Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Регуляторний акт

Поділитися новиною:

Регуляторний акт

Проект рішення ХХХІІ сесії VІІ скликання від 24 квітня 2018р "Про встановлення податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради"

                                                                           ПРОЕКТ

        

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ                     

                     

ХХXІІ  СЕСІЯ  VIІ СКЛИКАННЯ

 

Р І Ш Е Н Н Я

Від   24 квітня  2018 року

 

 

Про встановлення податку на нерухоме

майно, відмінне від земельної ділянки на території

 Нечволодівської сільської рад

 

Відповідно до ст.7, ст.10, п.п.12.4.1., п.12.4.,  ст.12; керуючись абзацами другим і третім пункту 284,1 статті 284 Податкового кодексу України, пп 265.1.3, п.265.1. ст265; ст. 269-288 Податкового кодексу України, п.24 ст. 26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», Нечволодівська сільська рада

 

ВИРІШИЛА:

1. Встановити податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нечволодівської сільської ради.

2. Платниками цього податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території  Нечволодівської сільської ради.

         2.1. У разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб платником податку є:

         а) кожна з осіб за належну їй частку, якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб;

         б) особа, визначена за згодою власників, якщо інше не встановлено судом,   у випадку якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі;

         в) кожна з осіб за належну їй частку,  якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі.

 

3. Об'єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         3.1. Не є об’єктом оподаткування:

         а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

         б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

         в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

         г) гуртожитки;

         д) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

         е) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського  піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

         є) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

         ж) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

         з) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

         и) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

         і) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статуси (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються включно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні, тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

         й) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форм власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг.

 

4.  Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         4.1. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та /або на підставі відповідних документів на право власності.

         4.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

4.3. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

         а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на     120 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів;

         г)  на всю площу квартири/житлового будинку, що належить учаснику антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції на праві власності, але не більше одного об’єкту.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

 

5. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та  юридичних осіб, встановлюються  в залежності від типів таких об'єктів нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

5.1. Ставки податку для фізичних осіб та юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

        

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або
населеного пункту, або території об'єднаної територіальної громади

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1

Будинки одноквартирні масової забудови

 0,5

 

 

0,5

 

 

1110.2

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.3

Будинки садибного типу

0,5

 

 

0,5

 

 

1110.4

Будинки дачні та садові

0,5

 

 

0,5

 

 

112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1

Будинки двоквартирні масової забудови

0,5

   

0,5

   

1121.2

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності

0,5

   

0,5

   

1122

Будинки з трьома та більше квартирами5

1122.1

Будинки багатоквартирні масової забудови

0,5

   

0,5

   

1122.2

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні

0,5

   

0,5

   

1122.3

Будинки житлові готельного типу

0,5

   

0,5

   

113

Гуртожитки5

1130.1

Гуртожитки для робітників та службовців

0,5

   

0,5

   

1130.2

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5

0,5

   

0,5

   

1130.3

Гуртожитки для учнів навчальних закладів5

0,5

   

0,5

   

1130.4

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5

0,5

   

0,5

   

1130.5

Будинки дитини та сирітські будинки5

0,5

   

0,5

   

1130.6

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,5

   

0,5

   

1130.9

Будинки для колективного проживання інші

0,5

   

0,5

   

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1

Готелі

1,0

   

1,0

   

1211.2

Мотелі

1,0

   

1,0

   

1211.3

Кемпінги

1,0

   

1,0

   

1211.4

Пансіонати

1,0

   

1,0

   

1211.5

Ресторани та бари

1,0

   

1,0

   

1212

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1

Туристичні бази та гірські притулки

1,0

   

1,0

   

1212.2

Дитячі та сімейні табори відпочинку

1,0

   

1,0

   

1212.3

Центри та будинки відпочинку

1,0

   

1,0

   

1212.9

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше

1,0

   

1,0

   

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1

Будівлі органів державного та місцевого управління5

1,0

   

1,0

   

1220.2

Будівлі фінансового обслуговування

1,0

   

1,0

   

1220.3

Будівлі органів правосуддя5

1,0

   

1,0

   

1220.4

Будівлі закордонних представництв5

1,0

   

1,0

   

1220.5

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств

1,0

   

1,0

   

1220.9

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші

1,0

   

1,0

   

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1

Торгові центри, універмаги, магазини

1,0

   

1,0

   

1230.2

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5

1,0

   

1,0

   

1230.3

Станції технічного обслуговування автомобілів

1,0

   

1,0

   

1230.4

Їдальні, кафе, закусочні тощо

1,0

   

1,0

   

1230.5

Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування

1,0

   

1,0

   

1230.6

Будівлі підприємств побутового обслуговування

1,0

   

1,0

   

1230.9

Будівлі торговельні інші

1,0

   

1,0

   

124

Будівлі транспорту та засобів зв'язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі

1241.1

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту

1,0

   

1,0

   

1241.2

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

1,0

   

1,0

   

1241.3

Будівлі міського електротранспорту

1,0

   

1,0

   

1241.4

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту

1,0

   

1,0

   

1241.5

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі

1,0

   

1,0

   

1241.6

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

1,0

   

1,0

   

1241.7

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо

1,0

   

1,0

   

1241.8

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо

1,0

   

1,0

   

1241.9

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші

1,0

   

1,0

   

1242

Гаражі

1242.1

Гаражі наземні

1,0

   

1,0

   

1242.2

Гаражі підземні

1,0

   

1,0

   

1242.3

Стоянки автомобільні криті

1,0

   

1,0

   

1242.4

Навіси для велосипедів

1,0

   

1,0

   

125

Будівлі промислові та склади

1251

Будівлі промислові5

1251.1

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.2

Будівлі підприємств чорної металургії5

1,0

   

1,0

   

1251.3

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.4

Будівлі підприємств легкої промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.5

Будівлі підприємств харчової промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.6

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.7

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.8

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5

1,0

   

1,0

   

1251.9

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5

1,0

   

1,0

   

1252

Резервуари, силоси та склади

1252.1

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу

1,0

   

1,0

   

1252.2

Резервуари та ємності інші

1,0

   

1,0

   

1252.3

Силоси для зерна

1,0

   

1,0

   

1252.4

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів

1,0

   

1,0

   

1252.5

Склади спеціальні товарні

1,0

   

1,0

   

1252.6

Холодильники

1,0

   

1,0

   

1252.7

Складські майданчики

1,0

   

1,0

   

1252.8

Склади універсальні

1,0

   

1,0

   

1252.9

Склади та сховища інші5

1,0

   

1,0

   

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

1261

Будівлі для публічних виступів

1261.1

Театри, кінотеатри та концертні зали

1,0

   

1,0

   

1261.2

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів

1,0

   

1,0

   

1261.3

Цирки

1,0

   

1,0

   

1261.4

Казино, ігорні будинки

1,0

   

1,0

   

1261.5

Музичні та танцювальні зали, дискотеки

1,0

   

1,0

   

1261.9

Будівлі для публічних виступів інші

1,0

   

1,0

   

1262

Музеї та бібліотеки

1262.1

Музеї та художні галереї5

1,0

   

1,0

   

1262.2

Бібліотеки, книгосховища5

1,0

   

1,0

   

1262.3

Технічні центри

1,0

   

1,0

   

1262.4

Планетарії5

1,0

   

1,0

   

1262.5

Будівлі архівів5

1,0

   

1,0

   

1262.6

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

1,0

   

1,0

   

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ

1,0

   

1,0

   

1263.2

Будівлі вищих навчальних закладів

1,0

   

1,0

   

1263.3

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5

1,0

   

1,0

   

1263.4

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5

1,0

   

1,0

   

1263.5

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5

1,0

   

1,0

   

1263.6

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами5

1,0

   

1,0

   

1263.7

Будівлі закладів з фахової перепідготовки

1,0

   

1,0

   

1263.8

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5

1,0

   

1,0

   

1263.9

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5

1,0

   

1,0

   

1264

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів

1264.1

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів5

1,0

   

1,0

   

1264.2

Лікарні профільні, диспансери5

1,0

   

1,0

   

1264.3

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5

1,0

   

1,0

   

1264.4

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5

1,0

   

1,0

   

1264.5

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил5

1,0

   

1,0

   

1264.6

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

1,0

   

1,0

   

1264.9

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5

1,0

   

1,0

   

1265

Зали спортивні5

1265.1

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо

1,0

   

1,0

   

1265.2

Басейни криті для плавання

1,0

   

1,0

   

1265.3

Хокейні та льодові стадіони криті

1,0

   

1,0

   

1265.4

Манежі легкоатлетичні

1,0

   

1,0

   

1265.5

Тири

1,0

   

1,0

   

1265.9

Зали спортивні інші

1,0

   

1,0

   

127

Будівлі нежитлові інші

1271

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5

1271.1

Будівлі для тваринництва5

1,0

   

1,0

   

1271.2

Будівлі для птахівництва5

1,0

   

1,0

   

1271.3

Будівлі для зберігання зерна5

1,0

   

1,0

   

1271.4

Будівлі силосні та сінажні5

1,0

   

1,0

   

1271.5

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5

1,0

   

1,0

   

1271.6

Будівлі тепличного господарства5

1,0

   

1,0

   

1271.7

Будівлі рибного господарства5

1,0

   

1,0

   

1271.8

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

1,0

   

1,0

   

1271.9

Будівлі сільськогосподарського призначення інші5

1,0

   

1,0

   

1272

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

1272.1

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5

1,0

   

1,0

   

1272.2

Похоронні бюро та ритуальні зали

1,0

   

1,0

   

1272.3

Цвинтарі та крематорії5

1,0

   

1,0

   

1273

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою5

1273.1

Пам'ятки історії та архітектури5

1,0

   

1,0

   

1273.2

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5

1,0

   

1,0

   

1273.3

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

1,0

   

1,0

   

1274

Будівлі інші, не класифіковані раніше5

1274.1

Казарми Збройних Сил5

1,0

   

1,0

   

1274.2

Будівлі поліцейських та пожежних служб5

1,0

   

1,0

   

1274.3

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів5

1,0

   

1,0

   

1274.4

Будівлі лазень та пралень

1,0

   

1,0

   

1274.5

Будівлі з облаштування населених пунктів

1,0

   

1,0

   
                     

 

6. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкту житлової нерухомості в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 4.3 пункту 4 цього рішення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 4.3. пункту 4 цього рішення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 4.3. пункту 4 цього рішення, та відповідної ставки податку;

  г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

д) за наявності у власника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, в тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи -  платника податку, загальна площа якого перевищує 300 кв.метрів (для квартири) та/або 500 кв.метрів (дл будинку),  сума податку, розрахована, відповідно до підпунктів «а» - «г» цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

  6.1.Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

  6.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно цього рішення, та відповідні платіжні реквізити Нечволодівської  сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

   Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

  Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

  6.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

  У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

  6.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

  6.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

  Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

 

7. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року:

а) податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         б) контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

  8. Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету Нечволодівської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.               

 

  9. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

         а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

         б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.   

 

 10. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до норм Податкового кодексу України та інших законів України.

 

11. Оприлюднити рішення в засобах масової інформації або в інший можливий спосіб згідно чинного законодавства.

12. Рішення набуває чинності з 01.01.2019 року.

13. Контроль за виконанням рішення покласти на виконавчий комітет Нечволодівської сільської ради.

 

 

Сільський голова                                     Л.І.Козир

 

 

 

 

Web-адреса: nechvolodivka.kupyansk.info/news/id/13268 | Переглядів: 39Дата публікації: 16:16 24.04.2018
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада