналогічні заходи, з метою забезпечення виконання законодавства, але призовників і військовозобов’язаних оповіщати Повістками (додаток 24) під особистий підпис.

 

Виконання органами місцевого самоврядування завдання з проведення роз’яснювальної роботи з призовниками та військовозобов’язаними полягає у доведенні під розпис у картках первинного обліку Правил військового обліку та відповідальності (адміністративної та кримінальної) за ухилення від виконання військового обов’язку, наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку), доведення і пояснення призовникам і військовозобов’язаним вимог законодавства з питань військового обліку та виконання військового обов’язку щодо призову на військову службу (на навчальні збори) та соціальних гарантій призваним, визначення призначення на особливий період (отримання мобілізаційних розпоряджень) та інше.

 

Постійний контроль за виконанням громадянами та посадовими особами встановлених правил військового обліку полягає у спостереженні за дотриманням усіх вимог законодавства з питань військового обов’язку, оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації вказаними категоріями, виявленні порушень та вжитті заходів для їх припинення. Наприклад: щодо перебування на військовому обліку (чоловіків до 60 років, жінок до 50 років), наявності встановлених військово-облікових документів, своєчасного повідомлення Р(М)ВК про зміну облікових даних, призову на військову службу (на строкову, за призовом осіб офіцерського складу, за призовом під час мобілізації на особливий період) та на навчальні збори, дотримання інших вимог.

Довідково: згідно пункту 8 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»: після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову: призовники, яким надійшла повістка районного (міського) військового комісаріату на прибуття до призовної дільниці для проходження призовної комісії, зобов'язані прибути в пункт і у строк, зазначені в повістці; у разі якщо за будь-яких обставин повістка не надійшла, громадяни призовного віку зобов'язані з'явитися до призовної дільниці в десятиденний строк з дня початку відповідного чергового призову, визначеного Указом Президента України.

 

Інформування районних (міських) військових комісаріатів про громадян (за місцем перебування на військовому обліку), посадових осіб та власників будинків, які порушують правила військового обліку, для притягнення їх до відповідальності згідно із законом, здійснюється письмово у довільній формі з вказанням особових даних порушників (посада, прізвище, ім’я, по батькові, дата народження та місце народження, ідентифікаційний номер, серія, номер паспорту, коли і ким видано) та суті порушення (наприклад, за усіх призовників, які у десятиденний строк після набрання чинності Указом Президента України щодо проведення чергового призову не з'явилися до призовної дільниці за місцем перебування на військовому обліку).

 

Органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб:

- здійснюють реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних лише в разі наявності в їх військово-облікових документах позначок районних (міських) військових комісаріатів про зняття з військового обліку або перебування на військовому обліку за місцем проживання (додаток 15);

ВИМОГИ

щодо реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання

призовників і військовозобов’язаних

1. Проведення перевірки наявності таких військово-облікових документів: посвідчення про приписку до призовної дільниці (для призовників), військового квитка або тимчасового посвідчення (для військовозобов’язаних).

2. Проведення перевірки наявності відміток відповідного районного (міського) військового комісаріату про взяття (зняття) призовника або військовозобов’язаного на військовий облік за новим місцем проживання чи перебування. У разі відсутності такої відмітки призовник або військовозобов’язаний направляється до відповідного районного (міського) військового комісаріату для взяття його на військовий облік або зняття з військового обліку.

3. Дані про призовників і військовозобов’язаних, які зареєстрували своє місце проживання, зазначаються у повідомленні про місце перебування призовників і військовозобов’язаних від органів, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб.

Довідково: громадянин спочатку знімається з військового обліку у Р(М)ВК (не раніше ніж за три дні до вибуття з місця проживання), а потім – знімається з реєстрації місця проживання; по прибуттю до нового місця проживання громадянин спочатку стає на військовий облік у Р(М)ВК за новим місцем проживання (після прибуття до нового місця проживання в семиденний строк), а потім – реєструє нове місце проживання. На підставі вимог Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», але з урахуванням пункту 56 Порядку (ПКМУ №921) (взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах здійснюється за їх особистої присутності) громадянин має право знятися з військового обліку за попереднім місцем проживання, стати на військовий облік за новим місцем проживання, а після цього звернутись до органу реєстрації місця проживання для реєстрації нового місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації за попереднім місцем реєстрації.

Довідково: взяття на військовий облік, зняття та виключення з військового обліку призовників і військовозобов’язаних у районних (міських) військових комісаріатах по нотаріально завіреній довіреності не може бути здійснено, так як це суперечить вимогам пункту 56 Порядку (ПКМУ №921).

- надсилають щомісяця до 5 числа до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про реєстрацію (зняття з реєстрації) місця проживання призовників і військовозобов’язаних (додаток 16);

- повідомляють про місце перебування зареєстрованих призовників і військовозобов’язаних на запити районних (міських) військових комісаріатів (додаток 17);

- надсилають у двотижневий строк до районних (міських) військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, повідомлення про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на військовий облік (додаток 18);

- надають районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті призовників і військовозобов’язаних на військовий облік, здійснення контролю за виконанням ними правил військового обліку та виявлення призовників і військовозобов’язаних, які порушують зазначені правила. Повідомлення про виявлення таких осіб надсилаються до районних (міських) військових комісаріатів.

 

Органи державної реєстрації актів цивільного стану повідомляють (додаток 19) у семиденний строк після звернення громадян щодо реєстрації актів цивільного стану районним (міським) військовим комісаріатам, в яких перебувають на військовому обліку призовники і військовозобов’язані, про:

- зміну їх прізвища, імені та по батькові,

- одруження (розлучення),

- реєстрацію смерті призовників і військовозобов’язаних,

- вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень,

- а також зміну інших даних.

 

Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють експлуатацію будинків, а також власники будинків відповідно до розпоряджень районних (міських) військових комісаріатів (додаток 23) та рішень виконавчих комітетів сільських, селищних та міських рад своєчасно подають необхідні відомості до зазначених органів про призовників і військовозобов’язаних, сповіщають їх про виклик до районних (міських) військових комісаріатів шляхом вручення повісток (додаток 24) та забезпечують прибуття за викликом.

 

Призовники і військовозобов’язані, які прибули до нового місця проживання в адміністративно-територіальну одиницю, де відсутні районні (міські) військові комісаріати, для взяття на військовий облік у семиденний строк особисто прибувають із військово-обліковими документами (та паспортом) у районний (міський) військовий комісаріат.

Про призовників і військовозобов’язаних, які вибули до нового постійного місця проживання за межі адміністративно-територіальної одиниці без зняття з військового обліку, виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради повідомляє районному (міському) військовому комісаріату для вжиття відповідних заходів.

 

Під час взяття на військовий облік призовників і військовозобов’язаних виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад:

перевіряється дійсність та належність військово-облікових документів призовників і військовозобов’язаних їх власникам, наявність відміток про взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах і своєчасність їх прибуття у виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради;

проводиться оформлення картки первинного обліку (додаток 8).

 

У разі виявлення у військово-облікових документах розбіжностей, неточностей або підробок виконавчий комітет сільської, селищної або міської ради повідомляє про це районному (міському) військовому комісаріату.

 

Картки первинного обліку у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад заповнюються послідовно, у точній відповідності з даними записів військово-облікових документів. Відсутні дані первинного обліку вносяться до картки під час особистої бесіди з призовником або військовозобов’язаним.

 

Картки первинного обліку зберігаються у виконавчих комітетах сільських, селищних та міських рад в алфавітному порядку за такими групами:

перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу;

друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;

третя — картки первинного обліку призовників;

четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок;

п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Виконавчі комітети сільських, селищних та міських рад щомісяця до 5 числа надсилають до районних (міських) військових комісаріатів повідомлення про зміну облікових даних призовників і військовозобов’язаних, які змінили місце проживання в межах адміністративно-територіальної одиниці, та військовозобов’язаних, що прибули з мобілізаційними розпорядженнями.

За рішенням районного (міського) військового комісаріату здійснюється вилучення у військовозобов’язаного мобілізаційного розпорядження, про що у військовому квитку ставиться відмітка. Вилучені мобілізаційні розпорядження щомісяця до 5 числа надсилаються до районного (міського) військового комісаріату разом з повідомленням про зміну облікових даних.

 

У разі зняття (виключення) призовників і військовозобов’язаних із військового обліку виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад у картках первинного обліку ставляться відповідні відмітки.

Призовники і військовозобов’язані, які вибувають за межі України на постійне місце проживання, направляються виконавчими комітетами сільських, селищних та міських рад до районних (міських) військових комісаріатів для зняття їх із військового обліку та вилучення військово-облікових документів.

 

Картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих із військового обліку у зв’язку з вибуттям в іншу місцевість (адміністративно-територіальну одиницю), зберігаються протягом п’яти років та знищуються після їх чергового звіряння з обліковими даними районних (міських) військових комісаріатів із складенням акта (додаток 9 до Порядку).

Решта карток первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку, зберігаються до виповнення їм 65 років, після чого знищуються із складенням акта.

 

Витрати, пов’язані із забезпеченням бланками облікових документів, штампами і канцелярським приладдям, відрядженнями та наданням транспортних послуг для забезпечення оповіщення призовників і військовозобов’язаних, здійснюються за рахунок коштів місцевих бюджетів.

 

Облік та зберігання документів військового обліку, штампів, книг і журналів військового обліку здійснюються відповідно до Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. № 1242 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 94, ст. 3433).

 

 

Військово-облікові документи військовозобов’язаних

рядового, сержантського і старшинського складу

 

 

Військово-облікові документи військовозобов’язаних

офіцерського складу   

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Військово-облікові документи призовників

Описание: C:\DOCUME~1\2522~1.OMV\LOCALS~1\Temp\SNAGHTML529f831.PNG

 

 

 Зразки військових квитків рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразки тимчасових посвідчень рядового, сержантського і старшинського складу та відповідних записів в них:

 

 

Зразок військового квитка офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

 

    

 

 

Зразок тимчасового посвідчення офіцерів запасу та відповідних записів в ньому:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зразок посвідчення про приписку допризовної дільниці та відповідних записів в ньому:

 

 

 

 

 

 

VІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

Подпись: Виконавчий комітет

 

Організація військового обліку та виконання завдань військового обліку в органах місцевого самоврядування

 

Картки первинного обліку на військовозобов’язаних зберігаються в алфавітному порядку в картотеці, яка поділяється на пять груп: перша група — картки первинного обліку військовозобов’язаних офіцерського складу; друга — картки первинного обліку військовозобов’язаних рядового, сержантського та старшинського складу;  третя — картки первинного обліку призовників; четверта — картки первинного обліку військовозобов’язаних — жінок; п’ята група — картки первинного обліку призовників і військовозобов’язаних, знятих (виключених) з військового обліку.

Картки первинного обліку військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час, а також військовозобов’язаних, які мають на руках мобілізаційні розпорядження, виділяються окремо в кожній групі.

 

Рекомендується зберігати картки первинного обліку у спеціально обладнаних для перенесення ящиках, які повинні зачинятися на замок та мати пристрій для опечатування. Це необхідно для швидкого та зручного виносу карток первинного обліку до пункту збору сільської, селищної ради. На кришці ящика у середині рекомендується мати схему побудови картотеки карток первинного обліку.

 

 

 

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

Подпись: Громадянин у ході взяття на військовий облік призовників та військовозобов’язаних

 

Подпись: В наявностіПодпись: Відсутній

 

Алгоритм роботи відповідального за ведення військового обліку

у ході зняття з військового обліку призовників та військовозобов’язаних

 

 
  Подпись: Громадянин
 

 

 

 

Перевіряє наявність військово-облікового документу та відмітки про зняття з військового обліку у Р(М)ВК за попереднім місцем проживання

Подпись: Готує, підписує у сільського голови та надсилає повідомлення про зняття з військового обліку призовника, вносить зміни до довідки-доповіді сільського голови

Подпись: В наявностіПодпись: Відсутній

 

 

 

 

VІІI. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ З ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ, ЩО ВІДПРАЦЬОВУЮТЬСЯ У ОРГАНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ.

 

1. Наглядне оформлення питань військового обліку (стенд з витягами з законів, правилами військового обліку):

1. Правила військового обліку

2. Витяг з Конституції України (статті 17, 65)

3. Витяг із Закону України „Про оборону” (статті 15, 16, 17);

4. Витяг із Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу” (статті.1, 15, 27 ,28, 29, 30, 33, 37, 38, 39 ,42);

5. Витяг із Закону України „Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку” (статті 18, 21 ,22,);

6. Витяг з Кодексу України „Про адміністративні порушення” (статті 210, 210-1, 211,211-1, 211-2,211-3, 211-4, 211-5, 211-6);

7. Витяг з Кримінального Кодексу України (статті 114-1, 335, 336, 337)

 

2. Картотека на військовозобов’язаних і призовників (карток первинного обліку).

 

Порядок побудови картотеки карток первинного обліку у сільській раді

 

 

           
 
 
    Подпись: Заброньовані (спеціальний облік)
 
   
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Папка з нормативно-правовими актами з питань організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників в органі місцевого самоврядування.

Закони України

Кодекси України

Укази Президента України

Постанови Кабінету Міністрів України

Накази Міністерства оборони України

Накази та інструкції вищестоящого керівництва

4. Папка з документами по військовому обліку:

1.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

2. Посадова інструкція (функціональні обов’язки ) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

3.Рішення виконавчого комітету про стан військово-облікової роботи за рік.

4.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

5.Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення призову громадян на строкову військову службу.

6.Наказ військового комісара про призов на строкову військову службу.

7. Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

8.Доповідь відповідального за організацію та стан військово-облікової роботи на території сільради.

9.Перелік підприємств, які знаходяться на території сільської, селищної ради.

10.Список громадян, які підлягають приписці до призовної дільниці.

11.Список призовників, які перебувають на військовому обліку у сільській раді

12.Список військовозобов’язаних які перебувають на військовому обліку у сільській раді.

13.Акт знищення карток первинного обліку військовозобов’язаних.

14. Графік звіряння з підприємствами, установами та організаціями, будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), іншими документами з питань реєстрації місця проживання фізичних осіб та звіряння шляхом подвірного обходу.

15.Перспективний план роботи з військового обліку військовозобов’язаних і призовників на рік.

16. Блокнот розписок та корінці розписок про прийом військових квитків.

17.Журнал обліку результатів перевірок стану обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів.

 

5.  Справа листування з військовими комісаріатами з питань військового обліку.

 

Довідково: Мінсоцполітики у листі від 25.12.2013 р. № 564/13/116-13 роз’яснив питання складання посадових інструкцій на підприємстві:

Вiдповiдно до Загальних положень Довiдника квалiфiкацiйних характеристик професiй працiвникiв, що мiстяться у Випуску 1, посадовi iнструкцiї складаються для працiвникiв усiх посад, що передбаченi в штатному розписi. Виняток можуть становити окремi керiвники, правове положення яких визначено в Статутi (положеннi) пiдприємства, установи, органiзацiї або вiдповiдного пiдроздiлу, де зазначено основнi завдання, обов’язки, права i вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй.

Посадовi iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй розробляються iз дотриманням вимог i норм щодо їх побудови, визначених Загальними положеннями зазначеного Довiдника, i вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певної категорiї працiвникiв, рацiонального розподiлу обов’язкiв мiж працiвниками, надiлення працiвникiв необхiдними правами, пiдвищення вiдповiдальностi працiвникiв за доручену дiлянку роботи.

Отже, конкретний перелiк посадових обов’язкiв визначається посадовими iнструкцiями працiвникiв усiх категорiй, якi розробляють i затверджують на основi типової квалiфiкацiйної характеристики роботодавцi, ураховуючи конкретнi завдання та обов’язки, функцiї, права, вiдповiдальнiсть працiвникiв рiзних груп та особливостi штатного розпису пiдприємства, установи, органiзацiї.

Посадова інструкція — це первинний кадровий документ, який має юридичну силу та сприяє правовому захисту на підприємстві, в установі, організації. Посадова інструкція складається на посаду (професію), передбачену в штатному розписі, а не на конкретну особу, яка буде обіймати цю посаду, і повинна включати усі завдання, обов’язки та функції.

Оскільки посадові iнструкцiї працiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй вводяться з метою чiткого визначення вимог, що ставляться до певного працiвника, надiлення його необхiдними правами та пiдвищення вiдповiдальностi за доручену дiлянку роботи, то вiдсутнiсть посадових iнструкцiй на посади, що передбачаються у штатному розписi, слiд вважати порушенням вимог законодавства про працю, за яке роботодавець може нести адмiнiстративну вiдповiдальнiсть згiдно з частиною першою статтi 41 Кодексу України про адмiнiстративнi правопорушення.

 

 

 

ЗРАЗКИ ДОКУМЕНТІВ, ЩО ЗБЕРІГАЮТЬСЯ

В ПАПЦІ ПО ВІЙСЬКОВОМУ ОБЛІКУ

 

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради щодо призначення відповідальної службової особи за ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та воєнного часу.

Зразок (варіант)

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ _____________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

______________ РАЙОНУ __________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

від ___.___. 20___ року                                                                                          №____

 

Про призначення відповідального за організацію

та ведення військового обліку військовозобов’язаних і

призовників на території сільської ради

 

На виконання Законів України «Про оборону України», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, «Про військовий обов’язок і військову службу» та згідно із Порядком організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921, виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

1. ШУЛЬГУ Наталію Володимирівну, інспектора з військового обліку, призначити з 03 грудня 2017 року відповідальним за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради.

2. Встановити ШУЛЬЗІ Н.В.  доплату в розмірі 50 % посадового окладу.

3. Затвердити посадову інструкцію інспектора з військового обліку, відповідального за організацію ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на територію сільської ради

4. Контроль за цим напрямком роботи покласти на секретаря сільської ради.

 

Голова ___________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

Посадова інструкція (функціональні обов’язки) відповідальної службової особи за організацію та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради.

 

(варіант)

 

Затверджено Рішенням виконавчого комітету

___________ сільської ради від ___.___.20___ року №____

        

ПОСАДОВА  ІНСТРУКЦІЯ

інспектора з військового обліку ____________ сільської ради , відповідального за організацію та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради

 

 Загальна частина.

1.1. Кваліфікаційні вимоги:

        - повна загальна середня освіта, професійно-технічна освіта, без вимог до стажу роботи.

1.2. Інспектор з військового обліку (відповідальний за організацію та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників на території сільської ради – далі Інспектор) призначається на посаду і звільняється з посади згідно із розпорядженням голови сільської ради. Інспектор підпорядкований секретарю сільської ради.

1.3. Інспектор повинен знати:

        правила документообігу і технологію оброблення облікової інформації в сільській раді та її виконавчому комітеті,

        нормативно-правові акти щодо організації та ведення військової обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території сільської ради у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу;

порядок обліку, зберігання та використання бланків суворої звітності;

       наявність військовозобов’язаних по їх складу, військовим званням, військово-обліковим спеціальностям, ступенях придатності до військової служби;

кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємствах, установах та організаціях які розташовані на території сільради;

кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставки до збірних пунктів;

кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємствах, установах, та організаціях на території сільської ради;

кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил разом з технікою, що постачається, та без неї, і про кількість, які залишаються на підприємствах, установах та організаціях на території сільської ради;

кількість призовників, які перебувають на військовому обліку та кількість призовників підлягаючих черговому призову на строкову військову службу;

кількість військових поховань та пам’ятників;

інші довідкові данні необхідні для роботи.

 

2. Завдання та обов’язки.

2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території, що обслуговує сільська рада у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу.

2.2. Планує роботу на рік та квартал щодо ведення військового обліку, військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних на території, що обслуговує сільська рада у мирний час, на період мобілізації та воєнного часу.

2.3. Приймає на військовий облік військовозобов’язаних і призовників, які прибули до нового місця проживання, знімати з обліку військовозобов’язаних і призовників після їх вибуття в іншу місцевість.

При прийнятті та знятті військовозобов’язаних і призовників з військового обліку перевіряє наявність у них військово-облікових документів (у військовозобов’язаних військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників — посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює чи, перебувають вони на військовому обліку за місцем проживання.

2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і призовників за встановленими правилами і формами, які працюють у сільській раді.

2.5. Виявляє військовозобов’язаних та призовників, які постійно або тимчасово проживають на території, що обслуговується, і не перебувають на військовому обліку, та допризовників, які не пройшли приписку до призовних дільниць; виявлених військовозобов’язаних і допризовників направляти у військовий комісаріат.

2.6. Оповіщує на вимогу військових комісаріатів військовозобов’язаних та призовників про їх виклик до військового комісаріату і забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом.

2.7. Веде облік усіх підприємств, організацій, установ, незалежно від підпорядкування і форм власності, які знаходяться на території, яка обслуговується місцевим органом самоврядування, здійснювати систематичний контроль за їх військово-обліковою роботою і не рідше одного разу на рік звіряє облікові дані карток первинного обліку з особовими картками форми П-2.

2.8. Здійснює контроль за відвідуванням призовниками шкіл, лікувально-профілактичних закладів, учбових закладів Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і навчальних закладів системи профтехосвіти, до яких вони прикріплені для навчання або лікування. Щодо осіб, які ухиляються від навчання або лікування, вживати через керівників підприємств за місцем їх роботи (навчання) необхідних заходів впливу і повідомляє про це військовий комісаріат.

2.9. Вносить до карток первинного обліку зміни, які стосуються освіти, місця роботи, посади, сімейного становища та місця проживання військовозобов'язаних і призовників, та про всі зміни щомісячно до 5 числа повідомляє у військовий комісаріат.

2.10. Ситематично, рідше одного разу на рік, звіряє  дані карток первинного обліку військовозобов’язаних і призовників, які перебувають на обліку, з будинковими книгами (даними реєстраційного обліку), а також з фактичною наявністю військовозобов’язаних і призовників шляхом подвірного обходу. В цей же термін вивірені картки первинного обліку звіряти з обліковими даними районного військового комісаріату. Звіряння облікових даних призовників, які знаходяться на обліку, з обліковими даними військового комісаріату проводити після приписки допризовної молоді до призовних дільниць перед призовом на строкову військову службу, а також в інші терміни за вказівкою військового комісаріату.

2.11 Складає і щороку в грудні направляє в районний військовий комісаріат список юнаків, які підлягають приписці до призовних дільниць.

2.12. Систематично роз’яснює громадянам України обов’язки щодо військового обліку і здійснювати контроль за виконанням встановлених правил військового обліку. На військовозобов’язаних, які порушили вимоги Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”, складає донесення та подає в районний військовий комісаріат для прийняття рішення щодо притягнення винних до відповідальності;  готує доповідь вищому органу виконавяої влади про стан військового обліку на обслуговуваній території і випадки порушення Правил військового обліку громадян України військовозобов’язаними і призовниками.

2.13. Приймає під розписку від військовозобов'язаних і призовників їх військово-облікові документи для звіряння з картками первинного обліку та для інших цілей.

2.14. Своєчасно оформляє бронювання працівників військовозобов’язаних із числа інженерно-технічних працівників і кваліфікованих робітників.

2.15 Проводить систематичний аналіз забезпеченості робочою силою в особливий період.

2.16 Складає плани заміни фахівців, які вибувають за мобілізацією та у воєнний час, розробляють та здійснюють необхідні заходи з підготовки кадрів для заміщення військовозобов’язаних, які підлягають призову до складу Збройних Сил України.

2.17 Розробляє заходи щодо вручення заброньованим військовозобов’язаним посвідчень про відстрочку від мобілізації.

