Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Рішення ХХІХ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради

Поділитися новиною:

Рішення ХХІХ сесії VІІ скликання Нечволодівської сільської ради

Про здійснення державної регуляторної політики Нечволодівською сільською радою у 2017 році.

 

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

ХХІХ СЕСІЯ  VІІ  CКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Від 22 грудня 2017  року

 

Про здійснення державної регуляторної політики Нечволодівською сільською радою у 2017 році

                                    

 

 

 

 

            На виконання  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» керуючись п.1, п.п. 22 ст. 26, п.а), п.п.1, ст.. 27, Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”, Нечволодівська сільська рада

 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Звіт щодо здійснення державної регуляторної політики  Нечволодівською сільською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році прийняти до відома.

2. Виконавчому комітету сільської ради продовжити роботу над забезпеченням додержання принципів державної регуляторної політики та вдосконаленням правового регулювання господарських відносин на території сільської ради.

3. Оприлюднити звіт сільського голови про здійснення державної регуляторної політики Нечволодівською сільською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році на сайті сільської ради.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію сільської ради.з питань планування бюджету .

 

 

 

 Сільський голова                                              Л.І.Козир

 

 

 

 

 

 

З В І Т
сільського голови про здійснення державної регуляторної політики

 Нечволодівською сільською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році

 

Реалізація державної регуляторної політики Нечволодівською сільською  радою та її виконавчим комітетом здійснюється у відповідності до положень  Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” (далі — Закон), Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 “Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта”, методичних рекомендацій Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва щодо здійснення заходів з відстеження результативності прийнятих регуляторних актів та скасування тих з них, які не відповідають принципам державної регуляторної політики, інших нормативних актів, що регулюють взаємовідносини у сфері господарської діяльності.

На виконання вимог ст. 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» щодо планування діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на офіційному сайті сільської ради було опубліковане повідомлення що станом на 19.12.2016 року прийняття регуляторних актів Нечволодівською сільською радою та її виконавчим комітетом у 2017 році не планується.

Одним  із механізмів забезпечення прозорості та ефективного впровадження регуляторних актів є відстеження їх результативності. Відстеження здійснюються відповідно до пдану проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятих регуляторних актів Нечволодівської сільської ради на 2017 рік.

На сторінці веб-сайту Нечволодівської сільської ради, у розділі “Регуляторна діяльність” розміщено Реєстр власних регуляторних актів, забезпечено підтримку його в актуальному стані. Також на офіційному сайті розміщуються проекти  регуляторних актів, аналізи регуляторного впливу до них, звіти про відстеження їх результативності.

Протягом 2017 року Нечволодівською сільською радою проекти регуляторних актів та аналіз регуляторного впливу до них  не  розглядались.

На 22.12.17 р. діє з раніше прийнятих 7 регуляторних акти :

1. Рішення LVІІІ сесії VI скликання від 23.01.2015 року № 11 «Про встановлення  податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;  транспортного податку та плати за землю)» (зі змінами);

2. Рішення  LХI сесії VI скликання від 13.07.2015 року № 34 «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради».

3. Рішення LХI сесії VI скликання від 13.07.2015 року № 35 «Про встановлення єдиного податку  та його фіксованих ставок для першої - другої груп суб’єктів господарювання на території  Нечволодівської сільської ради»

4. Рішення LХI сесії VI скликання від 13.07.2015 року № 36 «Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території  Нечволодівської сільської ради»

5. Рішення ХI сесії VIІ скликання від 12.07.2016 року № 51 «Про внесення змін до рішення сесії від  13 липня 2015 року LXІ сесії VІ скликання  «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради», зі змінами внесеними: LXІІ сесії VІ скликання «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 08 вересня 2015 року , ІІІ сесії VІІ скликання «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 17 грудня 2015 року, VІ сесії VІІ скликання  «Про внесення змін до рішення сесії «Про встановлення плати за землю на території Нечволодівської сільської ради» від 12 лютого 2016 року».

6. Рішення ХLVІІІ сесії VI скликання №27 від 11.03.2014 р. «Про затвердження Порядку врегулювання земельних відносин до моменту укладання договору оренди земельної ділянки»

7. Рішення Lсесії VI скликання № 58 від  28.05. 2014 р. «Про затвердження Положення про порядок встановлення в селі Нечволодівка меморіальних дощок»»

            З метою подальшого впровадження державної регуляторної політики та у відповідності з вимогами ст.7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» , у визначений законодавством термін Нечволодівською сільською радою затверджено план з підготовки звітів відстеження результативності регуляторних актів на 2018 рік (рішення ХХІХ сесії VIІ скликання від 22.12.2017 року № 95 «Про затвердження плану роботи з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік та плану-графіку    здійснення відстеження результативності  діючих  регуляторних актів Нечволодівською сільською радою на 2018 рік»), який розміщено на офіційній сторінці в мережі Інтернет у розділі “Регуляторна діяльність”.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 № 03 “Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади” на офіційному сайті Нечволодівської сільської ради у розділі “Регуляторна діяльність” постійно оновлюється інформація щодо діяльності ради у сфері регуляторної політики та оприлюднюються чинні регуляторні акти в рубриці “Регуляторні акти Нечволодівської сільської ради та її виконавчого комітету”.

 

 

 

 

Сільський голова                                                     Л.І.Козир

 

 

 

Web-адреса: nechvolodivka.kupyansk.info/news/id/13043 | Переглядів: 35Дата публікації: 11:44 22.12.2017
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада