Сільський голова

Козир Людмила Іванівна

Проекти регуляторних актів

Поділитися новиною:

Проекти регуляторних актів

Проект рішення Нечволодівської сільської ради "Про затвердження «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради»

 

 

 

 

УКРАЇНА

НЕЧВОЛОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

КУП’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

LX  СЕСІЯ   VI  СКЛИКАННЯ

Від 19  травня  2015 року

                                                                                        Проект

Про затвердження «Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради»

 

       Відповідно до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ,  ст.10, п.12.4 ст.12; пп.265.1.1 п.265.1 ст. 265; пп.266.1.1, пп.266.1.2, пп.266.2.1, пп.266.2.2 п.266.2; п.266.3,п.266.4, пп.266.5.1, п.266.5. ст. 266 РОЗДІЛ XII ПОДАТОК НА МАЙНО   Податкового кодексу України,  п.24  ст.26   Закону  України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні  сільська  рада 

В И Р І Ш И Л А :

 

1. Затвердити Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нечволодівської сільської ради згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Відмітити, що справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  здійснюється у відповідності до норм Податкового кодексу України.

3. Копію рішення направити до Куп’янської ОДПІ у встановлений Податковим кодексом термін.

4.Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.

 

Нечволодівський сільський голова                       Л.І. Козир

 

 

 

 

Додаток 1

до рішення ____ сесії VІ скликання Нечволодівської  сільської ради від ____________ 2015 року

 

Положення

про порядок сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради

 

1. Загальні положення:

         1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки встановлюється згідно ст. 10 Розділу I та ст. 265 Розділу XII Податкового Кодексу України.

         1.2 У цьому Положенні поняття вживаються у такому значенні:

         Об’єкти житлової нерухомості - будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду,  дачні та садові будинки.

         Будівлі віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

         а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, встановлених законом, іншими нормативно – правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу-житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

         б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

         в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

ґ) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

         г) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

         1.3 садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

         1.4 дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

         1.5 об'єкти нежитлової нерухомості-будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

         а) будівлі готельні-готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

         б) будівлі офісні — будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

         в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

         г) гаражі -  гаражі (надземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

         г) будівлі промислові та склади;

         д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

         е) господарські (присадибні) будівлі — допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

         є) інші будівлі.

        

         2. Платники податку:

         2.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території  Нечволодівської  сільської ради.

         2.2.Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

         а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

         б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку з таких осіб – власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

         в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

        

         3. Об’єкт оподаткування

          3.1. Об'єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

         3.2. Не є об’єктом оподаткування:

         а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

         б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

         в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

         г) гуртожитки;

         г) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

         д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям позбавленим батьківського  піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину;

         е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

         є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

         ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

         з) об'єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

        

         4. База оподаткування:

         4.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

         4.2. База оподаткування об'єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та /або на підставі відповідних документів на право власності.

         4.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об'єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

        

         5. Пільги зі сплати податку:

         5.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи – платника податку, зменшується:

         а) для квартири/ квартир незалежно від їх кількості – на 60 кв. метрів;

         б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості – на     120 кв. метрів;

         в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

         Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий (звітний) період (рік).

         Сільська рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлена цим підпунктом.

         5.2. Сільська рада може встановлювати додаткові пільги з податку, що сплачується на її території з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на території сільської ради, з об'єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

         Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

         - об'єкт/об'єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподаткованої площі, затвердженої рішенням  сільської ради;

         - об'єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності);

         Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об'єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об'єктом  оподаткування.  

         Нечволодівська сільська рада до 1 лютого поточного року подає до відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням об’єкта житлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих нею відповідно до абзацу першого цього підпункту.

        

         6. Ставки податку:

         6.1. Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та  юридичних осіб, встановлюються за рішенням Нечволодівської сільської ради в залежності від місця розташування (зональності) та типів таких об'єктів нерухомості у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 кв. метр бази оподаткування.

6.2. Ставки податку для фізичних осіб та юридичних осіб встановлюються в таких розмірах:

а) для  житлової нерухомості - 0,5 %  розміру мінімальної  заробітної плати ;

б) для нежитлової нерухомості:

Типи нежитлової нерухомості

Ставка з 01.01.2015 у відсотках

 від мінімальної заробітної плати,

 встановленої законом на 1 січня звітного

 (податкового) року, за 1 кв. метр

Будівлі готельні

1

Будівлі офісні

0,5

Будівлі торговельні

0,5

Гаражі

1

Будівлі промислові та склади

0,5

Будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки)

1

Господарські (присадибні) будівлі

0

Інші будівлі

0,5

        

         7. Податковий період:

         7.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

        

         8. Порядок обчислення суми податку:

         8.1. Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об'єкту житлової нерухомості в тому числі його частки, податок обчислюється виходячи із бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів “а” або “б” підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 5.1. пункту 5 цього Положення, та відповідної ставки податку;

         г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів 2 і 3 цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

         Обчислення суми податку з об'єкта/об'єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об'єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

         8.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 8.1. пункту 8 цього Положення, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, Нечволодівської сільської ради за місцезнаходженням кожного з об'єктів житлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 1 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою – платником починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

          Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

         Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам-нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

         8.3. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об'єктів житлової об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об'єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

         У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

         8.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об'єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

         8.5. Платники податку – юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

         Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою-платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об'єкт.

        

         9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком:

         9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року податок обчислюється для попереднього власника за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

         9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення – рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

        

         10. Порядок сплати податку:

         10.1 Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об'єктів оподаткування і зараховується до бюджету Нечволодівської сільської ради згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

                  

         11. Строки сплати податку:

         11.1. Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

         а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення – рішення;

         б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

        

11. Відповідальність за порушення податкового законодавства та контроль контролюючих органів

11.1. Платники податку та їх посадові особи несуть відповідальність у разі здійснення порушень, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за яким покладено на контролюючі органи, відповідно до норм Податкового кодексу України та інших законів України.

11.2. Контроль за дотриманням вимог податкового законодавства у частині справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, здійснюється контролюючими органами відповідно до норм Податкового кодексу України.

 

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення сесії Нечволодівської сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі – Аналіз) розроблено на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності» від 11.09.1993 року №1160 та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308. Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення  «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нечволодівської сільської ради»

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання:

У зв'язку із внесенням змін до Податкового кодексу України Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо податкової реформи»  від 28 грудня 2014 року № 71-VІІІ та  зміною відповідно до вищезазначеного Закону складу місцевих податків і зборів, відповідно до рішення 46 сесії VІ скликання Нечволодіівської сільської ради від 28.01.2015 року втратили чинність раніше діючі регуляторні акти сільської ради, визначаючі порядок провадження місцевих податків і зборів на відповідній території.

У результаті  виникла потреба у  встановленні порядку стягнення та розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території сільської ради відповідно до норм чинного законодавства. Розв’язання даної проблеми, в свою чергу, забезпечить  надходження коштів до бюджету сільської ради.

 Врегулювання питання щодо порядку стягнення та встановлення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нечволодівської сільської ради необхідно вирішити шляхом прийняття сільською радою відповідного рішення з урахуванням норм статті 265 розділу XII «Місцеві податки і збори» Податкового Кодексу України.

2. Цілі (мета) регулювання.

Метою даного регулювання є:

встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку стягнення  податку на нерухоме майно на території Нечволодівської сільської ради;

забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок сплати  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  для фінансування розвитку  території сільської ради

забезпечення соціального захисту громадян шляхом встановлення диференційованого  розміру плати в залежності від розміру та виду нерухомості при оподаткуванні об’єктів нерухомості на території Нечволодівської сільської ради.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення встановлених цілей:

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

-         пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акту;

-         здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

-         введення в дію запропонованого акту.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акту призведе до фінансових втрат бюджету Нечволодівської ради, одночасно з цим не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати ставки податку на території сільської ради відповідно до чинного законодавства належить  сільській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень сільської  ради для виконання на території Нечволодівської сільської ради, що передбачено ст.144 Конституції України, ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та норм Податкового кодексу України. Іншої альтернативи для стягнення податку на нерухоме майно на території сільської ради законодавством не передбачено.

   Даний проект відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: передбачуваності, принципу прозорості і врахування громадської думки.

 

4. Опис механізмів та заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта:

Механізмом розв’язання визначеної  проблеми є прийняття рішення сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нечволодівської сільської ради».

Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватись шляхом впровадження наступних заходів:

- застосування єдиного підходу при визначенні розміру податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Нечволодівської сільської ради;

-  чітке врегулювання прав та обов’язків суб’єктів господарювання, громадян-власників нерухомості,   сільської ради, Куп’янської ОДПІ при розрахунку та сплаті  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Даний проект рішення підлягає розміщенню на офіційній сторінці  Нечволодівської сільської ради в мережі Інтернет: www.nechvolodivka.kupyansk.info.

5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акту та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акту:

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню розміру податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  для фізичних та юридичних осіб, в тому числі нерезидентів, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості на території  Нечволодівської  сільської ради та надходження зазначених платежів до бюджету в прогнозованих обсягах.

Перешкоди щодо можливого впровадження цього регуляторного акта та виконання його вимог відсутні.

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акту. Аналіз вигод та витрат:

 

 

 

з/п

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

1

Інтереси органів місцевого самоврядування

- отримання надходжень до бюджету від запровадженого податку в запланованому обсязі;

- вирішення соціальних та економічних проблем, пов’язаних з фінансуванням розвитку території сільської ради

 

Відсутні

2

Фізичні, юридичні особи

Встановлення чіткого порядку щодо справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки     

 

Сплата  податку

3

Мешканці населеного пункту

- покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту.     

Відсутні

 

7. Термін дії регуляторного акту.

Строк дії регуляторного акта необмежений. У разі зміни законодавства, або з інших причин, до регуляторного акту можна вносити зміни та доповнення.

8. Визначення показників результативності рішення.

В результаті впровадження регуляторного акта будуть досліджуватись та вивчатись наступні показники:

- кількість фізичних та юридичних осіб, що сплачують податок на нерухоме майно на території Нечволодівської сільської ради;

- сума коштів, яка надійде до сільського бюджету.

9. Заходи щодо відстеження результативності рішення.

Під час прийняття регуляторного акту, у встановлені чинним законодавством строки, виконавчим комітетом селищної ради з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акту.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акту.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акту, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акту.

 

 

Сільський голова                                 Л.І. Козир

19.05.2015р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

регуляторного впливу проекту рішення Нечволодівської сільської ради

«Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради

Постійною  комісією сільської ради з питань бюджету та фінансів відповідно до вимог ст.34 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», вивчивши проект регуляторного акту – проект рішення Нечволодівської сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради» та аналіз даного регуляторного акту встановлено наступне:

1.     Проект регуляторного акта – рішення Нечволодівської сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради», відповідає принципам державної регуляторної політики,  визначеними у ст. 4 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», зокрема:

 

ПРИНЦИП ДЕРЖАВНОЇ РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ

ЯКИМ ЧИНОМ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ДОТРИМАННЯ ПРИНЦИПУ ПІД ЧАС РОЗРОБКИ ПРОЕКТУ РЕГУЛЯТОРНОГО АКТА

доцільність – обґрунтована

 

Дотримання принципу доцільності забезпечено шляхом  визначення та аналізу проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом прийняття регуляторного акту та  надана оцінка важливості  проблеми, яка ним вирішується

адекватність – обгрунтована

Дотримання принципу адекватності забезпечено шляхом становлення регуляторним актом адекватних ставок  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  на території Нечволодівської сільської ради, що відповідають рівню соціально – економічного розвитку села  та запровадження яких відповідає вимозі у вирішенні існуючої проблеми.

ефективність – обгрунтована

Дотримання принципу ефектності забезпечено шляхом запровадження регулювання, що дозволить отримати максимально можливі позитивні результати за рахунок мінімально необхідних витрат ресурсів фізичних та юридичних осіб, органу місцевого самоврядування та мешканців с.Нечволодівка.

 збалансованість - дотримано

Дотримання принципу збалансованості забезпечено шляхом розробки проекту регуляторного акта, який забезпечує баланс інтересів юридичних, фізичних осіб, громадян та держави.        1)юридичним особам - право здійснювати господарську діяльність на території сільської ради;

2)мешканцям села - покращення рівня життя та соціального забезпечення населення на основі створення сприятливих  умов для розвитку населеного пункту;              3)сільській раді -  отримання надходжень від сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,на розвиток території сільської ради.

передбачуваність - дотримано

Дотримання принципу передбачуваності забезпечено шляхом дотримання норм державного законодавства у сфері регуляторної діяльності та  своєчасного внесення змін до плану регуляторної діяльності сільської ради щодо внесення до нього проекту регуляторного акту – рішення Нечволодівської сільської ради та внесення проекту регуляторного акта – рішення сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради »

 

ВИСНОВОК: За результатами експертизи проект регуляторного акту - рішення Нечволодівської сільської ради «Про затвердження Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Нечволодівської сільської ради»  відповідає вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»,  може бути винесений на розгляд сільської ради та реалізація в дію якого надасть можливість:

 - для Нечволодівської сільської ради – забезпечити приведення у відповідність до вимог чинного законодавства нормативних актів сільської ради щодо справляння місцевих податків і зборів на території сільської ради, створення позитивного іміджу влади та забезпечення інтересів територіальної громади села;

 - для органів державної податкової служби та платників податків і зборів – застосовування у роботі нормативних актів сільської ради з питань оподаткування, які відповідають вимогам чинного законодавства.

 

Голова постійної комісії                                 С.В. Горягіна

з питань бюджету та фінансів

Нечволодівської сільської ради

19.05.2015 року

Web-адреса: nechvolodivka.kupyansk.info/news/id/6896 | Переглядів: 145Дата публікації: 09:21 25.05.2015
Пошук
Анонс подій
Подій не заплановано
Посилання

Президент України

Верховна Рада України

Кабінет Міністрів України

Харківська облдержадміністрація

Харківська обласна рада

Куп’янська райдержадміністрація

Куп’янська районна рада