2.18. В 15-денний термін оформлює бронювання уперше прийнятих або призначених на нові посади військовозобовьязаних, а також при зміні у них військово-облікових ознак (склад, військове звання, ВОС, ступеню придатності до військової служби, віку), якщо вони підлягають бронюванню згідно переліку та повідоляють про це військові комісаріати.

2.19. У 5 -денний термін анулює відстрочки від призову та повідомляє військові комісаріати у визначених випадках.

2.20. Своєчасно вносить зміни та виправлення у посвідчення про відстрочку від призову на військовозобов’язаних при зміні їх облікових даних або умов бронювання з повідомленням до відповідних військових комісаріатів.

2.21. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового обліку.

2.22. У семиденний строк повідоляє у військові комісаріати про всіх військовозобов’язаних і призовників заново прийнятих на роботу чи звільнених з роботи у сільській раді.

2.23. Вимагає від військовозобов’язаних і призовників при влаштуванні на роботу у сільську раду мати в заяві, а при звільненні з роботи — в обхідному листку, відмітку військового комісаріату.

2.24. Веде Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку призовників і військовозобов’язаних та звіряння їх облікових даних з даними районних (міських) військових комісаріатів та іншу необхідну документацію.

2.25. Складає звіти про чисельність працюючих військовозобов’язаних та доповідь про стан робіт з бронювання військовозобов’язаних та подає щорічно до військового комісаріату та районної державної адміністрації.

2.26 Постійно взаємодіє з підрозділами військового комісаріату, надає йому допомогу у проведенні мобілізаційних та оборонних заходів.

 

3. Права.

3.1. Контролювати на всій території виконання військовозобов’язаними та призовниками правил військового обліку .

3.2. Вносити на розгляд керівництва сільської ради пропозиції по прийому на роботу, звільнення з роботи, переміщення на інші посади військовозобов’язаних і призовників.

3.3. Проводити перевірку підприємств, установ та організацій, які знаходяться на території, що обслуговує сільська рада, збирати військово-облікові та інші необхідні для роботи документи у військовозобов’язаних і призовників.

3.4.Проводити звірку облікових даних щодо військового обліку сільської ради з обліковими даними підприємств, установ, організацій та домовласниками.

 

4. Відповідальність.

Інспектор несе персональну відповідальність за:

4.1. Недотримання трудової і виконавської дисципліни.

4.2. Невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов’язків згідно цієї інструкції в межах, визначених чинним трудовим законодавством України.

4.3. Спричинення прямого матеріального збитку установі, також як і за дії (або бездіяльність), що привели до такого матеріального збитку.

4.4. Правопорушення, вчинені в процесі своєї трудової діяльності в межах, визначених чинним адміністративним, цивільним і кримінальним законодавствами України.

 

 

5. Повинен знати

Відповідальний за ведення військового обліку повинен знати:

— нормативно-правові акти щодо організації та ведення військового обліку військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за підприємством на період мобілізації та воєнного часу, обліку бланків суворої звітності;

— правила документообігу;

— чисельність військовозобов’язаних за складом, військовими званнями, військово-обліковими спеціальностями, ступенями придатності до військової служби;

— кількість заброньованих військовозобов’язаних, які залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні розпорядження та підлягають призову за мобілізацією, способи їх оповіщення та доставляння до збірних пунктів;

— кількість військовозобов’язаних, які не заброньовані, та таких, що не мають мобілізаційних розпоряджень і тимчасово залишаються для роботи на підприємстві;

— кількість військовозобов’язаних, які працюють, і можливість переміщення їх на посади замість військовозобов’язаних, які підлягають призову за мобілізацією;

— кількість водіїв, які вибувають за мобілізацією до складу Збройних Сил України разом із технікою, що постачається, та без неї, і про кількість водіїв, які залишаються на підприємстві.

 

6. Кваліфікаційні вимоги

Кваліфікаційні вимоги: базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст), без вимог до стажу роботи.

 

Ознайомлений (на) та приступив (ла) до виконання:

дата                                          _______ Шульга Н.В.

                                                   (підпис)

 

 

 

Рішення виконавчого комітету сільської, селищної ради про організацію та проведення приписки громадян до призовної дільниці.

 (варіант)

Україна

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ___________ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

_________________ РАЙОНУ ________________ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

___.___. 20___ року                                                                                                  №____

Про організацію та проведення у січні-березні 20___ року

приписки  юнаків 20__року народження, які проживають на

 території сільської ради до призовної дільниці

 

У відповідності до Закону України  «Про військовий обов’язок і військову службу», на виконання розпорядження голови _________ райдержадміністрації від ___.___.20___ року № ___ та наказу військового комісара ______________РВК від  ___.___.20___ року № ___ виконавчий комітет сільської ради

 

ВИРІШИВ:

 

            1. Відповідальному за військовий облік військовозобов’язаних і призовників (Шульзі Н.В):

            1.1. у термін до ___.___.20___ року скласти та подати до ____________РВК список призовників, які підлягають приписці до призовної дільниці;

            1.2. забезпечити контроль за підготовкою особових справ призовників, проходження ними комісії з питань приписки, за виконанням призовниками рішень комісії з питань приписки;

            1.3 забезпечити 100 % оповіщення юнаків які підлягають приписці.

            2. Відповідальним за підготовку особових справ призовників для проходження комісії з питань приписки призначити секретаря ____________ ЗОСШ. Термін готовності особових справ призовників ___.___.20___ року.

            3. Оповіщення про явку на комісію з питань приписки здійснити у відповідності до вимог наказу військового комісара:

            шляхом доведення наказу військового комісара до населення;

            вручення персональних повісток.

            Персональні повістки вручати із залученням членів виконавчого комітету, депутатів сільської ради та дільничним інспектором ____________ РВ ГУ НП.

            4.Для для забезпечення організованого і якісного проведення приписки громадян до призовних дільниць необхідно:

            виділити канцелярські приладдя у відповідності до розрахунку;

            доставку призовників до призовної дільниці здійснити ___.___.20___ року централізовано шкільним автобусом за погодженням з відділом освіти ___________ райдержадміністрації;

            5.Заходи щодо розшуку та доставки призовників, які ухиляються від проходження приписки до призовної дільниці здійснювати у взаємодії з військовим комісаріатом із залученням членів виконавчого комітету, депутатів сільської ради, інспектором ______________ РВ ГУ НП.

            6.Директору ___________ ЗОСШ:

            юнаків, які підлягають приписці направити до призовної дільниці під керівництвом викладача предмету захист Вітчизни у супроводі медичної сестри школи;

            після проведення медичної комісії внести зміни до листка здоров’я учнів у класних журналах про стан їх здоров’я;

            у термін проведення приписки юнаків до призовної дільниці провести: контрольні заняття з фізичної, стройової підготовки та з вивчення правил військового обліку.

            7.За результатами приписки громадян до призовної дільниці до ___.___.20___ року заслухати відповідального за військовий облік інспектора з військового обліку Шульгу Н.В.

            8. Контроль за виконанням рішення залишаю за собою.

 

Голова _________

сільської ради                                                                              А.В.БРУНЬКО

 

Довідка-доповідь сільського голови щодо військового обліку.

 

Населення - _____ чол..

в тому числі чоловіків - _____, жінок - _______

Територія - ____ тис. га, на території сільської ( селищної, міської ) ради

розміщено _____ підприємств:

у тому числі (перелік)

Всього військовозобов'язаних і призовників - ____чол.

в т.ч. – офіцерів -               ___ чол ;

прапорщиків  -        ___ чол.;

сержантів -               ___чол;

солдат -                    ___чол;

призовників -           ___чол.

із них: - призначені в команди   -  _____чол.

прапорщиків  -         ___ чол.;

сержантів -                ___чол;

солдат -                      ___чол;

призовників -            ___чол.

 

 

Рішення виконавчого комітету сільської, селищн%D

Приєднані документи:

Методичні рекомендації по обліку в орг_місц_самовряд Харків
Web-адреса: nechvolodivka.kupyansk.info/news/id/11812 | Переглядів: 248Дата публікації: 13:18 12.12.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада